Tehlike Anında Bile

1.Samuel 23:15-29

15 Davut Zif Çölü'nde, Horeş'teyken, Saul'un kendisini öldürmek için yola çıktığını öğrendi.

16 Bu arada Saul oğlu Yonatan kalkıp Horeş'e, Davut'un yanına gitti ve onu Tanrı'nın adıyla yüreklendirdi.

17 "Korkma!" dedi, "Babam Saul sana dokunmayacak. Sen ısrail Kralı olacaksın, ben de senin yardımcın olacağım. Babam Saul da bunu biliyor."

18 ıkisi de RAB'bin önünde aralarındaki antlaşmayı yenilediler. Sonra Yonatan evine döndü, Davut ise Horeş'te kaldı.

19 Zifliler, Giva'ya gidip Saul'a, "Davut aramızda" dediler, "Yeşimon'un güneyinde, Hakila Tepesi'ndeki Horeş sığınaklarında gizlenmiyor mu?

20 Ey kral, ne zaman gelmek istersen gel! Davut'u kralın eline teslim etmeyi ise bize bırak."

21 Saul, "RAB sizi kutsasın! Bana acıdınız" dedi,

22 "Gidin ve bir daha araştırın; Davut'un genellikle nerelerde gizlendiğini, orada onu kimin gördüğünü iyice öğrenin. Çünkü onun çok kurnaz olduğunu söylüyorlar.

23 Gizlendiği yerlerin hepsini öğrenip bana kesin bir haber getirin. O zaman ben de sizinle gelirim. Eğer Davut o bölgedeyse, bütün Yahuda boyları içinde onu arayıp bulacağım."

24 Böylece Zifliler kalkıp Saul'dan önce Zif'e gittiler. O sırada Davut'la adamları Yeşimon'un güneyindeki Arava'da, Maon Çölü'ndeydiler.

25 Saul ile adamlarının kendisini aramaya geldiklerini öğrenince Davut aşağıya inip Maon Çölü'ndeki kayalığa sığındı. Saul bunu duyunca Davut'un ardından Maon Çölü'ne gitti.

26 Saul dağın bir yanından, Davut'la adamları ise öbür yanından ilerliyordu. Davut Saul'dan kaçıp kurtulmaya çalışıyordu. Saul'la askerleri Davut'la adamlarını yakalamak üzere yaklaşırken,

27 bir ulak gelip Saul'a şöyle dedi: "Çabuk gel! Filistliler ülkeye saldırıyor."

28 Bunun üzerine Saul Davut'u kovalamayı bırakıp Filistliler'le savaşmaya gitti. Bu yüzden oraya Sela-Hammahlekot adı verildi.

29 Davut oradan ayrılıp Eyn-Gedi bölgesindeki sığınaklara gizlendi.

Tehlike Anında Bile

Davut yalnızlık çektiği çöl yaşantısında, Yonatan aracılığıyla teselli ve umut veren bir haber alır. Birbirinden ayrı oldukları halde, Tanrı'nın vaadine ve antlaşmalarına sadık kalıyorlardı. Saul tekrar Davut'un peşine düşer, ama Tanrı beklenmeyen bir şekilde Davut'u kurtarır.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

16-26. ayetler: Sıkıntı gelmeden önce Tanrı, Davut'u sözüyle ziyaret ediyor. Davut Yonatan'la buluştuğunda onun sözleriyle teselli bulur. Saul ise hâlâ Davut'un peşindedir. Tanrı'nın sözünü dinlediğimizde, sıkıntı içinde bile olsak ne yapacağımızı biliriz. Çektiğimiz zorluklar sıkıntılar yüzünden değil de, Tanrı'nın sözünü uygulamadığımızdan değil mi?

27. ayet: Tanrı, Davut'u korumak için aracı kullanarak onunla beraber oluyor. O, Üçüncü bir kişi aracılığıyla da Saul'u Davut'u kovalamaktan vazgeçirmiştir. Tanrı'nın egemen gücünün yetmeyeceği hiçbir şey yoktur. Hangi durumla karşı karşıya olursak olalım, Rab bir sözü aracılığıyla bu durumu sona erdirir. Tanrı'nın gücünü anımsayıp O'na daha da fazla güvenmeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

16-18. ayetler: Davut kaçak yaşarken, Yonatan onu teselli ederek, umut ve cesaret verdi. Sıkıntı içinde olan kardeşlerim var mı? Onları nasıl teşvik edebilirim?

21. ayet: Yalnızca Tanrı'nın adıyla kutsanmakla kutsanılmış olmaz. Kutsama, Tanrı'nın isteği yerine getirilince gerçekleşir. Tanrı'nın ismini insanların kulağına hoş gelsin diye mi tekrarlıyorum? ‘Tanrı kutsasın' sözünü duyar duymaz düşünmeden hemen ‘amin' diye karşılık veriyor muyum?

22, 23. ayetler: Saul Keila'daki hatayı tekrarlamamak için Davut'la ilgili ayrıntılı bir araştırma yapılmasını buyurdu. Ne kadar düzenli planlar yaparsak yapalım, bu planlar Tanrı'nın isteğine karşıysa başarısızlık kesindir. Emekler ve gayretler mutlaka boşa gidecektir.

Dua: Tanrım, sıkıntıdayken senin sözünü daha derin düşünerek davranışlarımı gözden geçirmeme yardım et!

 
Mujde.org