Galibiyetten Sonra

1.Samuel 17:50-18:5

50 Böylece Davut Filistli Golyat'ı sapan ve taşla yendi. Elinde kılıç olmaksızın onu yere serdi.

51 Sonra koşup üzerine çıktı. Golyat'ın kılıcını tutup kınından çektiği gibi onu öldürdü ve başını kesti. Kahraman Golyat'ın öldüğünü gören Filistliler kaçtılar.

52 ısrailliler'le Yahudalılar kalkıp Gat'ın girişine ve Ekron kapılarına kadar nara atarak onları kovaladılar. Filistliler'in ölüleri Gat'a, Ekron'a kadar şaarayim yolunda yerlere serildi.

53 Filistliler'i kovaladıktan sonra geri dönen ısrailliler Filist ordugahını yağmaladılar.

54 Davut Filistli Golyat'ın başını alıp Yeruşalim'e götürdü, silahlarını da kendi çadırına koydu.

55 Saul, Davut'un Golyat'la dövüşmeye çıktığını görünce, ordu komutanı Avner'e, "Ey Avner, kimin oğlu bu genç?" diye sormuştu. Avner de, "Yaşamın hakkı için, ey kral, bilmiyorum" diye yanıtlamıştı.

56 Kral Saul, "Bu gencin kimin oğlu olduğunu öğren" diye buyurmuştu.

57 Davut Golyat'ı öldürüp ordugaha döner dönmez, Avner onu alıp Saul'a götürdü. Golyat'ın kesik başı Davut'un elindeydi.

58 Saul, "Kimin oğlusun, delikanlı?" diye sordu. Davut, "Kulun Beytlehemli Yişay'ın oğluyum" diye karşılık verdi.

Yonatan Davut'la Bir Antlaşma Yapıyor

1 Saul'la Davut'un konuşması sona erdiğinde, Saul oğlu Yonatan'ın yüreği Davut'a bağlandı. Yonatan onu canı gibi sevdi.

2 O günden sonra Saul Davut'u yanında tuttu ve babasının evine dönmesine izin vermedi.

3 Yonatan, Davut'a beslediği derin sevgiden ötürü, onunla bir dostluk antlaşması yaptı.

4 Üzerinden kaftanını çıkarıp zırhı, kılıcı, yayı ve kuşağıyla birlikte Davut'a verdi.

5 Davut Saul'un kendisini gönderdiği her yere gitti ve başarılı oldu. Bu yüzden Saul ona ordusunda üstün bir rütbe verdi. Bu olay bütün halkı, Saul'un görevlilerini bile hoşnut etti.

Galibiyetten Sonra

Davut'un galibiyeti ısrail'in zaferi olmuştu. Böylece ısrail Filist'i tamamen ele geçirir. Öte yandan, Davut ve Yonatan yaşamları boyu sürecek olan bir antlaşma yaparlar. Bu ilişkileri gelecekteki krizlerde Davut'a korunma çadırı oluşturur ve onurunu kirlenmekten korur.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı, bunalımlı anlarımızda ve hayal kırıklığa uğradığımızda bize umut vererek durumu tersine çevirendir. Davut Golyat'ı sapanla attığı tek bir taşla yere devirir. Zayıfı kullanarak güçlüyü utandıran Tanrı'dır. Bunalımlar içinde hayal kırıklığına uğrayıp kaygılanmak doğru bir davranış değildir. Krizler, gittikçe kök salan hayal kırıklıklarına değil, derin bir sevince götürmelidir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

52, 53. ayetler: ısrail kaçmakta olan Filistliler'i kovalayıp öldürürler. Golyat'ın tehditlerinden korkan ısrail gitmiş, yerine cesur insanlar gelmişti. Düşmanın kendi toprağına kadar ilerleyip onları yok etmişlerdi. Hâlâ Golyat'ın tehditleriyle mi yaşıyorum? şeytan'ı yenen İsa'ya güvenerek düşmanı cesurca yok edin.

18:1, 3, 4. ayetler: Yonatan ve Davut birbirlerini çok sevmişler ve iyi dost olmuşlardı. Çünkü ikisi de Tanrı'nın Ruhu'yla doluydular. Yonatan, Da-vut'la antlaşma yapmanın dışında, prens unvanını simgeleyen kendi eşyalarını Davut'a armağan ederek sevgisindeki sadakati gösterir. Tüm sevgiler bir değildir. Uğruna can verilen sevgi, gerçek sevgidir. Bu tür sevgide bencillik yoktur. Nasıl bir sevgiye sahibim?

18:5. ayet: Davut Golyat'ı yenmekle övünmemiş, eskisinden de alçakgönüllü ve bilge bir davranış sergilemişti. Büyük zaferlerin ardında her zaman bir kibir tuzağı saklanır. Başarılarımdan sonra gelecek olan ayartılara iyi hazırlandım mı?

Dua: Tanrım, galibiyetlerden gururlanmadan, senden korkan bir bilgelikle davranmamı sağla.

 
Mujde.org