Esenlik Sunusu

Levililer 3:1-17

Esenlik Sunusu

1 "Eğer biri esenlik sunusu olarak sığır sunmak istiyorsa, RAB'be erkek ya da dişi, kusursuz bir hayvan sunmalı.

2 Elini sununun başına koyup onu Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler kanı sunağın her yanına dökecekler.

3 Kişi esenlik sunusunun bazı parçalarını RAB için yakılan sunu olarak sunmalı. Sununun bağırsak ve işkembe yağlarını,

4 böbreklerini, böbrek yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi ayıracak.

5 Harun'un oğulları sunakta yanan odunların üzerinde duran yakmalık sununun üzerinde bunları yakacak. Yakılan sunu, RAB'bi hoşnut eden kokudur.

6 "Eğer kişi esenlik sunusu olarak RAB'be davar sunmak istiyorsa, erkek ya da dişi, sunusu kusursuz olmalı.

7 Eğer kuzu sunmak istiyorsa, RAB'bin önünde sunmalı.

8 Elini sununun başına koyup onu Buluşma Çadırı'nın önünde kesmeli. Harun'un oğulları kanı sunağın her yanına dökecekler.

9 Kişi esenlik sunusunun bazı parçalarını RAB için yakılan sunu olarak sunmalı. Yağını almalı, kuyruk sokumunun dibinden bütün kuyruk yağını kesmeli, bağırsak ve işkembe yağlarını,

10 böbreklerini, böbrek yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi ayırmalı.

11 Kâhin bunları sunağın üzerinde yakacak. RAB için yakılan yiyecek sunusudur bu.

12 "Eğer adağı keçi ise, onu RAB'bin önünde sunmalı.

13 Elini adağın başına koyup onu Buluşma Çadırı'nın önünde kesmeli. Harun'un oğulları kanı sunağın her yanına dökecekler.

14-15 RAB için yakılan sunu olarak adaktan şunları ayırıp sunmalı: Bağırsak ve işkembe yağlarını, böbrekleri, böbrek yağlarını, karaciğerden böbreklere uzanan perdeyi.

16 Kâhin bütün bunları sunağın üzerinde yakacak. Yakılan yiyecek sunusudur bu. Kokusu RAB'bi hoşnut eder. Yağın tümü RAB'be aittir.

17 Hayvan yağı ve kan yemeyeceksiniz. Yaşadığınız her yerde kuşaklar boyunca bu kural hep geçerli olacak."

Esenlik Sunusu

Esenlik sunusu, Rab’be şükretmek veya gönülden dilenen bir adak sunmak için olabilir (7:12). Bu sunular çeşitlerine göre sığır (1-5. ayetler), koyun (6-11. ayetler) ve keçi (12-17. ayetler) olabilir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 6 ayetler: Esenlik sunusu, Tanrı’nın kurtarışıyla selamet içinde yaşayan antlaşma taraflarının arasındaki ilişkiyi gösterir. ıtaatsizliğimiz yüzünden antlaşma bozuldu, ama Tanrı sonuna kadar sadık kalarak, İsa Mesih aracılı-ğıyla bizi kurtarıp esenlik veren ilişkiyi düzeltti. Tanrı ile ilişkim iyi mi?

2, 8, 13. ayetler: Tanrı, sununun başına el konularak kesilmesini buyurmuştur. Bu davranış, sunuyu sunanla sununun birleşerek, kurbanın günah bağışlatma işlevini yerine getirmesidir. İsa günahlarımızı bağışlatan sunu olarak Tanrı’nın huzuruna cesaretle çıkmamızı ve O’nunla yakın bir birlikteliğimiz olmasını sağladı.

3, 4, 9, 10, 14-17. ayetler: Tamamı yakılan sunudan farklı olarak, esenlik sunusunun bazı parçaları Tanrı’ya sunulur. Göğüs ve sağ arka ayak kâhine, diğer parçalar ise sunuyu sunana geri verilerek sunakta birlikte yemek için şölen yapılır. Yalnızca Tanrı’yla sunuyu sunan kişinin ilişkisi değil, ayrıca sunanlar arasındaki iyi ilişki de esenlik sunusunun amacıydı. İsa aracılığıyla hem Tanrı’ya şükran sunusu sunmamız, hem de kardeşlere iyilik yapmamız gerekir (Bkz. ıbr.13:15, 16). Tanrı’yla olan ilişkimizde dengeyi kaybedersek, yalnızca insanlara düşkün dindarlardan kurulu bir topluluk haline gelebiliriz. Topluluğumuz hangi durumda?

17. ayet: Tanrı, kan ve yağın yasaklanmasının, kuşaklar boyunca yerine getirilmesi gereken bir yasa olduğunu söyler. Çünkü ‘kan’ canı simgeler, ‘yağ’ ise Tanrı’ya aittir (16. ayet). Yeni Antlaşma da, bu bağışlama kanını simgeleyen ‘şarap’ı içtiğimizde, kendi gücümüzle değil, Tanrı’nın lütfuyla kurtulduğumuzu anımsatmaktadır. Bu nedenle Rab’bin Sofrası, bağışlanma lütfunu hatırlayıp, sevinçle katılmamız gereken bir törendir.

Dua: Tanrım, beni kendinle yakın bir ilişki için çağıran sesini reddetmeyeceğim.

 
Mujde.org