Yakmalık Sunu

Levililer 1:1-17

Yakmalık Sunu

1 RAB Musa'yı çağırıp Buluşma Çadırı'ndan ona şöyle seslendi:

2 "ısrail halkıyla konuş, onlara de ki, içinizden biri RAB'be sunu olarak bir hayvan sunacağı zaman, sığır ya da davar sunmalı.

3 "Eğer yakmalık sunu sığırsa, kusursuz ve erkek olmalı. RAB'bin sunuyu kabul etmesi için onu Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde sunmalı.

4 Elini yakmalık sununun başına koymalı. Sunu kişinin günahlarının bağışlanması için kabul edilecektir.

5 Boğayı RAB'bin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler boğanın kanını getirip Buluşma Çadırı'nın giriş bölümündeki sunağın her yanına dökecekler.

6 Sonra kişi yakmalık sunuyu yüzüp parçalara ayırmalı.

7 Harun soyundan gelen kâhinler sunakta ateş yakıp üzerine odun dizecekler.

8 Hayvanın başını, iç yağını, parçalarını sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecekler.

9 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını ve ayaklarını yıkayacak. Kâhin de hepsini yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden koku olarak sunağın üzerinde yakacaktır.

10 "Eğer kişi yakmalık sunu olarak davar yani koyun ya da keçi sunmak istiyorsa, sunusu kusursuz ve erkek olmalı.

11 Onu sunağın kuzeyinde, RAB'bin önünde kesmeli. Harun soyundan gelen kâhinler kanı sunağın her yanına dökecekler.

12 Kişi başını, iç yağını kesip hayvanı parçalara ayırmalı. Kâhin bunları sunakta yanan odunların üzerine yerleştirecek.

13 Kişi hayvanın işkembesini, bağırsaklarını, ayaklarını yıkamalı. Kâhin bunları sunak üzerinde yakarak sunmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur.

14 "Eğer kişi yakmalık sunu olarak RAB'be kuş sunmak istiyorsa, kumru ya da güvercin sunmalı.

15 Kâhin sunuyu sunağa getirecek, başını ayırıp sunağın üzerinde yakacak. Kuşun kanı sunağın yan tarafından akıtılacak.

16 Kâhin kuşun kursağını pisliğiyle birlikte çıkarıp sunağın doğusundaki küllüğe atacak.

17 Kanatlarını tutarak kuşu ikiye bölecek, ama tamamen ayırmayacak. Sonra kuşu sunakta yanan odunların üstünde yakmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur.

Yakmalık Sunu

Tanrı ısrail halkına, Kendi huzuruna çıkabilmeleri için gereken şartları açıklar. Tanrı’ya hoş koku olarak yakmalık sunular çeşitlerine göre belirlenir. Böylece sığır (3-9. ayetler), koyun, keçi(10-13. ayetler) ve kuş (14-17. ayetler) yakmalık sunu olarak ayrılır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Çıkış Kitabı’nın sonunda söz edilen Buluşma Çadırı’nın üzerindeki koyu bulutla Kendini gösteren Tanrı, şimdi o çadırdan Musa’yı çağırır. Halkını Mısır’dan çıkarışının amacı sadece kurtarmak değil, onlardan kutsal bir halk oluşturarak Kendisiyle yakın ilişki içinde olmalarını da sağlamaktı. Bu çadırda onlara, Kendisine sunulacak sunuları, kâhinlik sistemini ve çeşitli temizlik kurallarını öğretir. Rab, ısrail halkının kutsal ve kusursuz olarak Kendisiyle buluşmalarını sağlar. Tanrı’nın huzuruna İsa Mesih aracılığıyla her zaman çıkabiliriz. Bugün beni çağıran Tanrı’nın sesini duyabiliyor muyum? O’nunla ya-kın bir ilişkiden duyulan sevinci ancak kutsal olanlar yaşayabi­lir.

4. ayet: Yakmalık sunu günahı bağışlatma işlevini görmektedir. Bu sununun başına el koymak sunanla sunulanı birleştiren bir eylemdir. Bunların tümü, günahlarımız için sunu olan İsa Mesih’in ölümünü önceden gösterir. Günahlarımızın bağışlanması için Kendi Oğlu’nu feda eden Tanrı’nın sevgisi üzerinde derin düşünelim.

3, 10, 14. ayetler: Yeterli parası olmayanlar sığır ya da koyun yerine ancak keçi ve kuş sunabiliyorlardı. Tanrı sunudan çok sunanın yüreğini önemser.

9, 13, 17 ayetler: Tanrı yakmalık sunuyu hoş koku olarak kabul eder. Kâhin kendisine verilen deri dışında, sununun tamamını yakarak sunmak zorundaydı. Bu, Tanrı’ya ait olduğumuzu gösterir. Bizim için canını veren İsa’nın adanışıyla, biz de Tanrı’ya ait olduk. Tamamen Tanrı’ya adanmış bir yaşam sürüyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3, 10. ayetler: Yakmalık sunu, kusursuz ve erkek olmalıdır. Göçebe hayatı yaşayan ısrail halkı için en değerli mal sayılan hayvanlar sunu olarak seçilmişti. Tanrı bana kusursuz olan İsa Mesih’i verdiği halde, benim O’na verebildiğim ne var?

Dua: Rab, kendimi sana hoş koku olarak sunmak istiyorum ve benim için verdiğin yak-ma­lık sunu olan İsa Mesih’ten dolayı sana şükrediyorum.

 
Mujde.org