Saul ve Sahte Ruh

1.Samuel 28:15-25

15 Samuel, Saul'a, "Neden beni çağırtmakla rahatsız ettin?" dedi. Saul, "Büyük sıkıntı içindeyim" diye yanıtladı, "Filistliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terketti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla, ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden, ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım."

16 Samuel, "RAB seni terkedip sana düşman olduğuna göre, neden bana danışıyorsun?" dedi,

17 "RAB benim aracılığımla söylediğini yaptı, krallığı senden alıp soydaşın Davut'a verdi.

18 Çünkü sen RAB'bin buyruğuna uymadın, O'nun alevlenen öfkesini Amalekliler'e uygulamadın. RAB bugün bunları bu yüzden başına getirdi.

19 RAB seni de, ısrail halkını da Filistliler'in eline teslim edecek. Yarın sen ve oğulların bana katılacaksınız. RAB ısrail ordusunu da Filistliler'in eline teslim edecek."

20 Saul birden boylu boyunca yere düştü. Samuel'in sözlerinden ötürü büyük korkuya kapıldı. Gücü de kalmamıştı; çünkü bütün gün, bütün gece yemek yememişti.

21 Kadın Saul'a yaklaştı. Onun büyük şaşkınlık içinde olduğunu görünce, "Bak, cariyen sözünü dinledi" dedi, "Canımı tehlikeye atarak benden istediğini yaptım.

22 şimdi lütfen cariyenin söyleyeceğini dinle. ızin ver de, önüne biraz yemek koyayım. Yoluna devam edecek gücün olması için yemek yemelisin."

23 Ama Saul, "Yemem" diyerek reddetti. Ancak hizmetkârlarıyla kadın zorlayınca, onların dediğini yaptı. Yerden kalkıp yatağın üzerine oturdu.

24 Kadının evinde besili bir dana vardı. Kadın onu hemen kesti. Un alıp yoğurdu ve mayasız ekmek pişirdi.

25 Sonra Saul'la görevlilerinin önüne koydu. Onlar da yediler. Sonra o gece kalkıp gittiler.

Saul ve Sahte Ruh

Cinci kadın, tanınmasını zorlaştıracak bir giysiye bürünen kişinin kim olduğunu fark edince, onun isteğini yerine getirerek, Samuel’in ruhunu çağırdı. Bu-ra­daki görüntüyü, Samuel’in ruhu izlenimi veren şeytan’ın kurnaz bir oyunu olarak algılamalıyız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

15-19. ayetler: Tanrı’nın isteğini arama konusunda başarısız olan Saul, şimdi de doğru olmayan bir yöntemle Tanrı’nın yönlendirişini aramaktadır. Tanrı’nın, sözü dışında, isteğini de arıyor muyum? Kutsal Kitap’ta sahte ruhun gelecek hakkında önceden bilgi verecek bir güce sahip olduğu yazar (Yasa’nın Tekrarı 13:1-5; Matta 7:15-22). Kendisine ışık meleği süsü vererek aldatmaya çalışan şeytan’a karşı her zaman uyanık olmalıyız (Bkz. 2Ko.11:14, 15). Geleceğim nedeniyle kuşkulara kapıldığımda, Tanrı’nın sözüne güvenmek yerine başka şeylere başvuruyor muyum?

20. ayet: Saul, hem kendisinin hem de ısrail halkının Filistliler’in eline teslim edileceğini duyunca, Tanrı’ya tövbe etmek yerine dehşete kapılarak hayal kırıklığına uğradı. Cinci kadının yardımıyla savaşa hazırlanmak istemişti, ama bu kendisine hiçbir yarar sağlamadı. Tanrı’nın dışında çözüm aramak boştur. Saul’a gereken tek şey tövbeydi. Tanrı’yla olan ilişkinin düzeltilmesi, sorunun çözülmesinden daha önemlidir.

21-24. ayetler: Tanrı’nın meshedilmişi, cinci kadının yardımıyla bedensel olarak güçlenmişti. Bu kadar kötü bir duruma düşmesi, Tanrı’yı tanıdığı halde O’na karşı gelmesinin sonucuydu. Tanrı bize karşı olursa hiçbir işte başarılı olamayız. Hemen tövbe ederek Tanrı’ya dönelim. O’nun yolu, yaşama giden yoldur.

Dua: Rab, kendisine ışık meleği süsü veren şeytan’ın ayartmalarına karşı beni koru.

 
Mujde.org