Tanrı'nın Yargısı

1.Samuel 25:32-44

32 Davut, "Bugün seni karşıma çıkaran ısrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!" diye karşılık verdi,

33 "Anlayışını kutlarım! Bugün kan dökmemi ve öcümü elimle almamı engellediğin için seni kutlarım.

34 Doğrusu sana kötülük etmemi önleyen ısrail'in Tanrısı yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, beni karşılamak için hemen gelmemiş olsaydın, gün doğuncaya dek Naval'ın adamlarından hiçbiri sağ kalmayacaktı."

35 Avigayil'in kendisine getirdiklerini kabul eden Davut, "Esenlikle evine dön. Sözlerine kulak verip dileğini kabul ettim" dedi.

36 Avigayil Naval'ın yanına döndü. Naval evinde krallara yaraşır bir şölen düzenlemişti. Çok sarhoş olduğundan neşeliydi. Bu yüzden Avigayil sabaha dek ona bir şey söylemedi.

37 Ama ertesi sabah Naval ayılınca karısı ona olup bitenleri anlattı. ışte o an Naval'ın kalbi sıkıştı ve felç oldu.

38 Yaklaşık on gün sonra da RAB Naval'ı cezalandırıp öldürdü.

39 Davut, Naval'ın öldüğünü duyunca, "Beni küçümseyen Naval'a karşı davama bakan, kulunu kötülük etmekten alıkoyan RAB'be övgüler olsun!" dedi, "RAB Naval'ın kötülüğünü onun başına döndürdü." Sonra Davut, Avigayil'e evlenme önermek için ulaklar gönderdi.

40 Davut'un ulakları Karmel'e, Avigayil'in yanına varıp, "Davut sana evlenme önermek için bizi gönderdi" dediler.

41 Avigayil yüzüstü yere kapanarak, "Ben cariyen sana hizmet etmeye ve efendimin ulaklarının ayaklarını yıkamaya hazırım" diye yanıtladı.

42 Hemen kalkıp eşeğe bindi. Yanına beş hizmetçisini alıp Davut'un ulaklarını izleyerek yola koyuldu. Sonra Davut'un karısı oldu.

43 Davut Yizreelli Ahinoam'ı da eş olarak almıştı. Böylece ikisi de onun karısı oldular.

44 Bu arada Saul kızı Mikal'ı, Davut'un karısını Gallimli Layiş oğlu Palti'ye vermişti.

Tanrı'nın Yargısı

Davut Naval'ı cezalandırmak için kendisini harekete geçiren bu öfkenin Tanrı'nın önünde doğru olmadığını anlayarak (Bkz. 39. ayet) geri çekilir. Ama Naval sonuçta Tanrı'nın gazabıyla ölür.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

32, 33. ayetler: Rab Tanrı, Davut öfkeye kapılarak Naval'a saldırmak üzereyken onu engelledi. Tanrı Davut'u hem Saul'un tehditlerinden korudu, hem de onun günah işlemesini engelledi. Sözü aracılığıyla günahı anlamamıza ve sözüne itaat etmemize yardım eden Tanrı'nın lütfuyla övünelim.

38, 39. ayetler: Tanrı Naval'ı cezalandırarak canını aldı. Bugün de kötüleri yargılayan Tanrı'ya güveniyor muyum? Cezalandırmayı Tanrı'ya bırakmak yerine kendim üstlendiğim oluyor mu?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

34, 35. ayetler: Davut Naval'dan öç almaktan vazgeçti. Gurur uğruna kin gütmekten vazgeçmek, erkeğe yakışmayan bir davranış olarak nitelendirilmemelidir. Günaha karşı duyarlı davranılmazsa, boş bir gurur uğruna günah işlenme olasılığı güçlenecektir.

36. ayet: Naval zenginliğini gösterdiği gayretler ve emekler sonucu elde ettiğini düşünerek kendisi ve dostları için krallara yaraşır bir şölen düzenledi. Naval kendisine karşı olabildiğince hoşgörülüydü, ama komşularına ve Tanrı'ya karşı bunun zıttı bir davranış sergiliyordu. Tanrı'nın lütfunu ve yargısını unutarak eğlenceye dalmıştı. Böyle sevinçler uzun sürmez ve kişi kİsa bir zaman sonra hayal kırıklığına uğrar. Sevincimin kaynağı ne? Yarın yitip gidecek olan sevinçle mi yaşıyorum?

43. ayet: Saul Davut'a duyduğu kin nedeniyle, kızı Mikal'i Palti'ye verir. Kin dolu yüreği ile sürüklenen Saul, en sonunda kendi kızını öç aracı olarak kullanır. Böylece kendi de dahil tüm ailesini mahveder.

Dua: Tanrım, bana yargına güvenerek yaşamayı öğret.

 
Mujde.org