Tahıl Sunusu

Levililer 2:1-16

Tahıl Sunusu

1 "Biri RAB'be tahıl sunusu getirdiği zaman, sunusu ince undan olmalı. Üzerine zeytinyağı dökerek ve günnük koyarak

2 sunuyu Harun soyundan gelen kâhinlere götürmeli. Kâhin avuç dolusu ince un, zeytinyağı ve bütün günnüğü alıp sunağın üzerinde anılma payı olarak yakacak. Bu yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur.

3 Tahıl sunusundan artakalan Harun'la oğullarına bırakılmalı. RAB için yakılan bir sunu olduğundan çok kutsaldır.

4 "Eğer fırında pişirilmiş tahıl sunusu sunuyorsan, zeytinyağıyla yoğrulmuş ince undan yapılmış mayasız pideler ya da üzerine yağ sürülmüş mayasız yufkalar olmalı.

5 Eğer sunu sacda pişirilmiş tahıl sunusu ise, zeytinyağıyla yoğrulmuş mayasız ince undan yapılmalı.

6 Onu sunarken parçalara ayırıp üzerine zeytinyağı dökeceksin. Bu tahıl sunusudur.

7 Eğer sunu tavada pişirilmiş tahıl sunusu ise, ince un ve zeytinyağıyla yoğrulmuş olmalı.

8 Böyle yapılmış tahıl sunusunu RAB'be sunmak için getirip kâhine vereceksin. Kâhin de onu sunağa götürecek.

9 Anılma payı olarak tahıl sunusundan bir parça alıp yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden koku olarak sunak üzerinde yakacak.

10 Tahıl sunusundan artakalan Harun'la oğullarına bırakılmalı. RAB için yakılan bir sunu olduğundan çok kutsaldır.

11 "RAB'be sunacağınız tahıl sunularının hiçbirine maya katılmamalı. Çünkü RAB için yakılan sunu içinde hiçbir zaman maya ya da bal yakılmamalı.

12 Bunları ilk ürünlerinizin sunusu olarak RAB'be sunabilirsiniz. Ancak RAB'bi hoşnut eden koku olarak sunak üzerinde sunulmamaları gerekir.

13 Bütün tahıl sunularını tuzlayacaksınız. Tanrı'nın sizinle yaptığı antlaşmayı simgeleyen tuzu tahıl sunularından hiç eksik etmeyeceksiniz. Bütün sunulara tuz katacaksınız.

14 "Eğer RAB'be ilk ürünlerin tahıl sunusunu getiriyorsan, kavrulup dövülmüş, taze devşirilmiş buğday başakları sunacaksın.

15 Üzerine zeytinyağı ve günnük koyacaksın. Tahıl sunusudur bu.

16 Kâhin biraz dövülmüş buğday ve zeytinyağı alıp günnüğün tümüyle birlikte anılma payı olarak yakacak. RAB için yakılan sunudur bu.

Tahıl Sunusu

Tahıl sunusu, ince undan yapılan, üzerine zeytinyağı dökerek ve günnük konularak sunulan armağandır. Yakılanlar (4-10. ayetler) ve yakılmayanlar (1-3. ayet­ler) gibi, çeşitli tahıl sunuları (11-16. ayetler) vardır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı, insanların günlük gıda gereksinimini karşılamak amacıyla kullandıkları buğdayı tahıl sunusu olarak kabullenmiştir. Bu sunu, Kut­sal Kitap’ta şükran armağanı anlamına da gelir. Kİsacası, tahıl sunusu Tanrı’nın bereketlerine duyulan şükranı belirten ve sabah akşam tekrarlanan ant içme sunusudur (1Kr.18:36; 2Kr.3:20). Sadık olan Tanrı’nın merhametini dü­şünelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3. ayetler: Zeytinyağı ve günnük tahıl sunusunu zenginleştirir. Zeytinyağı Eski Antlaşma’da ‘Kutsal Ruh’u (1Sa.10:1) ve sevinci simgeler (Yşa.61:3; Özd.27:9). Mesih’i Rab ve Mesih olarak kabul ederek, Kutsal Ruh’ta sevinçle yaşanan bir yaşam (Rom.12:1, 2), bugün bizim sunmamız gereken tahıl sunusudur.

4, 5, 11. ayetler: Tanrı, tahıl sunusuna asla maya ve bal katılmamasını buyurmuştur. Bu buyruk, belki de tahılın mayalanarak kolayca bozulmaması içindi. Bal da o dönemlerde yaşayan diğer insanların en sevdikleri yiyeceklerin arasında yer alıyordu ve bunu, putlarına taparlarken sık sık kullanıyorlardı. Bu maddelerin yasaklanmış olması diğer uluslara benzememe amacını taşıyor olabilir. Ben ve topluluğum, dünyanın gidişine uyup uymadığımızı gözden geçirmeliyiz.

10. ayet: Tanrı, artakalan tahıl sunusunu kâhin olan Harun ve oğullarına verdi. Topluluğumuzun çobanlarına ilgi göstermeliyiz. Tanrı’nın gereksinimimi karşılayacağına inanarak hizmet ediyor muyum?

13. ayet: Bütün tahıl sunularına tuz katmak değişmeyen antlaşmayı simgeler. Bununla, Tanrı’nın, ısrail halkını en değerli mücevheri olarak saydığı ve karşılığında ise, onların yalnızca kendisine Rab olarak tapınmaları gerektiği anlatılmaktadır. Mesih’in kanıyla yapılan Yeni Antlaşma’ya sadık mıyım?

Dua: Rabbim, Kutsal Ruh’un meyvelerini bol bol vererek senin hoşnut kalacağın bir tapınma sunmak istiyorum.

 
Mujde.org