Övünç ve Sevinç Kaynağı Olan ımanlılar

1.Selanikliler 2:13 - 3:4

13 Tanrı'ya sürekli şükretmemiz için bir neden daha var: Tanrı sözünü bizden işitip kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü olarak değil, gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür.

14 Çünkü kardeşler, siz, Tanrı'nın Yahudiye'de bulunan ve Mesih İsa'ya bağlı olan topluluklarını örnek aldınız. Onların Yahudilerden çektiği sıkıntıların aynısını siz de kendi yurttaşlarınızdan çektiniz.

15>16 Rab İsa'yı ve peygamberleri öldüren, bize de zulmeden Yahudilerdir. Diğer uluslardan olanlarla konuşmamızı ve böylece onların kurtulmasını engellemekle Tanrı'nın hoşnutsuzluğuna yol açıyor ve tüm insanlara düşman oluyorlar. Böylelikle durmadan günah üstüne günah yığıyorlar. Ve sonunda Tanrı'nın gazabına uğramış bulunuyorlar.

Geciken ziyaret

17 Kardeşler, kİsa bir süre için, düşüncede olmasa da bedende sizden ırak düştük. Ama büyük bir özlemle yüzünüzü tekrar görmek için çok çaba gösterdik.

18 Evet, yanınıza gelmek istiyorduk. Hele ben Pavlus, bunu birkaç kez istedim. Ama şeytan bize engel oldu.

19 Ümidimiz, sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiği zaman O'nun önünde övüneceğimiz taç nedir? Siz değil misiniz?

20 Evet, övüncümüz ve sevincimiz sizsiniz.

1>3 ışte bu özleme daha fazla dayanacak halimiz kalmayınca Atina'da yalnız bırakılmaya razı olduk ve Mesih'in müjdesini yayan Tanrı emektaşı kardeşimiz Timoteyus'u yanınıza gönderdik. Bu sıkıntılardan ötürü kimse sarsılmasın diye sizi imanda güçlendirip cesaretlendirmesini istedik. Sıkıntılardan geçmek üzere belirlendiğimizi siz de biliyorsunuz.

4 Çünkü sıkıntı çekeceğimizi size önceden, daha yanınızdayken söylemiştik. Ve bildiğiniz gibi, öyle oldu.

Övünç ve Sevinç Kaynağı Olan ımanlılar

Pavlus, Yahudiye’de bulunan ve Mesih İsa’ya bağlı olan kardeşlerin çektiği sıkıntıları örnek alan Selanikli kardeşler için Tanrı’ya şükrediyor ve onların kendisiyle birlikte emektaşlarının da övüncü ve sevinci olduğunu açıklıyor. Ayrıca kendisinin Selanik’e gelememe nedenini ve yerine neden Timoteos’u gönderdiğini açıklıyor.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

13. ayet: Selanikliler elçilerden duydukları sözü insan sözü olarak değil, Tanrı sözü olarak kabul etmişlerdi. Kutsal Kitap’ı Tanrı’nın sesi olarak kabul ederek imanla karşılık veriyor muyuz? Tanrı’nın sözünün etkin olması için çalışıyor muyum?

19, 20. ayetler: ımanlarını koruyan kardeşlerimiz övüncümüz ve sevincimiz olacaklardır. Sevgiye dayanan emeğimiz asla boşa gitmeyecektir. Rabbimiz İsa Mesih geldiğinde, O’nun önünde övüneceğimiz zafer tacı olacak kişiler kimlerdir?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

14-16. ayetler: Yahudiye’de yaşayan imanlılar, kendi yurttaşları nedeniyle sıkıntı çektikleri halde imanlarını koruyarak Selanik’te yaşayan imanlılara örnek oldular. Selanik kilisesi de kendi yurttaşları yüzünden sıkıntı çekiyordu, ama onlarda etkin olan Tanrı’nın sözüydü. Yahudiler peygamberlerini ve İsa’yı öldürmüşlerdi. Elçilere ve İsa’ya iman edenlere de zulmederek günahlarına günah katıyorlardı. Müjde’ye ve zulme nasıl karşılık veriyorum?

17, 18. ayetler: Pavlus tekrar Selanik’e uğramak istemiş, ama şeytan buna engel olmuştu. Motivasyonumuz iyi olduğu halde planladığımız işler iyi gitmeyebilir. Hatta, şeytan karşımıza daha büyük engelleri de çıkartabilir. Bu yüzden kendi planınıza değil, şeytan’dan çok daha güçlü olan kudretli Tanrımız’a güvenmelisiniz.

3:1-4. ayetler: Pavlus imanlıların yanına Timoteos’u göndererek onları teselli eder ve sıkıntı çekeceklerini daha önce bildirmiş olduğunu söyler. Çünkü imanlılar sıkıntı çekmek üzere çağırılmışlardır. Rab bugün beni teselli edip yüreklendirmem için kime gönderiyor?

Dua: Tanrım, sıkıntı çekmekte olan kardeşimi yüreklendireceğim. Kardeşimin benim övüncüm ve sevincim olmasını istiyorum. Lütfen bana yardım et!

 
Mujde.org