Kötülüğü ıyiliğe Çevirmek

1.Samuel 24:1-22

Davut Saul'un Canını Bağışlıyor

1 Saul Filistliler'i kovalamaktan dönünce, Davut'un Eyn-Gedi Çölü'nde olduğu haberini aldı.

2 Saul da Davut'la adamlarını Yaban Keçisi Kayalığı dolaylarında arayıp bulmak için, bütün ısrail'den üç bin seçme asker alıp yola çıktı.

3 Yolda koyun ağıllarına rastladı. Yakında bir de mağara vardı. Saul ihtiyacını gidermek için mağaraya girdi. Davut'la adamları mağaranın en iç bölümünde kalıyorlardı.

4 Adamları, Davut'a, "ışte RAB'bin sana, 'Dilediğini yapabilmen için düşmanını eline teslim edeceğim' dediği gün bugündür" dediler. Davut kalkıp Saul'un cüppesinin eteğinden gizlice bir parça kesti.

5 Ama sonradan Saul'un eteğinden bir parça kestiği için kendini suçlu buldu.

6 Adamlarına, "Efendime, RAB'bin meshettiği kişiye karşı böyle bir şey yapmaktan, el kaldırmaktan RAB beni uzak tutsun" dedi, "Çünkü o RAB'bin Seçilmişi'dir."

7 Davut bu sözlerle adamlarını engelledi ve Saul'a saldırmalarına izin vermedi. Saul mağaradan çıkıp yoluna koyuldu.

8 O zaman Davut da mağaradan çıktı. Saul'a, "Efendim, Kral!" diye seslendi. Saul arkasına bakınca, Davut eğilip yüzüstü yere kapandı.

9 "'Davut sana kötülük yapmak istiyor' diyenlerin sözlerini neden önemsiyorsun?" dedi,

10 "Bugün RAB'bin mağarada seni elime nasıl teslim ettiğini gözünle görüyorsun. Bazıları seni öldürmemi istedi. Ama ben seni esirgeyip, 'Efendime el kaldırmayacağım, çünkü o RAB'bin meshettiği kişidir' dedim.

11 Ey baba, cüppenin eteğinden kesilmiş, elimdeki şu parçaya bak; evet, bak! Cüppenden bir parça kestim, ama seni öldürmedim. Bundan ötürü içimde kötülük ve başkaldırma düşüncesi olmadığını iyice bilesin. Sana kötülük yapmadığım halde sen beni öldürmeye çalışıyorsun.

12 RAB aramızda yargıç olsun ve benim öcümü senden O alsın. Ama ben elimi sana karşı kaldırmayacağım.

13 Eskilerin şu, 'Kötülük kötü kişilerden gelir' deyişi uyarınca elim sana karşı kalkmayacaktır.

14 ısrail Kralı kime karşı çıkmış? Sen kimi kovalıyorsun? Ölü bir köpek mi? Bir pire mi?

15 RAB yargıç olsun ve hangimizin haklı olduğuna O karar versin. RAB davama baksın ve beni savunup senin elinden kurtarsın."

16 Davut söylediklerini bitirince, Saul, "Davut oğlum, bu senin sesin mi?" diye sordu ve hıçkırarak ağlamaya başladı.

17 Sonra, "Sen benden daha doğru bir adamsın" dedi, "Sana kötülük yaptığım halde sen bana iyilikle karşılık verdin.

18 Bugün bana iyi davrandığını kanıtladın: RAB beni eline teslim ettiği halde beni öldürmedin.

19 Düşmanını yakalayan biri onu güvenlik içinde salıverir mi? Bugün bana yaptığın iyiliğe karşılık RAB de seni iyilikle ödüllendirsin.

20 şimdi anladım ki, sen gerçekten kral olacaksın ve ısrail Krallığı senin egemenliğin altında sürecek.

21 Benden sonra soyumu ortadan kaldırmayacağına, babamın ailesinden adımı silmeyeceğine dair RAB'bin önünde ant iç."

22 Davut Saul'un istediği gibi ant içti. Sonra Saul evine döndü. Davut'la adamları da sığınağa gittiler.

Kötülüğü ıyiliğe Çevirmek

Uzun süredir Saul'dan kaçan Davut'un önüne onu öldürmek için bir fırsat çıkar. Bu, onun kaçak sürdürdüğü yaşama son verebileceği bir fırsattır. Ama Davut'un yaşamını yöneten Saul değil, Tanrı'ydı.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

12, 15. ayetler: Tanrı, kralı bile yargılayan Yargıç'tır. Kral bile olsa hiç kimse O'nun yargısından kaçamaz. Hiç hayal kırıklığına uğradım mı? Dava mı herkesi adil bir biçimde yargılayacak olan Tanrı'ya teslim ediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Saul her fırsatta Davut'u yakalamaya çalışıyordu. Kötü alışkanlıklar kolay kolay terk edilemez. Bunun için tövbeyle birlikte kesin olarak karar vermek de gerekir. Devam eden zayıflıklarım bulunuyor mu? Kin beslediğim kimse var mı?

3, 4. ayetler: Her zaman karşımıza çıkmayacak bir fırsatla karşılaştığımızda, bu fırsatı Tanrı'nın verdiğini düşünmemeliyiz. Tanrı'nın sözünü iyi bilmezsek, bu fırsat bizi çıkmaza sürükleyebilir. Rab'bin sözünü kendi çıkarlarıma göre mi kullanıyorum?

6-13. ayetler: Davut adamlarının Saul'u öldürmelerini engelledi. Çünkü, yargılayıp cezalandıracak olanın yalnızca Tanrı olduğunu ve kötülüğü iyilikle yenmenin de O'nun isteği olduğunu biliyordu.

16-19. ayetler: ınsanın, kendisinden nefret eden kişiyi sürekli iyi bir biçimde karşılaması zor olabilir. Ama sonuçta, bu kişinin de hatasını görerek tövbe edebileceğini düşünmeliyiz. Kötülüğü iyilikle yenmek gerçekten kolay değildir, ama bu davranışın ödülü çok büyüktür.

Dua: Rab, sıkıntılarımda bile kötülüğü iyilikle yenmem için bana yardım et!

 
Mujde.org