Lütuf ılkesi

1.Samuel 30:18-30

18 Davut Amalekliler'in ele geçirdiği her şeyi, bu arada da iki karısını kurtardı.

19 Gençler, yaşlılar, oğullar, kızlar, yağmalanan mallar, kİsacası Amalekliler'in aldıklarından hiçbir şey eksik kalmadı. Davut tümünü geri aldı.

20 Bütün koyunlarla sığırları da aldı. Adamları, bunları öbür hayvanların önünden sürerek, "Bunlar Davut'un yağmaladıkları" diyorlardı.

21 Bundan sonra Davut, daha ileriye gidemeyecek kadar bitkin düşüp Besor Vadisi'nde kalan iki yüz kişinin bulunduğu yere vardı. Onlar da Davut'la yanındakileri karşılamaya çıktılar. Davut yaklaşınca onlara esenlik diledi.

22 Ama Davut'la giden adamlardan kötü ve değersiz olanların tümü, "Madem bizimle birlikte gitmediler, geri aldığımız yağmadan onlara hiçbir pay vermeyeceğiz" dediler, "Her biri yalnız karısıyla çocuklarını alıp gitsin."

23 Ama Davut, "Hayır, kardeşlerim!" dedi, "RAB'bin bize verdikleri konusunda böyle davranamayız! O bizi korudu ve bize saldıran akıncıları elimize teslim etti.

24 Sizin bu söylediklerinizi kim kabul eder? Savaşa gidenle eşyanın yanında kalanın payı aynıdır. Her şey eşit paylaşılacak!"

25 O günden sonra Davut bunu ısrail için bugüne dek geçerli bir kural ve ilke haline getirdi.

26 Davut Ziklag'a dönünce, dostları olan Yahuda ileri gelenlerine yağma mallardan göndererek, "ışte RAB'bin düşmanlarından yağmalanan mallardan size bir armağan" dedi.

27 Sonra Beyt-El, Ramot, Negev, Yattir,

28 Aroer, Sifmot, Eştemoa,

29 Rakal, Yerahmeelliler'in, Kenliler'in kentlerinde,

30 Horma, Bor-Aşan, Atak,

Lütuf ılkesi

Tanrı kaybedilenlerin tümünü geri aldırırken ayrıca ganimet bile verir. Da­vut da Besor Vadisi’nde kalanlara lütuf gösterir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

18-20. ayetler: Rab Davut’a vaat ettiği gibi büyük bir zafer kazandırdı. Tanrı, kaybettikleri her şeyi geri almalarını sağlarken, Amalekliler’in mallarını da ganimet olarak vererek lütfunu göstermiştir. Hayatımızda gerçekleşmesi ya da çözümlenmesi imkansız görünen bir şey var mı? Tanrı’ya yaklaşalım, O yenileyip iyileştirecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

22. ayet: Davut’un adamlarından kötü ve değersiz olanların tümü, ganimeti paylaşmak istemediklerini belirtmişlerdi. Bu bir bakıma mantıklı, sağduyulu ve adil gibi görünebilir. Ama Müjde adaletle değil, lütufla gerçekleşmiştir.

23-25. ayetler: Davut ganimeti paylaşmayı önerdi, çünkü galibiyet ordunun gücüyle değil, Tanrı’nın gücüyle kazanılmıştı. Esirleri kurtarabilmeleri Tanrı’nın yönlendirişi sayesinde Mısırlı bir gencin yardımıyla gerçekleşmişti. Tanrı’nın lütfuna yaraşır bir yaşam sürmek ve bu lütfu çevremize de duyurmak gerekir. Kendini ön plana çıkarmaya çalışan kişi, O’nun lütfunu kİsa sürede inkâr edecek duruma gelebilir.

26-30. ayetler: Davut, Yahuda ileri gelenlerinin oturduğu on üç şehre Amalekliler’den yağmaladığı malları Tanrı’nın adıyla paylaştırdı. Davut için önemli olan galibiyetten sonra ele geçirdiği ganimet değil, bu galibiyeti sağlayan Tanrı’nın adını bütün Yahudi şehirlerinde duyurmaktı. Yalnızca Tanrı’nın adını anan kişi ganimete soğuk davranır. Yardım beklemeye alışarak yaşayan biri miyim?

Dua: Tanrım, başarılı olduğum zaman seni anımsamamı sağla ve lütfuna göre yaşamayı bana öğret.

 
Mujde.org