İsa'nın Yeruşalim'e Girişi

Luka 19:28-40

İsa'nın Kudüs'e girişi

28 İsa, bu sözleri söyledikten sonra önden yürüyerek Kudüs'e doğru ilerledi.

29>30 Zeytin dağının yamacında bulunan Beytfacı ile Beytanya'ya yaklaştığında öğrencilerinden ikisini şu sözlerle köye gönderdi: «Karşıdaki köye gidin. Köye girince, üzerine daha hiç kimsenin binmediği, bağlı duran bir sıpa bulacaksınız. Onu çözüp bana getirin.

31 Biri size, `Onu niçin çözüyorsunuz?' diye sorarsa, `Rab'bin ona ihtiyacı var' dersiniz.»

32 Gönderilen öğrenciler gittiler, her şeyi İsa'nın kendilerine anlattığı gibi buldular.

33 Sıpayı çözerlerken hayvanın sahipleri onlara, «Sıpayı niye çözüyorsunuz?» dediler.

34 Onlar da, «Rab'bin ona ihtiyacı var» karşılığını verdiler.

35 Sıpayı İsa'ya getirdiler, üzerine kendi giysilerini atarak İsa'yıüstüne bindirdiler.

36 İsa ilerlerken halk, giysilerini yola seriyordu.

37 İsa Zeytin dağından aşağı inen yola yaklaştığı sırada, öğrencilerinden oluşan kalabalığın tümü, görmüş oldukları bütün mucizelerden ötürü, sevinç içinde yüksek sesle Tanrı'yı övmeye başladılar.

38 «Rab'bin adıyla gelen Kral'a övgüler olsun!
Gökte esenlik, en yücelerde yücelik olsun!» diyorlardı.

39 Kalabalığın içinden bazı Ferisiler O'na, «Öğretmen, öğrencilerini sustur!» dediler.

40 İsa, «Size şunu söyleyeyim, bunlar susacak olsa, taşlar bağıracaktır!» diye karşılık verdi.

İsa'nın Yeruşalim'e Girişi

Yeruşalim'e yapılan yolculuğun amacı, İsa'nın kral olarak kente girmesiyle doruk noktasına ulaşıyor.

İsa'nın ayetler deki kimliği:

28. ayet: İsa, Tanrı'nın belirlediği zamanda kendisinin ne yapması gerektiğini bilen ve içtenlikle itaat edendir. İsa Tanrı'nın isteği uyarınca, itaatkar ve istekli bir yürekle çarmıhını taşıdı. Ben de çarmıhımı aynı yürekle taşımaya razı mıyım?

30,31. ayetler: İsa kral olduğu halde bir sıpaya binerek Yeruşalim'e girdi. O dönemde kral ve önderler, at üzerinde saygın insanlarla birlikte kente girerlerdi. İsa'nın davranışı onlannkinden çok farklıdır. Bunun gibi, Tann'nın Egemenliği de dünyadaki egemenliklerden farklıdır. Bu egemenlik, alçakgönüllülük ve hizmet etmeyi erektiren bir egemenliktir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

32-34. ayetler: Öğrencileri İsa'nın isteğine hemen itaat ettiler. Ben de sessiz zaman sırasında Rab'bin benden istediklerine hemen itaat ediyor muyum?

35,36. ayetler: Öğrenciler, ellerinde olan tek şeyle, yani kendi giysilerini kullanarak İsa'ya hizmet ettiler ve O'nun Yeruşalim'e gelişini kutladılar. Ben de elimde olan her şeyi kullanarak Rab'be hizmet etmeliyim.

37,38. ayetler: Halk, Yeruşalim'e giren İsa'yı büyük bir övgüyle karşıladı. Çünkü 'Tanrı'nın Esenliği' anlamına gelen Yeruşalim kentinde İsa'nın hizmeti tamamlanacaktı. Halk, Luka 2:14 . ayetteki meleklerin övgülerinden farklı olarak, "Gökte esenlik" diye bağırıyordu. Bu sözler; Yeruşalim'in İsa'yı reddetmesiyle gerçekleşecek olan barışın bildirişidir.

39, 40. ayetler: Öğrenciler İsa'yı övüyor, ama Ferisiler protesto ediyorlardı. Ben de birçok kez Rab'bin büyük planlarını anlamadığımdan dolayı O'na karşı çıkmıyor muyum?

Dua: Rabbim, alçakgönüllülükle Tanrı'ya ettiğin hizmeti ve itaatkarlığını çocuklarına öğret.

 
Mujde.org