Saulun ıkiyüzlülüğü

1.Samuel 28:1-14

1 O sırada Filistliler ısrail'le savaşmak için askeri birliklerini topladılar. Akiş, Davut'a, "Adamlarınla birlikte benim yanımda savaşacağını bilmelisin" dedi.

2 Davut, "O zaman sen de kulunun neler yapabileceğini göreceksin!" diye karşılık verdi. Akiş, "ıyi!" dedi, "Yaşadığın sürece seni kendime koruma görevlisi atayacağım."

Saul Ruhlara Danışıyor

3 Samuel ölmüş, bütün ısrail halkı onun için yas tutmuştu. Onu kendi kenti Rama'da gömmüşlerdi. Saul da cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovmuştu.

4 Filistliler toplanıp şunem'e gittiler ve orada ordugah kurdular. Saul da bütün ısrailliler'i toplayıp Gilboa Dağı'nda ordugah kurdu.

5 Saul Filist ordusunu görünce korkup büyük dehşete kapıldı.

6 RAB'be danıştıysa da, RAB ona ne düşlerle, ne Urim, ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi.

7 Bunun üzerine Saul görevlilerine, "Bana bir cinci kadın bulun da varıp ona danışayım" diye buyruk verdi. Görevliler, "Eyn-Dor'da bir cinci kadın var" dediler.

8 Böylece Saul başka giysilere bürünüp kılığını değiştirdi. Geceleyin yanına iki kişi alıp kadının yaşadığı yere gitti. Kadına, "Lütfen benim için ruhlara danış ve sana söyleyeceğim kişiyi çağır" dedi.

9 Ama kadın ona şu karşılığı verdi: "Saul'un neler yaptığını, cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovduğunu biliyorsun. Öyleyse neden beni öldürmek için tuzak kuruyorsun?"

10 Saul, "Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, bundan sana bir kötülük gelmeyecek" diye ant içti.

11 Bunun üzerine kadın, "Sana kimi çağırayım?" diye sordu. Saul, "Bana Samuel'i çağır" dedi.

12 Kadın, Samuel'i görünce çığlık atarak, "Sen Saul'sun! Neden beni kandırdın?" dedi.

13 Kral ona, "Korkma!" dedi, "Ne görüyorsun?" Kadın, "Yeraltından çıkan bir ilah görüyorum" diye karşılık verdi.

14 Saul, "Neye benziyor?" diye sordu. Kadın, "Cüppe giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor" dedi. O zaman Saul onun Samuel olduğunu anladı; eğilip yüzüstü yere kapandı.

Saul’un ıkiyüzlülüğü

Uzun bir süre daha krallığını sürdürecek gibi gözüken Saul nihayet çıkmaza gi­rer.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Kral Akiş, ısrail’le savaşmak için ordusunu toplayarak Davut’un da kendisiyle birlikte savaşmasını ister. Davut’un Kral Akiş’e ver­diği sahte raporlar onun Davut’a güvenmesini sağlamıştı. Davut istemediği halde ısrail’e karşı savaşacak olan düşman ordusunun yanında yer aldı. Bu karar hiçte bilgece değildi.

5, 6. ayetler: Saul Filist ordusunu görünce korkar ve Tanrı’ya danışır. Ancak O’nda hiçbir yanıt alamaz. Bunun nedeni, Tanrı’nın sözünü dinlememesiydi (1Sa.15:22, 23). Tanrı’ya yalnızca zor durumda kaldığımızda danışmamalıyız. Günlük yaşamımızda Tanrı’yla kişisel bir ilişkimiz olmazsa, O’nun sesini duyamayız.

7, 8. ayetler: Saul Tanrı’ya karşı gelerek gizlice cinci bir kadının yanına gitti. Samuel’in ölümünden sonra cincilerle ruhlara danışanların hepsini ısrail’den kovmuştu. Ama şimdi kendi isteğine göre davranarak onlarla gizlice ilişki kuruyordu. Saul’un yüzeysel ve ikiyüzlü tavrı iyice ortaya çıkmaktadır. Dış görünüşüm Tanrı’nın isteğini sadakatle yerine getiren biri izlenimini uyandırdığı halde, gizlice kötülük yaptığım oluyor mu?

10. ayet: Saul Tanrı’nın adını boş yere kullanmaktadır. Tanrı’nın adıyla cincileri kovan kişinin, şimdi Tanrı’nın ismiyle cinci kadının canını esirgemek için söz verdiğini görüyoruz. Tanrı’nın yasakladıklarını O’nun adıyla kutsamaya çalıştım mı?

13. 14. ayetler: Saul cinci kadına ‘korkma’ (13. ayet) der, ama kendisi dehşete kapılır. Yerin altından çıkan sahte ruhun önünde eğilip yüzüstü yere kapanır. Tanrı’dan uzaklaşıldığında ruhları ayırt etme gücü kaybedilebilir. Tanrı’yla olan ilişkim nasıl?

Dua: Rabbim, zorluklarda bile sözüne itaat etmek istiyorum.

 
Mujde.org