Kutsanmış Ekmek

1.Samuel 21:1 - 22:5

Davut Saul'dan Kaçıyor

1 Davut Nov Kenti'ne, Kâhin Ahimelek'in yanına gitti. Ahimelek titreyerek Davut'u karşılamaya çıktı. "Neden yalnızsın? Neden yanında kimse yok?" diye sordu.

2 Davut şöyle yanıtladı: "Kral bana bir görev verdi. 'Sana verdiğim görevden ve buyruklardan kimsenin haberi olmasın' dedi. Adamlarıma gelince, belli bir yere gitmelerini söyledim.

3 şu an elinde ne var? Bana beş somun ekmek ya da başka ne varsa ver."

4 Kâhin, "Taze ekmeğim yok" diye karşılık verdi, "Ama adamların kadından uzak kaldılarsa kutsal ekmek var."

5 Davut, "Yola çıktığımızdan her zaman olduğu gibi, kadından uzak kaldık" dedi, "Sıradan bir yolculuğa çıktığımızda bile adamlarım kendilerini temiz tutarlar; özellikle bugün ne kadar daha çok temiz olacaklar."

6 Bunun üzerine kâhin ona kutsal ekmek verdi; çünkü orada huzura konan ekmekten başka ekmek yoktu. Bu ekmek RAB'bin huzurundan alındığı gün yerine sıcak ekmek konurdu.

7 O gün Saul'un görevlilerinden Edomlu Doeg adındaki baş çoban RAB'bin önünde dinsel görevini yerine getirmek üzere orada bulunuyordu.

8 Davut, Ahimelek'e, "Yanında mızrak ya da kılıç yok mu?" diye sordu, "Kralın işi acele olduğundan, yanıma ne kılıcımı aldım, ne de başka bir silah."

9 Kâhin, "Ela Vadisi'nde öldürdüğün Filistli Golyat'ın kılıcı var" diye karşılık verdi, "Efodun arkasında beze sarılı duruyor. Burada başka silah yok. ıstersen onu alabilirsin." Davut, "Onun gibisi yoktur, onu bana ver" dedi.

10 Saul'dan kaçan Davut o gün Gat Kralı Akiş'e gitti.

11 Akiş'in görevlileri, "Bu ısrail Kralı Davut değil mi?" dediler,

"Çalıp oynarken,

'Saul binlercesini öldürdü,

Davut'sa on binlercesini'

diye hakkında ezgiler okudukları kişi bu değil mi?"

12-13 Bu sözler Davut'u derin derin düşündürdü. Gat Kralı Akiş'ten çok korkan Davut, onların önünde tutumunu değiştirerek deli gibi davrandı. Kentin kapılarını tırmaladı, salyasını sakalına akıttı.

14 Akiş, görevlilerine, "şu adama bakın!" dedi, "Delinin biri! Onu neden bana getirdiniz?

15 Bizde deliler eksik mi ki, önümde delilik yapsın diye bu adamı getirdiniz? Bu adamın sarayıma girmesi şart mı?"

1 Davut Gat'tan ayrılıp Adullam Mağarası'na kaçtı. Bunu duyan kardeşleri ve ailesinin öteki bireyleri yanına gittiler.

2 Sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes Davut'un çevresinde toplandı. Davut sayısı dört yüze varan bu adamlara önderlik yaptı.

3 Davut oradan Moav'daki Mispa Kenti'ne gitti. Moav Kralı'ndan, "Tanrı'nın bana ne yapacağı belli oluncaya dek annemle babamın gelip yanınızda kalmasına izin verir misin?" diye bir istekte bulundu.

4 Böylece Davut annesiyle babasını Moav Kralı'nın yanına bıraktı. Davut sığınakta kaldığı sürece onlar da Moav Kralı'nın yanında kaldılar.

5 Ne var ki, Peygamber Gad, Davut'a, "Sığınakta kalma. Yahuda ülkesine git" dedi. Bunun üzerine Davut oradan ayrılıp Heret Ormanı'na gitti.

Kutsanmış Ekmek

Davut Yonatan'dan ayrıldıktan sonra Nov Kenti'ne Kâhin Ahimelek'in ya­nına giderek ondan ekmek ve Golyat'ın kılıcını alır. Adullam Mağarası'na gittiğinde ise, sıkıntısı, borcu, hoşnutsuzluğu olan herkes onun yanına gelir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

22:1, 2. ayetler: Adullam Mağarası'na gizlenen Davut'un yanına sayısı dört yüze varan insan toplandı. Tanrı Davut'un kaçak yaşamında bile, bir kralın ihtiyaç duyduğu tüm unsurları kendisine sağladı. Sıkıntı çektiğim hal de, Tanrı'ya güvenerek, benim için olan isteğini aşama aşama yerine getirdiğine inanıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Davut kaçak olarak yaşamak zorunda kalmıştır ve canını korumak için ilk gittiği yer tapınak olur. Korkular, tehditler ve ölüm tehlikesi içindeyken doğruca tapınağa koşar. Korkularım olduğunda ilk önce nereye koşuyorum?

3-6. ayetler: Kâhin Ahimelek, yalnızca kâhinlere ait olan kutsanmış ekmeği Davut'a ve onunla beraber olanlara verdi. Ahimelek Kutsal Yasa'ya sadece harfi harfine bağlı kalmamış, Yasa'nın özünde yer alan sevgi ve iyiliği de yerine getirmişti (Matta 12:1-5). Ekmek isteyene Yasa'yı sadece harfi harfine uygulayarak mı davranıyorum?

8, 9. ayetler: Davut tapınaktan Golyat'ın kılıcını alır. Bu kılıç, ‘Zafer Rab'be aittir' diyenlerin galibiyet sembolüydü. Tanrı'nın geçmişte verdiği galibiyet, şu andaki korkularımız için umut sağlar. ‘Golyat'ın kılıcını geçmişin ganimeti olarak mı saklıyorum?

12-15. ayetler: Davut, kimliğini öğrenen Gat Kralı Akiş'in önünde kendini delirmiş olarak gösterdi. O, bir zamanlar Golyat'ı öldüren bir kahraman ve Kral Saul'un damadıydı. Oysa şimdi canını kurtarmak için deli gibi davranmak zorunda kalmıştı. Bu durumdayken bile Davut'un Tanrı'dan ayrılmadığına dikkat edin!

Dua: Tanrım, perişan bir durumdayken bile senden ayrılmayan bir yüreğe sahip olmamı sağla.

 
Mujde.org