Ezel Taşı'nın Yanında

1.Samuel 20:12-29

12 Yonatan Davut'la konuşmasını sürdürdü: "ısrail'in Tanrısı RAB tanık olsun! Yarın ya da öbür gün bu saate kadar babamın ne düşündüğünü araştıracağım. Babamın sana karşı tutumu olumluysa, sana haber göndereceğim.

13 Ama babam seni öldürmeyi tasarlıyorsa, bunu sana bildirip güvenlik içinde gitmeni sağlamazsam, RAB da bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın! RAB önceden babamla olduğu gibi seninle de birlikte olsun!

14 Ama sen yaşamım boyunca RAB'bin iyiliğini bana göster ki ölmeyeyim.

15 RAB Davut'un bütün düşmanlarını yeryüzünden yok edeceği zaman bile, sen soyuma iyiliklerini sonsuza dek esirgeme."

16 Böylece Yonatan Davut soyuyla bir antlaşma yaptı ve, "RAB Davut'un düşmanlarını cezalandırsın" dedi.

17 Davut'a beslediği sevgiden ötürü Yonatan ona bir daha ant içirtti. Çünkü onu canı kadar seviyordu.

18 Yonatan Davut'a, "Yarın Yeni Ay Töreni" dedi, "Yerin boş kalacağından, yokluğun anlaşılacak.

19 Öbür gün, geçen sefer gizlendiğin yere çabucak git. Ezel Taşı'nın yanında bekle.

20 Ben hedefe atar gibi taşın bir yanına üç ok atacağım.

21 Sonra hizmetkârımı gönderip, 'Git okları bul' diye buyruk vereceğim. Eğer özellikle ona, 'Bak, oklar senin bu yanında, onları alıp buraya getir' dersem, gel. Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, güvenliktesin, tehlike yok.

22 Ama hizmetkâra, 'Bak, oklar ötende' dersem, git; çünkü RAB seni uzaklaştırmıştır.

23 Birbirimizle yaptığımız antlaşmaya gelince, RAB sonsuza dek seninle benim aramda tanık olsun."

24 Böylece Davut tarlada gizlendi. Yeni Ay Töreni başlayınca, Kral Saul gelip yemeğe oturdu.

25 Her zamanki gibi duvarın yanındaki yerine oturmuştu. Yonatan karşısında, Avner de yanında yerlerini aldılar. Davut'un yeriyse boş kaldı.

26 Ama Saul o gün bir şey söylemedi. "Davut'un başına birşey gelmiş olmalı. Dinsel açıdan kirli olsa gerek, evet dinsel açıdan temiz değildir" diye düşündü.

27 Ertesi gün, ayın ikinci günü, Davut'un yeri yine boştu. Bunun üzerine Saul, oğlu Yonatan'a, "Yişay'ın oğlu neden dün de, bugün de yemeğe gelmedi?" diye sordu.

28 Yonatan, "Davut Beytlehem'e gitmek için benden israrla izin istedi" diye karşılık verdi,

29 "'Lütfen izin ver. Çünkü ailemizin kentte bir kurbanı var, ağabeyim orada bulunmamı buyurdu. Gözünde lütuf bulduysam gidip kardeşlerimi göreyim' dedi. ışte bu yüzden kralın sofrasına gelemedi."

Ezel Taşı'nın Yanında

Davut Saul'un kendisiyle ilgili gerçek düşüncesini öğrenmek için Ezel Taşı'nın yanında Yonatan'dan gelecek haberi bekler. Bundan sonra Yonatan'la mı, yoksa yalnız mı olacağına karar vermesi gereken an gelmiştir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

13-16. ayetler: Yonatan ant içerek Davut'un güvenli bir şekilde gitmesini sağlayacağını açıklar. Yonatan'ın sorumluluk taşıyan sevgisi karşısında, Davut antlaşmanın koruyucusu olarak çalışacaktı. Gerçek güç, kötülüğü kö tülükle değil, iyilikle yenmektir. Ait olduğum topluluk Tanrı'nın iyiliğini yansıtıyor mu?

17. ayet: Yonatan'ın sevgisi, fedakârlıkla dolu bir sevgiydi. Yonatan babasından gelebilecek tehlikelere karşı Davut'u koruyarak ona olan sevgisini gösterdi. Bu, aklın yönlendirdiği ve dış şartlara göre değişen bir sevgi değildir. Benim sevgimde de fedakârlık var mı?

18-22. ayetler: Saul'un oluşturduğu tehdit gitgide büyüyordu. Davut, Kral Saul'un hizmetine yeniden girip giremeyeceğini görmek için bir denemede bulunur. Saul açıkça onu öldürmeye kalktığı halde, Davut ondan ayrılmamıştı. Onun için önemli olan Saul'un damadı olmaktan çok, Tanrı'nın isteğine itaat etmekti. Sıkıntı ve zorluklar nedeniyle topluluğumdan ayrılmayı düşünmedim mi? Ayrılma veya taşınma konu­sunda geçerli nedenlerim var mı?

21, 22. ayetler: Yonatan ve Davut ya beraber olacaklar ya da ayrılmak zorunda kalacaklardı. Ne durumda olurlarsa olsunlar, kesin olan tek şey Tanrı'nın isteğini gerçekleştirmek istemeleriydi. Sevdiğin insanlarla birlikte sevinç dolu bir ömür geçirmek de, sevdiklerinden ayrılıp yalnızlık çekerek yaşamak da Tanrı'nın isteğidir. Tanrı'nın isteğini doğru bir biçimde yerine getiriyor muyum?

Dua: Rabbim, ait olduğum topluluğu iyiliğinle doldur.

 
Mujde.org