Günah Sunusunun Kuralları (1)

Levililer 4:1-21

Bilinçsiz ışlenen Günah Sunusu

1 RAB Musa'ya şöyle dedi:

2 "ısrail halkına söyle: Biri buyruklarımdan birinde yasakladığım bir şeyi yapar, bilmeden günah işlerse;

3 "Yağla kutsanmış kâhin günah işleyerek halkını da suçlu kılarsa, işlediği günahtan ötürü RAB'be günah sunusu olarak kusursuz bir boğa sunmalı.

4 Boğayı Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne, RAB'bin önüne getirip elini onun başına koymalı ve RAB'bin huzurunda onu kesmeli.

5 Meshedilmiş kâhin boğa kanının birazını Buluşma Çadırı'na götürecek.

6 Parmağını kana batırıp En Kutsal Bölüm'ün perdesi önünde, RAB'bin huzurunda yedi kez serpecek.

7 Sonra çadırda, RAB'bin huzurunda, buhur sunağının boynuzlarına sürecek. Boğanın artakalan kanını çadırın giriş bölümündeki yakmalık sunu sunağının dibine dökecek.

8 Günah sunusu olarak adanan boğanın bütün yağını alacak. Bağırsak ve işkembe yağlarını,

9 böbrekleri, böbrek yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi,

10 esenlik sunusu olarak sunulan sığırda olduğu gibi ayıracak. Bunları yakmalık sunu sunağı üzerinde yakacak.

11-12 Boğanın artakalan parçalarını; derisini, etinin tümünü, başını, ayaklarını, işkembesini, bağırsaklarını, gübresini ordugahın dışında küllerin döküldüğü temiz bir yere götürecek; küllerin üzerinde odun ateşiyle yakacak.

Günah Sunusunun Kuralları (1)

4:1-5:13’e kadar olan bölümlerde günah sunusu açıklanmaktadır. ısrail toplumunun çeşitli kesimlerinin günah sunuları ayrı ayrı belirlenir. Buna göre kâhinler (3-12), bü­tün ısrail topluluğu (13-21. ayetler), ısrail önderleri (22-26. ayetler) ve halktan biri (27-35. ayetler) günah işlediğinde bu sunuları sunacaktır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

2-3, 13, 14. ayetler: Yakmalık ve esenlik sunuları günah bağışlatan sunulardır, ama günah sunusu bilmeyerek işlenen günahları bağışlatan bir sunudur. Amacı, ‘tapı­na-ğı kirleteni temiz kılmak’ olduğu için, ‘temizleme sunusu’ da denilir. Tanrı’nın bulunduğu yer kutsal olduğundan, halkıyla beraber olabilmesi için onların da günahtan arınmaları gerekmektedir. Eski Antlaşma döneminde günahın bedeli sunuydu. Ama Yeni Antlaşma döneminde tüm dünyanın günahını bağışlatacak sunu olarak, İsa Mesih kendini çarmıhta ilk ve son kez sundu. Tövbe edip Tanrı’ya dönenler Mesih aracılığıyla bağışlanacaktır (ıbr.9:11-14; 23-26; 1Pe.1:2).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3. ayet: Kâhin bütün halkın öğretmeni ve temsilcisidir. Bu kişilerin yaşamı halklarına örnek olmalıydı. Ayrıca kâhin, sunularla ilgili konulardan da sorumluydu. Kâhinin işlediği günah, halkın tümünün kirlenmesine neden olurdu. ışte bu nedenle kâhin, günah işleme konusunda önderlerden ve halktan daha dikkatli olmak zorundaydı (4:22’den sonra).

4-7, 15-18. ayetler: Günah nedeniyle kirlenen tapınağı temizlemek için boğanın kanı En Kutsal Yer’in perdesi önünde serpilecek, buhur sunağının boynuzlarına sürülecek ve artakalan kanı çadırın giriş bölümündeki yakmalık sunu sunağının dibine dökülecekti. Kendini ölüme teslim ederek perdeyi yırtan İsa Mesih’in kanı bizi temiz kılacaktır (Va.7:14). Bizler O’nun tapınağıyız. Tanrı’nın istediği gibibir tapınak mıyım?

11, 12. ayetler: Yağ ve böbrekler yakmalık sunu olarak sunulduktan sonra, diğer parçalar ordugahın dışında küllerin döküldüğü temiz bir yerde yakılmalıdır. İsa Mesih de günahlarımızı tamamen yok etmek için kent kapılarının dışında çarmıha gerildi (ıbr.13:11, 12. ayetler).

13, 14. ayetler: Bu ayetlerde halkın günahına da ciddi bir şekilde değinilmektedir. Kilisemizde çoğunluğa duyurmayarak günahı saklamadık mı? Rab’bin sözü aracılığıyla günahımı hatırladığımda, hemen tövbe ediyor muyum?

Dua: Yüce Tanrım, günahımı gösterdiğinde hemen tövbe ederek, senin isteğine uygun bir tapınak olmak istiyorum, bana yardım et!

 
Mujde.org