Saul'un Hastalığı Tekrarlar

1.Samuel 19:1-17

Saul Davut'u Öldürmeyi Tasarlıyor

1-2 Saul, oğlu Yonatan'a ve bütün görevlilerine Davut'u öldürmeleri için buyruk verdi. Ama Davut'u çok seven Yonatan ona, "Babam Saul seni öldürmek için fırsat kolluyor" diye haber verdi, "Lütfen yarın sabah dikkatli ol; gizlenebileceğin bir yere gidip saklan.

3 Ben de saklandığın tarlaya gidip babamın yanında duracağım ve onunla senin hakkında konuşacağım. Bir şey öğrenirsem, sana bildiririm."

4 Yonatan babası Saul'a Davut'u överek şunları söyledi: "Kral kulu Davut'a haksızlık etmesin. Çünkü o sana hiç haksızlık etmedi ve yaptığı her şeyde sana büyük yararı dokundu.

5 Yaşamını tehlikeye atarak Filistli'yi öldürdü. RAB de bütün ısrail'i büyük bir zafere ulaştırdı. Sen de bunu görüp sevindin. Öyleyse neden Davut'u sebepsiz öldürerek suçsuz birine haksızlık edesin?"

6 Saul Yonatan'ın söylediklerinden etkilenerek ant içti: "Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, Davut öldürülmeyecektir."

7 Bunun üzerine Yonatan Davut'u çağırıp ona her şeyi anlattı. Sonra Davut'u Saul'un yanına getirdi. Davut da önceden olduğu gibi kralın hizmetine girdi.

8 Savaş yine patlak verdi. Davut gidip Filistliler'e karşı savaştı. Onları öyle büyük bir bozguna uğrattı ki, önünden kaçtılar.

9 Bir gün Saul, mızrağı elinde evinde oturuyor, Davut da çenk çalıyordu. Derken RAB'bin gönderdiği kötü bir ruh Saul'u yakaladı.

10 Saul mızrağıyla Davut'u duvara çakmaya çalıştı. Ancak Davut yana kaçınca Saul'un mızrağı duvara saplandı. O gece Davut kaçıp kurtuldu.

11 Saul, Davut'u gözetlemeleri, ertesi sabah da öldürmeleri için evine ulaklar gönderdi. Ama karısı Mikal Davut'a, "Bu gece kaçıp kurtulamazsan, yarın öldürüleceksin" dedi.

12 Sonra Davut'u pencereden aşağıya indirdi. Böylece Davut kaçıp kurtuldu.

13 Mikal evdeki putu alıp yatağa koydu, üstüne yorganı örttü, baş tarafına da keçi kılından bir yastık yerleştirdi.

14 Saul'un gönderdiği ulaklar Davut'u yakalamaya geldiğinde, Mikal, "Davut hasta" dedi.

15 Saul Davut'u görmeleri için ulakları yeniden göndererek, "Onu yatağıyla buraya getirin de öldüreyim" diye buyurdu.

16 Ulaklar eve girince, yatakta başında keçi kılından yastık olan putu gördüler.

17 Saul, Mikal'a "Neden beni böyle kandırıp düşmanımın kaçmasını sağladın?" diye sordu. Mikal, "Davut bana, 'Bırak beni gideyim, yoksa seni öldürürüm' dedi" diye yanıtladı.

Saul'un Hastalığı Tekrarlar

Saul Davut'u öldürme isteğini açık bir biçimde ortaya koyar. Ama kendi kızı Mikal'ın Davut'u koruması onun için ilginç bir gelişmedir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

2, 4, 12. ayetler: Tanrı, tehlike anında uygun kişileri göndererek Davut'u kurtarandır. Rab'bin, Davut'u bu olaylardan olağanüstü mucizelerle değil, araya girip müdahale ederek kurtardığı kesindir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Davut'u öldürmek için yaptığı zalim plan başarısız olunca Saul, artık onu açıkça öldürmeye karar verir. Günah kişiyi önceleri utandırır, ama devam ettikçe yavaş yavaş uyuşturarak utancı unutturur. Utanmam gereken bir davranışımla hiç utanmadan açıkça övünüyor muyum?

2, 3. ayetler: Yonatan Davut'un en sıkıntılı dönemlerinde ona gizlice yardım ediyordu. Gerçek sevgi böyle zorlu zamanlarda ortaya çıkar. Gerçek sevgi somut bir yardım ve eylem gerektirir. Sevgim yalnız sözde mi kalıyor?

4, 5. ayetler: Yonatan Davut'un suçsuzluğunu savunarak, ‘onu yok yere öldürmenin suçsuz birine haksızlık etmek' olduğunu söyleyerek babasına yalvarır. Yonatan bu durumun siyasi yönden değil, Tanrı'nın bakış açısından değerlendirmişti. O, gerçeği ailesinden daha çok severdi. Aileme olan bağlılığımdan dolayı günahı görmezlikten geliyor muyum?

6, 9-11. ayetler: Saul Yonatan'ın sözünü dinleyip hatasını kabul eder ve ‘Yaşayan Rab'bin adıyla' Davut'u öldürmeyeceğine ant içer. Ama kıskançlık ve nefretin kölesi olan Saul, Davut'u tekrar öldürmeye kalkar. Günahı ant içerek değil, daima uyanık olup Rab'be güvenerek yenebiliriz.

12-14. ayetler: Mikal, tehlike altındaki Davut'un kaçması için plan kurar. Kendi konumunun getirdiği avantajla elinden geldiği kadar Davut'a yardım eder. Yardımıma ihtiyacı olan kişiler var mı?

Dua: Tanrım, beni günahın ayartmalarından koru.

 
Mujde.org