Saul'un Kıskançlığı

1.Samuel 18:6-30

Saul Davut'u Kıskanıyor

6 Davut'un Filistli Golyat'ı öldürmesinden sonra, askerler geri dönerken, ısrail'in bütün kentlerinden gelen kadınlar, tef ve çeşitli çalgılar çalarak, sevinçli ezgiler söyleyip oynayarak Kral Saul'u karşılamaya çıktılar.

7 Bir yandan oynuyor, bir yandan da şu ezgiyi söylüyorlardı: "Saul binlercesini öldürdü, Davut'sa on binlercesini."

8 Bu sözlere gücenen Saul çok öfkelendi. "Davut'a on binlercesini, banaysa ancak binlercesini verdiler. Artık kral olmaktan başka onun ne eksiği kaldı ki?" diye düşündü.

9 Böylece o günden sonra Saul Davut'u kıskanmaya başladı.

10 Ertesi gün Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh Saul'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Saul evinde sayıklamaya başladı. Davut her zamanki gibi yine çenk çalıyordu. Saul'un elinde bir mızrak vardı.

11 "Davut'u vurup duvara çakacağım" diye düşünerek mızrağı ona fırlattı. Ama Davut iki kez ondan kurtuldu.

12 Saul Davut'tan korkuyordu. Çünkü RAB Davut'laydı, oysa kendisinden ayrılmıştı.

13 Bu yüzden Saul Davut'u yanından uzaklaştırdı. Onu bin kişilik birliğe komutan atadı. Davut askerlere öncülük yapıyordu.

14 RAB onunla birlikte olduğundan, yaptığı her işte başarılıydı.

15 Davut'un büyük başarısını gördükçe Saul'un korkusu daha da artıyordu.

16 Ne var ki, bütün ısrail ve Yahuda halkı Davut'u seviyordu; çünkü Davut onlara öncülük ediyordu.

17 Saul Davut'a, "ışte büyük kızım Merav" dedi, "Onu sana eş olarak vereceğim. Yalnız hatırım için yiğitçe davran ve RAB'bin savaşlarını sürdür." Çünkü, "Davut'un ölümü benim elimden değil, Filistliler'in elinden olsun" diye düşünüyordu.

18 Davut, "Ben kim oluyorum, ısrail'de ailem ve babamın oymağı ne ki, krala damat olayım?" diye karşılık verdi.

19 Ne var ki, Saul'un kızı Merav'ın Davut'a verileceği zaman geldiğinde, kız Davut yerine Meholalı Adriel'e eş olarak verildi.

20 Bu arada Saul'un öbür kızı Mikal Davut'a gönül vermişti. Bunu duyan Saul sevindi.

21 "Davut'a Mikal'ı veririm" diye düşündü, "Öyle ki, Mikal Davut'u tuzağa düşürür; Filistliler de onu öldürür." Davut'a, "Bugün damadım olmak için yine fırsatın var" dedi.

22 Sonra görevlilerine, Davut'a gizlice şunları söylemelerini buyurdu: "Bak, kral senden hoşnut, bütün görevlileri de seni seviyor. Kralın damadı olmanın zamanı geldi."

23 Saul'un görevlileri bu sözleri Davut'a ilettiler. Davut, "Yoksul ve önemsiz biriyken kralın damadı olmak sizce küçük bir şey mi?" diye karşılık verdi.

24 Görevliler Davut'un dediklerini Saul'a bildirdiler.

25 Saul şöyle buyurdu: "Davut'a deyin ki: Kral düşmanlarından öç almak için başlık parası olarak yüz Filistli'nin sünnet derisinden başka bir şey istemiyor." Davut'un Filistliler'in eline düşüp öleceğini tasarlıyordu.

26 Görevliler Saul'un söylediklerini Davut'a ilettiler. Davut, kralın damadı olacağına sevindi. Tanınan süre dolmadan

27 Davut'la adamları gidip iki yüz Filistli öldürdüler. Kralın damadı olabilmek için Davut, öldürülen Filistliler'in sünnet derilerini tam tamına getirip krala sundu. Saul da buna karşılık kızı Mikal'ı eş olarak ona verdi.

28 Saul, RAB'bin Davut'la birlikte olduğunu ve kızı Mikal'ın onu sevdiğini apaçık gördü.

29 Bu yüzden Davut'tan daha çok korktu ve yaşamı boyunca ona düşmanlık besledi.

30 Filistli komutanlar saldırdıkça Davut Saul'un öbür komutanlarından daha başarılı oluyordu. Bu yüzden büyük bir üne kavuştu.

Saul'un Kıskançlığı

Davut Saul tarafından ölümle tehdit edilmektedir. Metinde gördüğümüz gibi, Saul birçok kez Davut'u öldürmeyi planlar. Ama bu durumdan korkan Davut değil, Saul'dur (12, 15 ve 29. ayetler). Tanrı Davut'la beraber olduğundan onu hem ölümden kurtarır, hem de başarılı kazanması için terbiye eder.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

12, 14, 30. ayetler: Davut boş bir nefretin ve kıskançlığın hedefi oldu ve çoğu zaman ölüm tehlikesi altında yaşadı, ama Tanrı onunla beraberdi. Tanrı, Saul dışında başka insanları da üne kavuşturdu. Nedensiz sıkıntılarla kederlenmeyip, Tanrı'yla beraber olmanın getirdiği güvenle sevinmemiz gerekmiyor mu?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

7-9. ayetler: Saul Davut'un başarılarını kıskanarak ondan nefret ediyor ve onu rakip olarak görüyordu. Başlangıçta Davut'u çok seviyordu (16:21) ve Golyat'la savaşırken Tanrı'nın adıyla onu kutsamıştı. Ama onuru söz konusu olduğunda, bir başkasının kendisinden üstün olmasını asla kabul edemezdi.

10, 11. ayetler: Saul kıskançlığın ve nefretin kölesi olduğundan Davut'u birkaç kez öldürmeyi denedi. Günah içimizde yalnızca konuk olarak kalmaz, zalim bir kral olarak da hüküm sürer ve yüreklere ektiği kötülüğü eylemlerle ortaya çıkarır. Hemen sona erdirmemiz gereken bir kötülük var mı?

13-15. ayetler: Saul Davut'u açıkça öldürmek yerine, çeşitli hileler kullanmayı tercih ediyordu. Tövbe ederek kötülük yapmaktan vazgeçilmezse, kötülük asla durdurulamayan bir çığ gibi büyüyecektir.

27-29. ayetler: Davut'u öldürme niyetiyle Saul'un yaptığı plan başarısız olmuştu. Saul Davut'tan bu kadar nefret ettiği halde, kendi kızı Mikal'ı ona eş olarak vermek zorunda kalmıştı. Mikal da Davut'u çok sevmişti. Kötülük planı kusursuz ve bilgece görünse de başarısızlıkla sonuçlanacaktır.

Dua: Tanrım, sürekli sıkıntı içindeyken benimle beraber olduğun için teşekkür ederim.

 
Mujde.org