Kardeşlik Sevgisi ve Ölülerin Dirilişi

1.Selanikliler 4:9-18

9 Kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey yazmasına gerek yoktur. Çünkü Tanrı size birbirinizi sevmeyi öğretti.

10 Aslında tüm Makedonya'daki kardeşlerin hepsini seviyorsunuz. Kardeşler, size rica ediyoruz, bu konuda daha da ilerleyin.

11 Size buyurduğumuz gibi, sakin bir yaşam sürmeyi, kendi işinize bakmayı ve ellerinizle çalışmayı amaç edinin.

12 Böylelikle kimseye muhtaç kalmaksızın diğer insanların önünde saygın bir yaşam sürersiniz.

İsa'nın tekrar gelişi

13 Kardeşler, umutsuzluk içinde yaşayan diğer insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz.

14 İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da O'nunla birlikte geri getirecektir.

15 Rab'bin sözüne dayanarak size şunu bildiriyoruz: biz yaşamakta olanlar, Rab'bin gelişine dek diri kalacakolanlar, gözlerini yaşama kapamış olanların önüne asla geçmeyeceğiz.

16 Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek.

17 Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız.

18 ışte birbirinizi bu sözlerle teselli edin.

Kardeşlik Sevgisi ve Ölülerin Dirilişi

Pavlus Selanikliler’e kardeşlik sevgisi konusunda daha da ilerlemeleri ricasında bulunarak, herkesin kendi harcamaları için çalışmasını tavsiye ediyor. Bu bölümde özellikle, İsa’ya iman ederek ölen kişilerle ilgili sorular yanıtlanmaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

13-17. ayetler: İsa’yı ölümden dirilten Tanrı, O’nun tekrar gelişinde, ölen imanlıları dirilterek, İsa’yla birlikte geri getirecektir. Üstelik daha önce ölmüş olanlar, yaşa­yanlardan önce Rab’bi karşılayacaklardır. Bugün, Mesih’i dirilten Tanrı’nın gücüne iman edersek, Son Gün’de ölülerle yaşayanların diriliş bedenini giyinerek hep birlikte Rab’bi karşılayacaklarına ve sonsuza dek Rab’le birlikte olacaklarına inanabiliriz. Mesih’in dirildikten sonra sahip olduğu bedene benzer çürümez bedenlere sahip olarak Tanrı’nın Egemenliği’ni miras alacağız (1Ko.15:49, 50). Göz­yaşları ve sıkıntılarla dolu olan bir dünyada yaşadığımız halde, umudumuzu yitirmeden o günü bekleyelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9-10a. ayetler: Selanik kilisesindeki kardeşler, Makedonya’daki kardeşlerin varlığını öğrendiklerinde onlara sevgi duydular. Sevgileri kuru sözlerle sınırlı kalmamış, bu sevgiyi eylemleriyle de göstermişlerdi. Kardeşlik sevgimi bugün kime ve nasıl göstereceğim?

10. b-12. ayetler: Pavlus sevgiyi eylemle ifade edebilme yollarını açıklamaktadır. Sevgiyle ilgili konuşup durmak yerine, insanın kendi ekmeğini kazanarak kimseye muhtaç olmaması da insanlara duyduğu sevgiyi gösteren bir eylemdir. Belki o dönemde İsa’nın tekrar gelişinin yakın olduğu düşünülerek işlerini bırakan bazı imanlılar, İsa’ya iman etmeyenlerden olumsuz tepkiler almış olabilirler. Doğru olma­yan bilgi ve eylemle gerçekten uzaklaşan sevgi, başkalarına zarar veren fanatik ve dinsel bir eyleme dönüşebilir.

13, 18. ayetler: Selanikliler İsa’nın tekrar gelişini görmeden ölen imanlılar için kederleniyorlardı. Ama Pavlus, güven veren sözlerle dirilişten söz ederek onları teselli eder. Gelecekte diriliş bedenine sahip olarak, Rab’le sonsuza dek birlikte olacağımı umut ederek seviniyor muyum? Bugün, bu konuda teselli edilmesi gereken bir kardeşim var mı? Onu nasıl teselli edeceğim?

Dua: Rabbim, seninle birlikte olacağım günü umut ederek her gün imanda yenilenmek istiyorum.

 
Mujde.org