Avigayil'in Bilgeliği

1.Samuel 25:18-31

18 Bunun üzerine Avigayil, hiç zaman yitirmeden, iki yüz ekmek, iki tulum şarap, hazırlanmış beş koyun, beş sea kavrulmuş buğday, yüz salkım kuru üzüm ve iki yüz parça incir pestili alıp eşeklere yükledi.

19 Sonra uşaklarına, "Önümden gidin, ben arkanızdan geliyorum" dedi. Kocası Naval'a hiçbir şey söylemedi.

20 Avigayil eşeğe binmiş, dağın öbür yolundan inerken, Davut'la adamları da ona doğru ilerliyorlardı. Avigayil onlarla karşılaştı.

21 Davut, "Bu adamın kırdaki malını doğrusu boş yere korudum" demişti, "Onun mallarından hiçbir şey eksilmedi. Öyleyken bana iyilik yapacağına kötülükle karşılık verdi.

22 Eğer sabaha dek adamlarından tek birini bile yaşatırsam, Tanrı da bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!"

23 Avigayil Davut'u görünce hemen eşekten indi; Davut'un önünde eğilip yüzüstü yere kapandı.

24 Onun ayaklarına kapanarak şöyle yalvardı: "Efendim, suçu ben, yalnız ben üstüme alıyorum. ızin ver, ben cariyen seninle konuşsun, onun söyleyeceklerini dinle.

25 Yalvarırım, efendim, o kötü adam Naval'a aldırma. Çünkü kişiliği tıpkı adı gibidir. Adı akılsız anlamına gelir; kendisi de akılsızın biridir. Ben cariyen, efendim Davut'un gönderdiği ulakları görmedim.

26 Ama şimdi, ey efendim, RAB senin kan dökmene ve kendi elinle öç almana engel oldu. Yaşayan RAB'bin adı ve senin yaşamın hakkı için yalvarırım, düşmanların ve efendime kötülük tasarlayanların tümü Naval gibi olsun.

27 Ben cariyenin efendime getirdiği bu armağan, seni izleyen adamlarına verilsin.

28 Lütfen cariyenin suçunu bağışla. RAB kesinlikle efendimin soyunu sürdürecektir; çünkü efendim RAB'bin savaşlarını sürdürüyor. Yaşadığın sürece sende hiçbir haksızlık bulunmasın.

29 Biri kalkıp seni öldürmek amacıyla ardına düşerse, yaşamını Tanrın RAB güven altında tutacaktır; düşmanlarını sapanla taş atar gibi fırlatıp atacaktır.

30 RAB, efendime söz verdiği bütün iyilikleri yerine getirip onu ısrail'e önder atadığında,

31 kendi öcünü almak uğruna boş yere kan dökmediğin için pişmanlık ve üzüntü duymayacaksın. RAB efendimi başarıya ulaştırdığında cariyeni anımsa."

Avigayil'in Bilgeliği

Avigayil, kocası Naval'ın kibirli tutumu yüzünden tehlikeye düşen ailesini korudu ve Davut'u ruhsal olarak yüreklendirdi.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

29. ayet: Rab, kendisi için savaşan Davut'un yaşamını koruyor ve düşmanlarını yenilgiye uğratıyordu. Saul ve Golyat'ın Davut'a zarar veremeyişlerinin nedeni Davut'un bilgece davranışı değil, Tanrı'nın onu korumasıdır. Tanrı beni de bugüne kadar korudu ve bugün de koruyacaktır. Rab'be güveniyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18-20. ayetler: Avigayil Eski Antlaşma'da söz edilen fedakâr ve sevimli kadınlardan biridir. Sevimli oluşu akıllı ve güzel olmasından kaynaklanmıyordu. O aynı zamanda barışçı bir yüreğe de sahipti. Avigayil durumun ciddiyetini anlayınca, aceleyle erzak hazırlayıp kocasıyla Davut'u arasını düzeltmeye çalışır. Barışçı biri olarak bugün yapmam gereken bir şey var mı?

21, 22. ayetler: Davut öfkelenerek Tanrı'nın adıyla ant içer. Duygular önemli olabilir, ama yanlış duygu yanlış kararlara yol açar. Öfkeli davranışlar kötülüğe kolaylıkla zemin hazırlar ve onu savunur.

23-25, 27. ayetler: Avigayil Davut'a içtenlikle saygı gösterir ve kocasının hatalarını üstlenerek bağışlanma diler. Başkalarının hatasını üstlenerek af dilemek yanlış bir davranıştır. Ayrıca yalnızca sıkıntılı bir durumdan kurtulabilmek için af dilemek de doğru değildir.

26-28. ayetler: Avigayil, Davut'a Tanrı'nın önündeki konumunu anımsatır. Davut, ‘Tanrı'nın meshettiği' kişi olarak, kişisel öç amacıyla değil, yalnızca ‘Tanrı'nın savaşında kan dökebilirdi. Ben kimin için savaşıyorum?

Dua: Ya Rab, isyan içindeki yüreğime senin için savaşmayı öğret.

 
Mujde.org