Gerçek Bir Galibiyet

1.Samuel 26:13-25

13 Davut karşı yakaya geçip tepenin üstünde, onlardan uzak bir yerde durdu. Aralarında epeyce mesafe vardı.

14 Davut, askerlere ve Ner oğlu Avner'e, "Ey Avner, bana yanıt vermeyecek misin?" diye seslendi. Avner, "Sen kimsin ki krala sesleniyorsun?" diye karşılık verdi.

15 Davut, "Sen yiğit biri değil misin?" dedi, "ısrail'de senin gibisi var mı? Öyleyse neden efendin kralı korumadın? Çünkü biri onu öldürmek için ordugaha girdi.

16 Görevini iyi yapmadın. Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, hepiniz ölümü hak ettiniz; çünkü efendinizi, RAB'bin meshettiği kişiyi korumadınız. Bak bakalım, kralın başucundaki mızrağıyla su matarası nerede?"

17 Davut'un sesini tanıyan Saul, "Davut, oğlum, bu senin sesin mi?" diye sordu. Davut, "Evet, efendim kralım, benim sesim" diye karşılık verdi,

18 "Efendim, ben kulunu neden kovalıyorsun? Ne yaptım? Ne suç işledim?

19 Lütfen, efendim kral, kulunun sözlerine kulak ver. Eğer seni bana karşı kışkırtan RAB ise, bir sunu O'nu yatıştırır. Ama bunu yapan insanlarsa, RAB'bin önünde lanetli olsunlar! Çünkü, 'Git, başka ilahlara kulluk et' diyerek, RAB'bin mirasından bana düşen paydan beni uzaklaştırdılar.

20 Ne olur, kanım RAB'den uzak topraklara dökülmesin. ısrail Kralı, dağlarda keklik avlayan avcı gibi, bir pireyi avlamaya çıkmış!"

21 Bunun üzerine Saul, "Günah işledim" diye karşılık verdi, "Davut, oğlum, geri dön. Bugün yaşamıma değer verdiğin için sana bir daha kötülük yapmayacağım. Gerçekten akılsızca davrandım, çok büyük yanlışlık yaptım."

22 Davut, "ışte kralın mızrağı!" dedi, "Adamlarından biri gelip alsın.

23 RAB herkesi doğruluğuna ve bağlılığına göre ödüllendirir. Bugün RAB seni elime teslim ettiği halde, ben RAB'bin meshettiği kişiye elimi uzatmak istemedim.

24 Bugün ben senin yaşamına nasıl değer verdiysem, RAB de benim yaşamıma öyle değer versin ve beni her sıkıntıdan kurtarsın."

25 Saul, "Davut, oğlum, RAB seni kutsasın!" dedi, "Sen kesinlikle büyük işler yapacak, başarılı olacaksın!" Bundan sonra Davut yoluna koyuldu, Saul da evine döndü.

Gerçek Bir Galibiyet

Saul'un başucundan alınan mızrağını ve su matarasını getiren Davut, kendi- si­nin Avner'den daha sadık olduğunu ima ederek Saul'e düşmanlık duymadığını açıkladı. Davut'un sabrı ve bağışlayıcılığı Saul'un yüreğini etkilemişti. Gerçek zafer yüreğin değişmesidir, gerçek güç ise sabır ve bağışlamadır.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

23, 24. ayetler: Tanrı, sözünü sadakatle yerine getirenin canını esirgeyen ve tüm sıkıntılardan kurtarandır. Davut'un yaşamı sıkıntılarla dolu olmasına rağmen, Tanrı'yla olan ilişkisi güçlüydü.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

15. ayet: Avner Saul'u koruma görevini ihmal etmişti. Tanrı'nın bana ver- diği sorumluluğu yerine getirebiliyor muyum? Yoksa bir takım bahaneler ileri sürerek sorumluluklarımı ihmal mi ediyorum?

19, 20. ayetler: Davut Saul'u ikna ederek kendisini takip etme fikrinden vazgeçirmeye çalışıyordu. Ona, kendisinin sürekli takip edilmenin sonucunda başka ilahlara kulluk etmeye zorlandığını, Saul'un dağlarda keklik avlayan avcı gibi davranarak bir pireyi avlamaya çalıştığını açıklamaya çalıştı. Günaha düşüldüğünde önemli olmayan işler önemli sayılır ve saçma sapan işler bilgece yapılan bir iş olarak görülür. Yalnızca Tanrı'nın bakış açısıyla bakıldığında işin gerçek niteliği öğrenilebilir ve doğru bir şekilde yargılanabilir. Önemli olmayan bir işi çok mu önemsiyorum?

21. ayet: Saul üçüncü kez (19:6, 24:17-18) kendi aptallığını ve hatasını kabul edip Davut'a zarar vermeyeceğine söz verdi ve saraya geri dönmesini istedi. Ama gerçek tövbe verdiği meyve ile gösterilmelidir. Yalnızca ağzımla tövbe etmem doğru mu?

25. ayet: Kötü niyetli kişileri uzun süre Rab'bin sevgisi ve bağışlamasıyla kucaklamak kolay değildir. Ama yürekteki kötülüğü yok edebilmenin yolu yalnızca Rab'bin sevgisi ve bağışlamasıdır.

Dua: Tanrım, düşmanımı arkadaş edinebilmem için gerçeğin gücüne sahip olmam için yardım et!

 
Mujde.org