Kullanılmayan Fırsat

1.Samuel 26:1-12

Davut Yine Saul'un Canını Bağışlıyor

1 Zifliler Giva'ya, Saul'un yanına gidip, "Davut Yeşimon'a bakan Hakila Tepesi'nde gizleniyor" dediler.

2 Bunun üzerine Saul üç bin seçme ısrailli askerle Zif Çölü'nde Davut'u aramaya çıktı.

3 Yeşimon'a bakan Hakila Tepesi'nde, yol kıyısında ordugah kurdu. Kırda bulunan Davut, Saul'un peşine düştüğünü anlayınca,

4 gözcü gönderdi. Böylece Saul'un oraya geldiğini saptadı.

5 Bunun üzerine Davut, Saul'un ordugah kurduğu yere gitti ve Saul'la ordusunun başkomutanı Ner oğlu Avner'in nerede yattıklarını gördü. Saul ordugahın ortasında, askerler de çevresinde yatıyorlardı.

6 O zaman Davut, Hitit Ahimelek ile Yoav'ın kardeşi, Seruya oğlu Avişay'a, "Kim benimle ordugaha, Saul'un yanına gelecek?" diye sordu. Avişay, "Ben seninle geleceğim" diye karşılık verdi.

7 Davut'la Avişay o gece ordugaha girdiler. Saul, mızrağı başucunda yere saplanmış, ordugahın ortasında uyuyordu. Avner'le askerler de çevresinde uyuyorlardı.

8 Avişay, Davut'a, "Bugün Tanrı düşmanını senin eline teslim etti" dedi, "şimdi bırak da, onu kendi mızrağıyla bir atışta yere çakayım. ıkinci kez vurmama gerek kalmayacak."

9 Ne var ki Davut, "Onu öldürme!" dedi, "RAB'bin meshettiği kişiye kim el uzatırsa, suçlu çıkar.

10 Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, RAB kendisi onu öldürecektir; ya günü gelince ölecek, ya da savaşta vurulup yok olacak.

11 Ama RAB'bin meshettiği kişiye el uzatmaktan RAB beni uzak tutsun! Haydi, Saul'un başucundaki mızrakla su matarasını al da gidelim."

12 Böylece Davut, Saul'un başucundan mızrağını ve su matarasını aldı. Sonra oradan uzaklaştılar. Onları gören olmadı. Kimse olup bitenin farkına varmadı, uyanan da olmadı. Hepsi uyuyorlardı, çünkü RAB onlara derin bir uyku vermişti.

Kullanılmayan Fırsat

Davut kendisini yakalamaya gelen Saul'den kaçacağına, geceleyin onun ordugahına gider ve Saul'u öldürme fırsatını tekrar yakalar. Ama Saul'un canının kendi elinde değil, Tanrı'nın elinde olduğu gerçeğini hatırlar.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

12. ayet: Tanrı, tüm tehlikelere rağmen Saul'un ordugahına giren Davut'u Saul'a ve askerlerine derin bir uyku vererek korudu.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Zifliler Davut'un gizlendiği yeri Saul'a bildirmişlerdi (Bkz. 23:19). Bunu, daha önce ihbar ettiklerinde Davut'un yakalanamadığını ve Tanrı'nın onu Saul'dan koruduğunu bilmelerine rağmen yapmışlardı. Tanrı'nın isteğini iyi bildiğim halde, dünyasal ilişkilere olan bağlılığım O'nun isteğine itaat etmeme engel oldu mu?

2, 3. ayetler: Saul Davut'u yakalamak için kalabalık bir orduyla Hakila Tepesi'nde, yol kenarında ordugah kurdu.

6. ayet: Avişay tehlikeye rağmen gönüllü olarak Davut'la birlikte düşmanın ordugahına girer ve kendi canını hiçe sayarak Davut'un yardıma ihtiyaç duyduğu anda onu yalnız bırakmaz.

8. ayet: Avişay Davut'a karşı olan Saul'u öldürmek ister. Saul'u öldürmekle onun takibinden kurtulacaklarını biliyordu. Ama bilmediği şey, günahı yargılayan Tanrı'nın takibinden kaçamayacağıydı.

9-11. ayetler: Saul'u kolayca öldürebilecekleri bu durumu Tanrı'ya karşı günah işlememek için bir fırsat olarak değerlendiren Davut, Avişay'ın önerisini reddeder. Durum ve şartlara göre değerlendirme yaparak, yalnızca bana yararlı olan sözü mü uyguluyorum?

Dua: Ya Rab, durum ve şartlara göre kolayca değişecek olan yüreğimi Kendi sözünle yönlendir.

 
Mujde.org