Saulun Sonu

1.Samuel 31:1-13

Saul'la Oğullarının Ölümü

(I.Tar. 10:1-12)

1 Filistliler ısrailliler'le savaşa tutuştu. ısrailliler Filistliler'in önünden kaçtı. Birçoğu Gilboa Dağı'nda ölüp yere serildi.

2 Filistliler Saul'la oğullarının ardına düştüler. Saul'un oğulları Yonatan'ı, Avinadav'ı ve Malkişua'yı yakalayıp öldürdüler.

3 Saul'un çevresinde savaş kızıştı. Derken Saul Filistli okçular tarafından vuruldu ve ağır yaralandı.

4 Saul, silahını taşıyan adama, "Kılıcını çek de bana sapla" dedi, "Yoksa bu sünnetsizler gelip bana kılıç saplayacak ve benimle alay edecekler." Ama silah taşıyıcısı büyük bir korkuya kapılarak bunu yapmak istemedi. Bunun üzerine Saul kılıcını çekip kendini üzerine attı.

5 Saul'un öldüğünü görünce, silah taşıyıcısı da kendini kılıcının üzerine attı ve Saul'la birlikte öldü.

6 Böylece Saul, üç oğlu, silah taşıyıcısı ve bütün adamları aynı gün öldüler.

7 Vadinin öbür tarafında ve şeria Irmağı'nın karşı yakasında oturan ısrailliler, ısrail ordusunun kaçtığını, Saul'la oğullarının öldüğünü anlayınca, kentlerini terk edip kaçmaya başladılar. Filistliler gelip bu kentlere yerleştiler.

8 Ertesi gün Filistliler, öldürülenleri soymak için geldiklerinde, Saul'la üç oğlunun Gilboa Dağı'nda öldüğünü gördüler.

9 Saul'un başını kesip silahlarını aldılar. Sonra bu iyi haberin putlarının tapınağında ve halk arasında duyurulması için Filist ülkesinin her yanına ulaklar gönderdiler.

10 Saul'un silahlarını Tanrıça Aştoret'in tapınağına koyup cesedini Beyt-şean Kenti'nin suruna çaktılar.

11 Yaveş-Gilat halkı Filistliler'in Saul'a yaptıklarını duydu.

12 Bütün yiğitler geceleyin yola koyularak Beyt-şean'a gittiler. Saul'la oğullarının cesetlerini Beyt-şean surundan indirip Yaveş'e götürdüler, orada yaktılar.

13 Sonra kemiklerini toplayıp Yaveş'teki ılgın ağacının altına gömdüler ve yedi gün oruç tuttular.

Saul’un Sonu

ısrailliler Filistliler’e yenilirler. Saul ve iki oğlu da bu savaşta ölür. 30. bölümde Davut’un, Amalek zaferini Yahuda ileri gelenlerine ve diğer şehirlerde yaşayan ısrailliler’e ulaştırdığını görmüştük. Filistliler ise, kazandıkları zaferi kutlamak için Saul’un başını keserek, bu haberin putlarının tapınağında ve halk arasında duyurulması için ülkelerinin her yanına ulaklar gönderirler.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Tanrı Filistliler aracılığıyla ısrail’i yargıladı. Halkı sürekli kötülük yaparak Kendisinden uzaklaştığında, Tanrı onlara, yabancı halklara davrandığı gibi davranır. Tanrı’ya yabancılaşan ısrail artık O’nun koruması altında değil, O’nun düşmanı, yargılayacağı ve cezalandıracağı bir halk haline gelmişti. Kilise dünyasallaşırsa, Tanrı kiliseye karşı da savaşacaktır. Kilisemin durumu nasıl?

7-10. ayetler: Tanrı sonunda Saul’u yargılar ve Saul’un yaşamı utanç verici bir şekilde sona erer. Tanrı’ya karşı sürekli isyankâr tutumlar takınan ve O’nu reddeden kişinin kurtulma şansı olmayacaktır. Tövbe etmeyen kişi, Tanrı’nın gazabından kaçamaz. Hizmet ettiğim Tanrı, hem sevgi dolu hem de günahı adaletle yargılayan Adil Tanrı’dır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3, 4. ayetler: Saul yenilgiden dolayı duyduğu utanç nedeniyle ve alay konusu olmamak için kendini öldürdü. Tanrı’nın önünde ruhsal utanç duyması gerekirken o bunu önemsemedi. Ama insanlar karşısında çok hassas bir gurura sa-hipti. Ölüm anında bile sünnetli olmayı onur olarak gördü ve sünnetsiz diyerek insanları kendisi yargıladı. Tanrı’nın sesinden çok, insanın sesine mi duyarlıyım?

11-13. ayetler: Yaveş-Gilat halkı Saul’la oğullarının cesetlerini gömdüler ve yedi gün oruç tuttular. Yaveşliler geçmişte Saul’un yardımıyla Ammonlular’ı yenmişlerdi. Saul Tanrı’nın yargısıyla öldüğü halde, Yaveş-Gilat halkı durumlarının gerektirdiği her şeyi yerine getirmişti. Kardeşimi hatırlayıp sevgimi göstermek istediğimde, aradan uzun bir süre geçtiğini düşünerek bundan vazgeçtiğim oldu mu?

Dua: Tanrım, insanlardan utanıp korkmak yerine senden utanıp korkmamı sağla.

 
Mujde.org