Son Günlerdeki GibiBir ıman Yaşamı

1.Selanikliler 5:12-28

Son öğütler ve selamlar

12 Kardeşler, aranızda çalışanların, Rab'bin yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica ederiz.

13 Yaptıkları işten ötürü onlara sonsuz saygı ve sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın.

14 Size yalvarırız kardeşler, boş gezenleri uyarın, yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı sabırlı olun.

15 Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve tüm insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin.

16 Her zaman sevinin.

17 Durmadan dua edin.

18 Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur.

19 Ruh'u söndürmeyin.

20 Peygamberlik sözlerini küçümsemeyin.

21 Her şeyi sınayın. ıyi olana sımsıkı tutunun.

22 Her çeşit kötülükten kaçının.

23 Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi, sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz, Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz bulunmak üzere korunsun.

24 Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir ve bunu yapacaktır.

25 Kardeşler, bizim için dua edin.

26 Bütün kardeşleri kutsal öpüşle selamlayın.

27 Rab'bin adına size ısrarla buyuruyorum, bu mektup bütün kardeşlere okunsun.

28 Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu sizinle birlikte olsun.

Son Günlerdeki GibiBir ıman Yaşamı

Pavlus, sanki son günleri yaşıyormuşçasına bir yaşam süren imanlılara, toplulukta nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiğini ayrıntılı bir biçimde anlattıktan sonra dua ve selamlarla mektubunu bitiriyor.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

23, 24. ayetler: Tanrı Kendi halkını tümüyle kutsal kılacak olan (4:3) güvenilir Tanrı’dır. Tanrı’yı hoşnut edecek işleri yaptığımızda (4:1), Rab’bin gününe dek bizi eksiksiz ve kusursuz kılacaktır. Zayıflığımızı bahane etmeyerek kendimizi güvenilir ve güçlü olan Tanrı’nın eline teslim edelim.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

12, 13. ayetler: Bizim için çalışan ve bize öğüt veren önderlerin değerini bilip sevgi göstermeliyiz. ımanlıların birbirleriyle barış içinde yaşamaları da, önderlere değer vermenin bir başka yoludur. Ayrıca, önderler de sevgi ve teşvik aracılığıyla topluluk içinde şekillenirler. “Sevgide değer” vermek gereklidir; ama bu koşulsuz itaat olarak anlaşılmamalıdır. Gerektiğinde önderlere de öğüt vermeliyiz.

14. ayet: Kendimizin ve topluluğumuzun, güçsüz kardeşlerle ilgili tutumuna da bir göz atalım. Boş gezenleri uyarıyor muyuz? Yüreksizleri cesaretlendiriyor muyuz? Güçsüz olanlara destek veriyor muyuz? Üstelik, aynı düşüncede olmayan ve kardeşlik sevgisine dayanan derin ilişkiye katılmaktan çekinenlere karşı sabır göstererek bekliyor muyuz?

15. ayet: ımanlılar arasında maddi sorunlar ortaya çıktığında, zarar gören tarafta olmayı tercih ederek, daima iyilik yapmayı amaç edinmeliyiz. Zarar görsek bile kardeşlik sevgisini kazanmayı seçmeliyiz.

16-18. ayetler: Sıkıntıda olan imanlılara, her zaman sevmeleri, sürekli dua etmeleri ve her durumda şükretmeleri buyrulmaktadır.

19-21. ayetler: Tanrı’nın diri sözünü anlamamıza yardım eden ve kutsal bir yaşam sürmemizi mümkün kılan Kutsal Ruh’un hizmetine karışmamalıyız. Böyle bir yaşam, Rab’bin sözünü saf yürekle kabul etmekle, her şeyi sınayarak iyi olanı seçip, kötülükten kaçınmakla mümkündür.

22, 23. ayetler: Pavlus Selanikliler’den dua etmelerini rica ederek, selamlarla mektubunu bitiriyor. Topluluğuma kendimle ilgili haberler gönderip dua etmelerini rica ediyor muyum?

Dua: Tanrım, Rab’bin gelişine dek beni eksiksiz ve kusursuz kıl.

 
Mujde.org