Yakmalık Sunu ve Tahıl Sunusu

Levililer 6:8-23

Kâhinlerin Sunu Sunma Kuralları

a) Yakmalık Sunu

8 RAB Musa'ya şöyle dedi:

9 "Harun'la oğullarına buyruk ver. Yakmalık sunu yasası şudur: Yakmalık sunu bütün gece, sabaha kadar sunaktaki ateşin üzerinde kalacak. Sunağın üzerindeki ateş sönmeyecek.

10 Kâhin keten giysisini, keten donunu giyecek. Sunağın üzerindeki yakmalık sunudan kalan külü toplayıp sunağın yanına koyacak.

11 Giysilerini değiştirdikten sonra külü ordugahın dışında temiz bir yere götürecek.

12 Sunağın üzerindeki ateş sürekli yanacak, hiç sönmeyecek. Kâhin her sabah ateşe odun atacak, yakmalık sununun parçalarını odunların üzerine dizecek, onun üzerinde de esenlik sunularının yağını yakacak.

13 Sunağın üzerindeki ateş sürekli yanacak, hiç sönmeyecek.

b) Tahıl Sunusu

14 "Tahıl sunusu yasası şudur: Harun'un oğulları onu sunağın önünde RAB'be sunacaklar.

15 Kâhin üzerindeki günnükle birlikte tahıl sunusunun ince unundan ve zeytinyağından bir avuç alıp anılma payı ve RAB'bi hoşnut eden koku olarak sunakta yakacak.

16 Artakalanı Harun'la oğulları yiyecekler. Onu kutsal bir yerde, Buluşma Çadırı'nın avlusunda mayasız ekmek olarak yemeliler.

17 Mayayla pişirilmemeli. Bunu yakılan sunulardan, kâhinlerin payı olarak verdim. Suç sunusu, günah sunusu gibi bu da çok kutsaldır.

18 Harun soyundan gelen her erkek ondan yiyebilir. RAB için yakılan sunularda onların kuşaklar boyunca sonsuza dek payları olacak. Sunulara her dokunan kutsal sayılacak."

19 RAB Musa'ya şöyle dedi:

20 "Harun kâhin olarak meshedildiği gün, Harun'la oğulları tahıl sunusu olarak RAB'be yarısı sabah, yarısı akşam olmak üzere, onda bir efa ince un sunacaklar. Bu sürekli bir sunu olacak.

21 Zeytinyağıyla iyice yoğrulup sacda pişirilecek. Tahıl sunusunu getirip RAB'bi hoşnut eden koku olarak pişmiş parçalar halinde sunacaklar.

22 Bunu Harun soyundan gelen meshedilmiş kâhin RAB'be sunacak. Sürekli bir kural olacak bu. Sununun tümü yakılacak.

23 Kâhinin sunduğu her tahıl sunusu yakılmalı, hiç yenmemeli."

Yakmalık Sunu ve Tahıl Sunusu

1:1-6:7'de halk için gerekli olan sunu kuralları, 6:8-7:38'e kadar da kâhinler için gerekli olan sunu kuralları açıklanmaktadır. Kİsaca, kâhinlerin yerine ge tirmesi gereken yasalar belirlenmektedir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

9-13. ayetler: Tanrı, sunak üzerindeki ateşin söndürülmemesini buyurmuştur. Tanrı kutsal ateş olarak (9:24) her zaman halkının arasında, onlarla beraber olup onları gözeteceğini bu ateşle simgelemektedir. Bu ayetler bize, sonsuza dek günahtan bağışlanma lütfu altında yaşamamız gerektiğini ha- tırlatıyor. Yeni Antlaşma döneminde ise Tanrı, Kutsal Ruh'un ateşiyle Kendi halkının arasındadır ve onları korur. Bizim için aracılık etmekte olan İsa'yı hatırlayarak, Kutsal Ruh'a karşı günah işlememeye dikkat etmeliyiz.

10, 11. ayetler: Tanrı, yakmalık sununun külünün ordugahın dışında temiz bir yere götürülmesini ister. Bu kural, günahımızdan tövbe ederek temizlenmemiz gerektiğini simgelemektedir. Bu nedenle, kâhinin ordugah dı­şına kül götürürken resmi giysisini kirletmemesi için, başka bir giysiyle gitmesi buyrulmuştur. Bizi kirleterek Tanrı'yla ilişkimizi bozan günahımızı itiraf ederek ondan vazgeçelim.

16-18, 22, 23. ayetler: Tanrı, halkın getirdiği tahıl sunusundan artakalanı Harun'la oğullarına pay olarak verir. Ama kâhinlerin günde iki kez sunacakları tahıl sunusunu tamamen yakmalarını ve bundan yememelerini buyurmuştur. Yenmesine izin verilenleri, kutsal yer olan Buluşma Çadırı'nın avlusunda mayasız ekmek olarak yemeleri gerekiyordu. Kendimizi Tanrı'ya tamamen teslim ettiğimizde, ihtiyaçlarımızı iyi bildiği için bunları kar-şılayacaktır. Bize verilenleri tutkularımıza göre değil, Tanrı'nın isteğine göre kullanmalıyız.

20, 21. ayetler: Tanrı, Harun'la oğullarını kâhin olarak çağırdığı günden itibaren her gün sabah akşam tahıl sunusu sunmalarını buyurdu. Rab'bin gönderdiği yerlerde (ev, işyeri, kilise…) Tanrı'nın Egemenliği'nin kâhini olarak, hizmetimde nasıl bir tavır sergiliyorum? Zorunluluktan mı (1Pe.5:2), yoksa beni sadık biri olarak kabul eden Tanrı'ya içtenlikle, O'na layık bir şekilde şükrederek mi hizmet ediyorum?

Dua: Rab, her zaman sana daha da yakınlaşıp, ilişkimizin iyi olmasını istiyorum.

 
Mujde.org