Naval'ın Gururu

1.Samuel 25:1-17

Davut, Naval ve Avigayil

1 Bu sırada Samuel öldü. Bütün ısrailliler toplanıp onun için yas tuttular. Onu Rama'daki evine gömdüler. Bundan sonra Davut Maon Çölü'ne gitti.

2 Maon'da çok varlıklı bir adam vardı; işi Karmel'deydi. Üç bin koyunu, bin keçisi vardı. O sırada Karmel'de koyunlarını kırkmaktaydı.

3 Adamın adı Naval, karısının adı da Avigayil'di. Kadın sağgörülü ve güzeldi. Ama Kalev soyundan gelen kocası kaba, kötü huylu biriydi.

4 Davut kırdayken, Naval'ın koyunlarını kırktığını duydu.

5 On uşağı şu buyrukla ona gönderdi: "Karmel'de Naval'ın yanına gidin. Benden ona selam söyleyip

6 şöyle deyin: 'Ömrün uzun olsun! Sana, ailene ve sana bağlı olan herkese esenlik olsun!

7 şimdi koyunların kırkma zamanı olduğunu duydum. Çobanların bizimle birlikteyken, onları incitmedik. Karmel'de kaldıkları sürece hiçbir kayıpları olmadı.

8 Uşaklarına sor, sana söyleyecekler. Bunun için adamlarıma yakınlık göster. Çünkü sana şenlik zamanında geldik. Lütfen kullarına ve oğlun Davut'a elinden geleni ver.'"

9 Davut'un adamları varıp Davut adına bu sözleri Naval'a ilettiler ve beklemeye başladılar.

10 Ne var ki Naval Davut'un adamlarına şu karşılığı verdi: "Bu Davut da kim? Yişay'ın oğlu da kim oluyor? Bu günlerde birçok köle efendilerini bırakıp kaçıyor.

11 Ekmeğimi, suyumu, kırkıcılarım için kestiğim hayvanların etini alıp nereden geldiklerini bilmediğim kişilere mi vereyim?"

12 Davut'un adamları geldikleri yoldan döndüler ve Naval'ın bütün söylediklerini Davut'a bildirdiler.

13 Davut adamlarına, "Herkes kılıcını kuşansın!" diye buyruk verdi. Davut da, adamları da kılıçlarını kuşandılar. Yaklaşık dört yüz adam Davut'la birikte gitti; iki yüz kişi de erzağın yanında kaldı.

14 Naval'ın uşaklarından biri, Naval'ın karısı Avigayil'e, "Davut efendimiz Naval'a esenlik dilemek için kırdan ulaklar gönderdi" dedi, "Ama Naval onları tersledi.

15 Oysa adamlar bize çok iyi davrandılar. Bizi incitmediler. Kırda onlarla birlikte kaldığımız sürece hiçbir şeyimiz kaybolmadı.

16 Koyunlarımızı güderken, yanlarında kaldığımız sürece gece gündüz bizi korudular.

17 şimdi ne yapman gerektiğini iyi düşün. Çünkü efendimize ve bütün ailesine kötülük yapmayı tasarlıyorlar. Üstelik efendimiz o kadar kötü ki, kimse ona bir şey söyleyemiyor."

Naval'ın Gururu

Kutsal Kitap, insanın kusursuz olduğunu söylemez. Tanrı'nın yazılı sözlerinde, güçlü insanlardan söz etmesi bizi teşvik etmek, zayıflardan söz etmesi ise uyarmak amacını taşır. Tanrı'nın bugünkü sözünde karşımıza çıkan insanlar aracılığıyla bize öğretmek istediklerini gözden geçirelim.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Tanrı yaşamın sahibidir. O, Kendi planı doğrultusunda Samuel'in canını almıştır. Büyük bir önderin ölümü bizi üzse de, Tanrı'nın hazırladığı yeni hedeflere iman gözüyle bakarak ilerlememiz lazım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: ıman öncüsü olan Samuel'in ölümünden sonra Davut yeni bir zorlukla karşılaşır. Bu yüzden Saul'den uzaklaşmak için Eyn-Gedi Çölü'nden ayrılıp daha güneydeki Maon Çölü'ne gitti. ıman öncülerimiz aramızdan ayrıldığında bile sarsılmayacak bir imana sahip olmamız gerekir.

5-8, 15, 16. ayetler: O dönemlerde çobanlar çölde yaşayan başıboş insanlardan ve hırsızlardan dolayı koyunlarını gece gündüz korurlardı. Koyun kırkma zamanında Davut'un, elinden geleni vermesi için Naval'a ricada bulunması asla yanlış bir davranış değildi. ısteklerimde haklı mıyım, yoksa bencilik mi yapıyorum? Naval Davut'un iyiliklerini küçümseyerek onun kişiliğine hakaret eder ve isteklerini reddeder.

9-11. ayetler: Naval başkasından iyilik görmeyi hak ettiğini düşündüğü halde, kendisi başkasına iyilik yapmak istemiyordu. Aldığım lütfu nasıl paylaşıyorum?

13. ayet: Davut Naval'dan gelen olumsuz habere çok kızdı ve onları öldürmeyi planladı. Öfke dolu bir yürekle herhangi bir işe kalkıştığım oldu mu?

14-17. ayetler: Buradaki gencin bilgeliğine dikkat edin! Bu gencin verdiği bilgece karar nedeniyle Naval'ın ailesi Davut'un kılıcından kurtulur. Ben de bilgelikle mi konuşuyorum?

Dua: Ya Rab, kızgınlıkla değil, dua ile karar vermeme yardımı ol.

 
Mujde.org