Tanrı'nın Güçlü Elinde Korunan Davut

1.Samuel 23:1-14

Davut Keila Kenti'ni Kurtarıyor

1 Davut'a, "Filistliler Keila Kenti'ne saldırıp harmanları yağmalıyorlar" diye haber verdiler.

2 Davut, RAB'be, "Gidip şu Filistliler'e saldırayım mı?" diye danıştı. RAB, "Git, Filistliler'e saldır ve Keila Kenti'ni kurtar" diye yanıtladı.

3 Ama adamları Davut'a, "Bak, biz burada Yahuda'dayken korkuyoruz" dediler, "Keila'ya Filist ordusuna karşı savaşmaya gidersek büsbütün korkarız."

4 Bunun üzerine Davut RAB'be bir kez daha danıştı. RAB ona yine, "Kalk, Keila'ya git! Çünkü Filistliler'i senin eline ben teslim edeceğim" dedi.

5 Böylece Davut'la adamları Keila'ya gidip Filistliler'e karşı savaştılar. Davut onların hayvanlarını ele geçirdi. Filistliler'i ağır bir yenilgiye uğratarak Keila halkını kurtardı.

6 Ahimelek'in oğlu Evyatar kaçıp Keila'da bulunan Davut'a gittiğinde, efodu da birlikte götürmüştü.

7 Saul, Davut'un Keila Kenti'ne gittiğini duyunca, "Tanrı Davut'u elime teslim etti" dedi, "Davut sürgülü kapıları olan bir kente girmekle kendini hapsetmiş oldu."

8 Böylece Saul, Keila'ya yürüyüp Davut'la adamlarını kuşatmak amacıyla bütün halkı savaşa çağırdı.

9 Davut, Saul'un kendisine tuzak kurmayı tasarladığını duyunca, Kâhin Evyatar'a, "Efodu getir" dedi.

10 Sonra şöyle yakardı: "Ey ısrail'in Tanrısı RAB! Ben kulun yüzünden Saul'un gelip Keila'yı yıkmayı tasarladığına dair kesin haber aldım.

11 Keila halkı beni onun eline teslim eder mi? Kulunun duymuş olduğu gibi Saul gelecek mi? Ey ısrail'in Tanrısı RAB, yalvarırım, kuluna bildir!" RAB, "Saul gelecek" yanıtını verdi.

12 Davut RAB'be, "Keila halkı beni ve adamlarımı Saul'un eline teslim edecek mi?" diye sordu. RAB, "Teslim edecek" dedi.

13 Bunun üzerine Davut ile yanındaki altı yüz kadar kişi Keila'dan ayrılıp oradan oraya yer değiştirmeye başladılar. Davut'un Keila'dan kaçtığını öğrenen Saul oraya gitmekten vazgeçti.

14 Davut kırsal bölgedeki sığınaklarda ve Zif Çölü'nün dağlık kesiminde kaldı. Saul her gün Davut'u aradığı halde, Tanrı onu Saul'un eline teslim etmedi.

Tanrı'nın Güçlü Elinde Korunan Davut

Davut Saul'un amansız takibinden kaçarken, etkin bir şekilde ısrail'in kurta-rı­cısı olarak çalışmaktadır. Metinde, Davut'un kaçarak sürdürmeye çalıştığı yaşamının ilk savaşında, Tanrı'nın yönetiminde tam bir itaatle yürüdüğünü görüyoruz.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

14. ayet: Saul askerleriyle birlikte her gün Davut'u aramasına rağmen bir türlü yakalayamaz. Bunun nedeni, Tanrı'nın Davut'un yanında olmasıydı. Görünen düşmanlar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, Tanrı izin vermezse saçımızın teline bile dokunamazlar.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2, 4. ayetler: Davut kaçak olarak sürdürdüğü yaşamı nedeniyle zor durumda olmasına rağmen, Tanrı'ya danışarak Yahudi halkını kurtarmak için öncülük eder. Keila Kenti'nin sıkıntısını görmezden gelmeyerek etkin bir şekilde yardım eder. Yalnızca kendimizi korumaya çalışırsak komşumuzun sıkıntılarını göz ardı ederiz.

3. ayet: Davut, düşünceleri adamları tarafından onaylanmadığında, yalnızca önderlik yetkisini kullanmaktansa yeniden Tanrı'ya danıştı. Karşı gelmelere rağmen bıkmadan, Tanrı'nın isteğini tekrar tekrar sorarak durumu değerlendirmek önemlidir.

7. ayet: Saul aldığı haberleri bencilce yorumluyordu. Ruh'tan doğan kişinin yaşamı insan merkezli değil, Tanrı merkezli olmalıdır.

12, 13. ayetler: Davut sorunu nasıl çözümlemesi gerektiğini Tanrı'ya sorar. Tanrı da Davut'a, iyilik ettiği Keila'nın onu korumayıp Saul'a teslim edeceğini söyler.

Dua: Tanrım, beni yöneten egemen eline teslim olup sana hamt ediyorum.

 
Mujde.org