Davutun Filiste Sığınması

1.Samuel 27:1-12

Davut Filistliler Arasında

1 Davut, "Bir gün Saul'un eliyle yok olacağım" diye düşündü, "Benim için en iyisi hemen Filist topraklarına kaçmak. O zaman Saul ısrail'in her yanında beni aramaktan vazgeçer; ben de onun elinden kurtulmuş olurum."

2 Böylece Davut'la yanındaki altı yüz kişi kalkıp Gat Kralı Maok oğlu Akiş'in tarafına geçtiler.

3 Aileleriyle birlikte Gat'ta Akiş'in yanına yerleştiler. ıki karısı Yizreelli Ahinoam'la Karmelli Naval'ın dul karısı Avigayil de Davut'un yanındaydı.

4 Saul Davut'un Gat'a kaçtığını duyunca, artık onu aramaktan vazgeçti.

5 Davut, Akiş'e, "Benden hoşnut kaldıysan, çevre kentlerden birinde bana bir yer versinler de orada oturayım" dedi, "Çünkü ben kulunun seninle birlikte kral kentinde yaşamasına gerek yok."

6 Akiş o gün ona Ziklag Kenti'ni verdi. Bundan ötürü Ziklag bugüne dek Yahuda krallarına ait olagelmiştir.

7 Davut Filist topraklarında bir yıl dört ay yaşadı.

8 Bu süre içinde Davut'la adamları gidip Geşurlular'a, Girzililer'e ve Amalekliler'e baskınlar yaptılar. Bunlar uzun zamandan beri şur'a, hatta Mısır'a dek uzanan topraklarda yaşıyorlardı.

9 Davut bir bölgeye saldırdığında erkek, kadın demez, kimseyi sağ bırakmazdı; yalnız koyunları, sığırları, eşekleri, develeri ve giysileri alıp Akiş'e dönerdi.

10 Akiş, "Bugün nerelere baskın düzenlediniz?" diye sorardı. Davut da, "Yahuda'nın güneyine, Yerahmeelliler'in ve Kenliler'in güney bölgesine saldırdık" derdi.

11 Davut, kendisiyle Gat'a kimseyi götürmemek için erkek, kadın kimseyi sağ bırakmazdı. Çünkü, "Gat'a gidip, 'Davut şöyle yaptı, böyle yaptı' diyerek bize karşı bilgi aktarmasınlar" diye düşünürdü. Davut, Filist topraklarında yaşadığı sürece bu yöntemi uyguladı.

12 Akiş Davut'a güven duymaya başladı. "Davut kendi halkı olan ısrailliler'in nefretine uğradı. Bundan böyle artık benim hizmetimde kalacak" diye düşünüyordu.

Davut’un Filist’e Sığınması

Davut Saul’un takiplerinden ve tehditlerinden çok bunalmıştı, ama Filist’e sığınması doğru değildi. Davut artık bedensel olarak güvende olacağı, ancak ruhsal olarak ikiyüzlü davranması gereken bir yerdeydi.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3. ayetler: Davut, en sonunda Saul’un eliyle yok olacağını düşünerek korkar. Her seferinde onu Saul’un elinden kurtardığı halde, Davut Tanrı’ya duyduğu güveni yitirmiş görünmektedir. Bu nedenle de Filist topraklarına kaçar. Kaçarak sürdürdüğü yaşam sona ermiş sayılsa da, bu kararı nedeniyle daha da büyük bir ayartıyla yüzleşecekti. ımanım sona ermiş gibi hissedip, yalnızca sıkıntıdan kurtulmak için hatalı davranmadım mı? Saul tarafından takip edilmektense Filist topraklarına kaçmak daha iyi diye düşünmedim mi?

5, 6. ayetler: Davut özgürce yaşayabileceği bir kent istiyordu. Amacı Filistliler’in arasına karışarak onların kulu olmak değil, yalnızca Saul’den kaçmaktı. Davut bu amaçla filistliler’le arasına mesafe koydu. Yerine getirmem gereken iman ilkelerini uygulama konusunda başarılı mıyım?

8, 9, 11. ayetler: Davut ısrail’i sömüren göçebelere saldırarak onları tamamen yok etti. Davut, Saul’un yanında yer aldıkları için ısrailliler’den nefret etmesi gerekirken onları koruyordu. Davut Tanrı’nın çağrısını asla unutmamıştı. ıçinde bulunduğum durumun değişmesiyle Rab’bin çağrısı da mı değişecek?

Dua: Tanrım, yerine getirmem gereken ilkeleri her durumda uygulamam ve çağrıya uygun bir şekilde davranmam için bana yardımcı ol.

 
Mujde.org