Günah Sunusunun Kuralları (2)

Levililer 4:22-35

22 "Önderlerden biri günah işler, bilmeden Tanrısı RAB'bin buyruklarından birinde yasak olanı yaparsa, suçlu sayılır.

23 ışlediği günah kendisine açıklanırsa, sunu olarak kusursuz bir teke getirmeli.

24 Elini tekenin başına koymalı ve yakmalık sunuların kesildiği yerde RAB'bin huzurunda onu kesmeli. Bu bir günah sunusudur.

25 Kâhin günah sunusunun kanına parmağını batırıp yakmalık sunu sunağının boynuzlarına sürecek. Artakalan kanı yakmalık sunu sunağının dibine dökecek.

26 Tekenin bütün yağını esenlik sunusunun yağı gibi sunak üzerinde yakacak. Kâhin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak.

27 "Eğer halktan biri RAB'bin buyruklarından birinde yasak olanı yapar, bilmeden günah işlerse, suçlu sayılır.

28 ışlediği günah kendisine açıklanırsa, günahından ötürü sunu olarak kusursuz bir dişi keçi getirmeli.

29 Elini günah sunusunun başına koymalı ve yakmalık sunuların kesildiği yerde onu kesmeli.

30 Kâhin sununun kanına parmağını batırıp yakmalık sunu sunağının boynuzlarına sürecek. Artakalan kanı sunağın dibine dökecek.

31 Kişi keçinin bütün yağını, esenlik sunusunda olduğu gibi ayıracak. Kâhin RAB'bi hoşnut eden koku olarak onu sunakta yakacak, kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak.

32 "Eğer biri günah sunusu olarak bir kuzu getirirse, kuzu dişi ve kusursuz olmalı.

33 Elini günah sunusunun başına koyacak ve yakmalık sunuların kesildiği yerde onu günah sunusu olarak kesecek.

34 Kâhin sununun kanına parmağını batırıp yakmalık sunu sunağının boynuzlarına sürecek. Artakalan kanı sunağın dibine dökecek.

35 Esenlik sunusu kuzusunda olduğu gibi kişi sununun bütün yağını ayırmalı. Kâhin RAB için yakılan sunuların üzerinde hepsini sunakta yakacak. Kâhin kişinin günahını bağışlatacak ve kişi bağışlanacak.

Günah Sunusunun Kuralları (2)

Önderlerden veya halktan biri bilmeden günah işlediğinde, günahın bağış-lan­ması için, Tanrı günah sunusunu açıklar. Kâhinin ve bütün halkın günahı, hem tapınağın hem de tapınağın dışının kirlenmesine neden olur. (6, 7, 16, 17, 25, 30 ve 35. ayetler) Ayrıca her birinin, günahının bağışlanması için kendi gücüne göre kurban sunması gerekiyordu.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

22, 23, 27, 28. ayetler: Bilmeden işlenen günahlar bile hatırlandığında günah sunusu gerektirir. Bilmeden işlenenler de dahil, günahın tamamını yok etmekle Tanrı’nın, halkının ne kadar kutsal olmasını istediğini görüyoruz. Buna bakarak, bilerek işlenen günahın ne kadar kötü olduğunu dü­şünün (Say.15:30, 31). Tanrı şimdi de Kendi sözüyle, kardeşlerin öğüdüyle ve içinde bulunduğum durum aracılığıyla günahımı açığa çıkarır. Tanrı’nın ba-ğışlamasını istediğimiz bir kişi veya bir olay var mı?

26, 35. ayetler: Önderlerden ve halktan birinin günahını mutlaka kâhinin bağışlatması gerekiyordu. Çünkü Tanrı ve insan arasındaki aracı kâhindi. Aracımız olan İsa Mesih dışında hiç kimse günahlarımızı bağışlatamaz. Günahlarımızdan duyduğumuz pişmanlık yeterli değildir. Mesih’in çarmıhına güvenerek gerçek bağışlanmayı yaşamayan kişi, işlediği günahları tekrarlayacaktır. Tanrı’nın önüne çıkmamı engelleyen bir günahım var mı? Varsa bunu İsa’ya götürmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

23, 28, 32. ayetler: Esenlik sunusundan ayrı olarak, günah sunusunun duruma göre sunulmasını buyurdu. Kâhinin ve bütün halkın günahının çok daha önemli olması nedeniyle onlar için sunu olarak boğayı belirledi. Sunu olarak; önderlerden biri için teke, halktan biri için ise dişi keçi seçilmiştir. Tanrı insanlar arasında sınıf farkı gözetmediği ve ayrım yapmadığı için O’nun karşısına hiçbir bahanemiz olamaz. Sorumlulukları ağır olanlar, daha ağır sorgulanır. Benim sorumluluğum nedir? Önder olama­dığım için başkalarını rahatsız ediyor muyum?

Dua: Tanrım, isteğine karşı çıkmamam ve başkalarını hayal kırıklığına uğratma­mam için beni her zaman uyanık tut.

 
Mujde.org