Çırılçıplak Olan Saul

1.Samuel 19:18 - 20:11

18 Kaçıp kurtulan Davut, Rama'da yaşayan Samuel'in yanına gitti. Saul'un kendisine bütün yaptıklarını ona anlattı. Sonra Samuel'le birlikte Nayot Mahallesi'ne gidip orada kaldı.

19 Davut'un Rama'nın Nayot Mahallesi'nde olduğu haberi Saul'a ulaştırıldı.

20 Bunun üzerine Saul Davut'u yakalamaları için ulaklarını oraya gönderdi. Ulaklar Samuel'in önderliğinde bir peygamber topluluğunun oynayıp coştuğunu gördüler. ışte o zaman Tanrı'nın Ruhu Saul'un ulaklarının üzerine indi. Onlar da oynayıp coşmaya başladılar.

21 Saul olup bitenleri duyunca, başka ulaklar gönderdi. Onlar da oynayıp coştular. Saul'un üçüncü kez gönderdiği ulaklar da öncekiler gibi yaptı.

22 Sonunda Saul kendisi Rama'ya doğru yola çıktı. Seku'daki büyük sarnıca varınca, "Samuel'le Davut neredeler?" diye sordu. Biri, "Rama'nın Nayot Mahallesi'nde" dedi.

23 Saul Rama'daki Nayot'a doğru ilerlerken, Tanrı'nın Ruhu onun üzerine de indi. Nayot'a varıncaya dek yol boyunca oynayıp coştu.

24 Giysilerini de çıkarıp Samuel'in önünde oynayıp coştu. Bütün gün ve gece çıplak yattı. Halkın, "Saul da mı peygamberler arasında?" demesi bundandır.

Yonatan'la Davut'un Dostluğu

1 Davut Rama'nın Nayot Mahallesi'nden kaçtıktan sonra Yonatan'a gitti. Ona, "Ne yaptım? Suçum ne?" diye sordu, "Babana karşı ne günah işledim ki, beni öldürmek istiyor?"

2 Yonatan, "Bu senden uzak olsun, ölmeyeceksin!" diye yanıtladı, "Babam bana bildirmeden ister büyük, ister küçük olsun hiçbir iş yapmaz. Neden bunu benden gizlesin? Olmaz öyle şey!"

3 Ancak Davut, ant içerek, "Senin beni sevdiğini baban çok iyi biliyor" diye yanıtladı, "'Yonatan ne yapacağımı bilmemeli, yoksa üzülür' diye düşünmüştür. RAB'bin ve senin yaşamın hakkı için derim ki, ölüm ile aramda yalnız bir adım var."

4 Yonatan Davut'a, "Ne dilersen dile, senin için yaparım" diye karşılık verdi.

5 Davut, Yonatan'a, "Bak, yarın Yeni Ay Töreni" dedi, "Kralla birlikte yemeğe oturmam gerekir. Ama izin ver, ertesi günün akşamına dek tarlada gizleneyim.

6 Eğer baban yokluğumu sezerse ona, 'Davut aceleyle kendi kenti Beytlehem'e gitmek için benden ısrarla izin istedi; orada bütün ailenin yıllık kurban töreni var' dersin.

7 Baban, 'ıyi' derse, kulun güvenlikte demektir. Ama öfkelenirse, bil ki, bana kötülük yapmaya karar vermiştir.

8 Sana gelince, beni destekle; çünkü RAB'bin önünde yaptığın antlaşmayla beni kendine bağladın. Suçluysam, beni sen öldür! Neden beni babana teslim edesin?" 9 Yonatan, "Olmaz öyle şey!" diye yanıtladı, "Babamın sana kötülük yapmaya karar verdiğini bilsem, sana söylemez miydim?"

10 Davut, "Baban sana sert bir karşılık verirse, kim bana bildirecek?" diye sordu.

11 Yonatan, "Gel, tarlaya çıkalım" dedi. Böylece ikisi tarlaya gittiler.

Çırılçıplak Olan Saul

Sürekli Davut'un peşinde olan Saul nihayet Tanrı'nın Ruhu'nun üzerine inmesiyle çaresiz bir durumda kalır. Böylece Saul'e, Davut'u koruyanın ve gerçek Kral'ın kim olduğu gösteriliyordu.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

20-24. ayetler: Tanrı, Kendi Ruhu aracılığıyla tehditleri ve kötülükleri güçsüz kılandır. Tanrı, sıradan bir kötülüğü bile Ruhu aracılığıyla iyileştirir. Bizi her gün yenileyen Tanrı'nın gücünü övmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18. ayet: Davut zor durumdayken yardım istemek için Samuel'i aradı. Zor durumda kaldığımda kimi arıyorum?

19-24. ayetler: Saul üç kez Rama'nın Nayot Mahallesi'ne ajanlar gönderip Davut'u yakalamaya çalışır, ama tüm çabaları boşa gider. Saul bu konuda büyük gayret gösteriyordu. Bu nedenle Davut'u yakalamak için Rama'ya kendisi de gitmişti. Ancak isteğini gerçekleştiremeden Tanrı'nın Ruhu onun üzerinde iner. Kötülük asla Tanrı'yı yenemez.

20:3. ayet: Davut, Saul'un kendisini öldürmek için tasarladığı planlar nedeniyle Yonatan'ın bile kendisine yardım edemeyeceğini düşünerek ölümünün çok yakın olduğunu zanneder ve hayal kırıklığına uğrar. En cesur kişiler bile, böylesine uzun cinayet planları nedeniyle sürekli takip edildiklerinde cesaretlerini yitirebilirler. Zor durumlarımızda Tanrı'nın planını derin düşünerek yılmadan O'na güvenmemiz gerekir.

20:4-7, 10. ayetler: Yonatan kendi gücüyle Davut'u koruyamayacağını anlayarak, onun planını dikkatle dinler. Kendi gücünü kavrayıp, durumu olduğu gibi kabul etmek de sevgi ifadesidir. Dürüstlük sevginin diğer yüzüdür.

Dua: Rabbim, kibre ve tutkulara kapılmadan, kendi gücümü ve sınırımı algılayabilen gerçek sevgiyle dolmak istiyorum.

 
Mujde.org