Tanrımıza Yeterince Nasıl şükredebiliriz?

1.Selanikliler 3:5-13

5 Bu nedenle ben de daha fazla dayanamadım ve acaba Ayartıcı bir yolunu bulup sizi ayarttı mı, emeğimiz boşa mı gitti diye iman durumunuzu öğrenmek için Timoteyus'u gönderdim.

Selanik'ten güzel haberler

6 Ama yanınızdan henüz dönmüş olan Timoteyus, imanınıza ve sevginize dair bize güzel haberler getirdi. Bizi her zaman iyi anılarla hatırladığınızı, sizi görmeyi özlediğimiz kadar sizin de bizi özlediğinizi söyledi.

7 Bu nedenle kardeşler, bütün çile ve sıkıntılarımız arasında, imanınızdan ötürü sizinle teselli bulduk.

8 Çünkü siz Rab'be bağlı kalırsanız, biz gerçekten yaşarız.

9 Tanrımızın önünde sizden ötürü duyduğumuz tüm sevince karşılık Tanrımıza sizin için yeterince nasıl şükredebiliriz?

10 Sizinle yüz yüze görüşmek ve iman konusundaki eksiklerinizi tamamlamak için gece gündüz var gücümüzle dua ediyoruz.

11 Babamız Tanrı'nın kendisi ve Rabbimiz İsa size kavuşmamız için yolumuzu açsın!

12 Rab, birbirinize ve bütün insanlara olan sevginizi, bizim size olan sevgimiz ölçüsünde çoğaltıp artırsın!

13 Öyle ki, Rabbimiz İsa tüm kutsallarıyla geldiğinde, Babamız Tanrı'nın önünde kutsallıkta kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.

Tanrımız’a Yeterince Nasıl şükredebiliriz?

Pavlus, Timoteos’u Selanik’e göndermesinin diğer nedeninden söz ettikten sonra (5-8), onlardan ötürü duyduğu sevinci açıklıyor. Pavlus bu bölümü onlar için dua ederek sonlandırmaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

10-13. ayetler: Tanrı her durumu anlayan ve imanlıların ruhsal yaşamını koruyandır. Pavlus, şeytan’ın engellemeleri nedeniyle gerçekleştiremediği Selanik ziyaretini Tanrı’nın eline bırakır. ımanlılardan daha önce işittiği, gelişen sevgi ve umutlarının (1:3) tamamlanması için Tanrı’ya dua ediyor. Çünkü yaşamın en küçük bir ayrıntısının bile Tanrı’nın yardımı olmaksızın tamamlanamayacağını biliyordu.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5. ayet: Pavlus Selanik’teki kilisenin iman durumunu öğrenmek için Timoteos’u gönderdi. Sıkıntılardan ötürü Ayartıcı tarafından ayartılmamaları için onları korumak istiyordu. ımanda dimdik durmamı sağlamak üzere emek veren Tanrı’nın hizmetkârlarının emeğinin boşa gitmemesi için şu anki ruhsal durumumu kontrol etmeliyim.

6-8. ayetler: Timoteos’tan iyi haberi alan Pavlus ve emektaşı büyük sevinç duymuşlardı. Elçiler çile ve sıkıntıları orasında bile, emek verdikleri insanların imanları ve sevgilerinden ötürü teselli buluyorlardı. Üstelik, “biz asıl o zaman yaşarız” (8) diyerek buna ne kadar önem verdiklerini de göstermiş oluyorlardı. Ayrıca, sıkıntıda olan kardeşleri için de ne kadar kaygılandıklarını ifade etmektedirler. ıman kardeşlerime karşı yüreğimin durumu nasıl? Kiliseye gelen kişilerin sayısıyla mı teselli oluyorum, yoksa onların imanlarıyla ve sevgi dolu yaşamlarıyla mı?

9, 10. ayetler: Pavlus, kardeşlerin imanının güçlü olmasının, Tanrı’nın onlarla ilgilenmesinden kaynaklandığını söylemektedir. Böyle büyük bir sevinç veren Tanrı’ya “nasıl şükredebiliriz” diyen Pavlus’un heyecanına dikkat edin. Pavlus’un tek yapabildiği, onlar için gece gündüz var gücüyle dua etmektir. Çünkü onların iman konusundaki eksiklerini tamamlayıp, Tanrı’yı daha çok hoşnut eden kişiler olmalarını istiyordu. Dua, Tanrı’ya duyulan minnettarlığın bir ifadesidir.

12. ayet: Pavlus, onların hem birbirlerine hem de bütün insanlara besledikleri sevginin daha da artması için dua eder. Sevgimi ne ölçüde ifade ediyorum?

Dua: Tanrım,...........................’nin iman ve sevgisi sayesinde bana sevinç verdiğin için teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org