Günah Sunusunun Kuralları (3)

Levililer 5:1-13

1 "Lanetleneceğini bile bile gördüğüne ya da bildiğine tanıklık etmeyen kişi günah işlemiş olur ve suçunun bedelini ödeyecektir.

2 "Biri bilmeden kirli sayılan herhangi bir şeye, yabanıl, evcil ya da küçük bir hayvan leşine dokunursa, kirlenmiş olur ve suçlu sayılır.

3 "Biri bilmeden kirli sayılan bir insana ya da insandan kaynaklanan kendisini kirletecek herhangi bir şeye dokunursa, ne yaptığını anladığı an suçlu sayılacaktır.

4 "Biri hangi konuda olursa olsun, kötülük ya da iyilik yapmak için, düşünmeden ve ne yaptığını bilmeden ant içerse, bunu anladığı an suçlu sayılacaktır.

5 "Kişi bu suçlardan birini işlediği zaman, suçunu itiraf etmeli.

6 Suçunun bedeli olarak RAB'be bir günah sunusu getirmeli. Bu sunu küçükbaş hayvanlardan olmalı. Dişi bir kuzu ya da keçi olabilir. Kâhin kişinin günahını bağışlatacaktır.

7 "Eğer kuzu alacak gücü yoksa, suçuna karşılık biri günah sunusu, öbürü yakmalık sunu olmak üzere RAB'be iki kumru ya da iki güvercin sunmalı.

8 Bunları kâhine getirmeli. Kâhin önce günah sunusunu sunacak. Kuşun boynunu kırmalı, ama başını koparmamalı.

9 Sununun kanından birazını sunağın yan yüzüne serpmeli. Artakalan kan sunağın dibine akıtılmalı. Bu günah sunusudur.

10 Kâhin bundan sonra ikinci kuşu yakmalık sunu olarak kurallara göre sunacak. Kâhin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak.

11 "Eğer iki kumru ya da iki güvercin alacak gücü yoksa, günahına karşılık günah sunusu olarak onda bir efa ince un getirmeli. Üzerine zeytinyağı dökmemeli, günnük de koymamalı; çünkü bu günah sunusudur.

12 Onu kâhine vermeli. Kâhin anılma payı olarak bir avuç dolusu alıp sunakta, RAB için yakılan sunuların üzerinde yakacak. Bu günah sunusudur.

13 Kâhin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak. Tahıl sunusunda olduğu gibi, artakalan un kâhinin olacaktır."

Günah Sunusunun Kuralları (3)

Bu bölümde, halktan birinin bilmeden işlediği günahının bağışlanıp tapınağa girebilmesi için sunması gereken sunu açıklanmaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Halk kendi gücü oranında bağışlanma sunusu getirip sunarak günahından bağışlanır. Böylece bu kişinin Tanrı’nın tapınağına girmesi sağlanır. Tanrı, temizliğin ölçüsü olarak seviye farkını ve malları değil, yalnızca dürüst ve gerçek bir tövbeyi kabul etmiştir. Kuzu ve keçiyi sunmaya güçleri yetmeyenlerden güvercinle ince unu bile kabul ederek zaten bunu kanıtlamıştı. Artık O’na herhangi bir şey getirmemize gerek kalmamıştır. O’na yalnızca bağışlanacağımızdan emin olduğumuz tövbe dolu bir yürekle yaklaşmamız yeterlidir.

5. ayet: Tanrı insanlardan günahlarını itiraf etmelerini ister. Bu itiraf, günahı kabul edip, Kutsal olan Tanrı’nın önünde işlenen suçun ne kadar kötü olduğunu bilmek ve ancak Tanrı’nın merhametiyle bu durumun giderileceğine inanmaktır. Rab’be günahımı itiraf etmemekle gurura kapılmış olmuyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Tanrı bu ayette gördüğüne ya da bildiğine tanıklık etmeyen kişinin günahkâr olduğunu söylemektedir. Gördüğüm kötülükleri görmezden geliyor muyum? Söylemem gereken gerçekleri söylemediğim için gerçeklerin saptırılmasına izin vermedim mi?

2, 3. ayetler: Ayette, kirli bir şeye dokunmakla bilmeden işlenen günahtan söz edilmektedir. Doğru olmayan işlere katılıp katılmadığımızı gözden geçirelim. Yanlış öğretilerin verildiği toplantılara katılmamaya dikkat etmeli, ayrıca çocukların internet bağımlısı olmamaları ve kötülük dolu sitelere girmeleri için onları devamlı uyarmalıyız.

4. ayet: Tanrı’nın isteğini bilmeden ant içtiysek, yaptığımız hatayı görerek bundan vazgeçelim. Tanrı yanlışlıkla içtiğimiz antlara karşı asla sert davranmaz. Bencilce içtiğimiz anttan dolayı, çocuklarımızı özel bir yaşam sürdürmeye zorlayarak günah işlememeliyiz (Çobanlık, Kutsal Kitap öğret­menliği, vaizlik gibi...)

Dua: Ya Rab, her zaman dürüst ve temiz bir yürekle yaşamama yardım et!

 
Mujde.org