Tanrının ısteği Kutsal Olmamızdır

1.Selanikliler 4:1-8

Tanrı'yı hoşnut etmek

1 Kardeşler, nasıl yaşamanız ve Tanrı'yı nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim öyle yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz.

2 Rab İsa'nın yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz.

3>6 Tanrı'nın isteği şudur: kutsal olmanız, cinsel ahlaksızlıktan kaçınmanız, her birinizin, Tanrı'yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusuyla değil, kutsallık ve saygınlık içinde kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip kardeşini aldatmamasıdır. Daha önce de size söylediğimiz ve sizi uyardığımız gibi, Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır.

7 Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsallık içinde yaşamaya çağırdı.

8 Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi, insanı değil, size Kutsal Ruhunu veren Tanrı'yı reddetmiş olur.

Tanrı’nın ısteği Kutsal Olmamızdır

4. ve 5. bölümlerde Pavlus, imanlıların iman yaşamlarında görülmesi gereken pratik uygulamalar için onları teşvik ediyor. Pavlus ve emektaşları Tanrı’nın çağrısına yaraşır biçimde kutsal bir yaşam sürdürmeleri için imanlıları teşvik etmektedirler. Özellikle Tanrı’yı tanımayan uluslardan yeni iman edenlerin kutsal bir yaşam sürdürmeleri istenmektedir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

3, 7, 8. ayetler: Tanrı bizi kutsal bir yaşam sürmeye çağırdı ve Kutsal Ruhu’nu verdi. Kutsal bir yaşam sürmeyi reddeden kişi Tanrı’nın isteğini, dolayısıyla da Tanrı’yı reddetmiş olur. Pavlus, Tanrı’yı tanıdıklarını ileri sürdükleri halde, yaptıklarıyla O’nu reddedenlerin “hiçbir işe yaramaz, iğrenç kişiler” olduğunu Titus’a yazmıştı (Ti.1:16). Sözle değil, eylemle kutsallığa dönüşen bir yaşam sürdüren Tanrı’nın halkından olduğumu kanıtlayabilir mi­yim? Kutsal bir yaşamı ve Tanrı’nın gelecek olan yargısını doğru ilan eden bir Tanrı hizmetkârı mıyım?

6. ayet: Tanrı kutsal olmayanları, kötülük yapanları cezalandıracaktır. Ayrıca gizlice yapılan günahlar da tek tek gösterecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-2. ayetler: Pavlus Selanik kilisesinden, onlara öğrettikleri gibi bir yaşam sürmelerini ve bu konuda daha da ilerlemelerini rica etmektedir. Bu öğrendiğimiz kadarını uygulamamız anlamına gelmektedir. Tanrı bizim bilgilerimize değil, itaatimize bakar. Tanrı’nın sözünü daha derin öğrenme isteğimin, itaatimle Tanrı’yı hoşnut etme arzusuna dönüşmesini istiyorum.

3-5. ayetler: Kutsal yaşam cinsel paklık olarak ifade edilmektedir. Burada söz edilen eş, “kap ya da “beden” olarak tercüme edilebilir. Yani, bedenini evlilik dışı cinsel ilişkiden koruması, Kutsal Ruh’un barınağı olan bedenin kutsal tapınak gibi koruması gerektiğini anlatmaktadır. Ailemizi bu konuda bilgilendirelim.

6. ayet: Pavlus, bu konuda haksızlık ederek eşlerin birbirlerini aldatmamalarını buyuruyor. Çağımızda da Selanik’te olduğu gibi, fuhşa karşı takınılan tutumların giderek yumuşadığını görüyoruz. Yüreğimizi dünyasal değerlere değil, Tanrı’nın değerlerine dayanarak korumalıyız.

Dua: Rabbim, Kutsal Ruh’un barınağı olan bedenimi ve topluluğumun saflığını koruyabilmem için yardım et!

 
Mujde.org