Film Gibi Bir Galibiyet

1.Samuel 17:31-49

31 Davut'un söylediklerini duyanlar Saul'a ilettiler. Saul onu çağırttı.

32 Davut, Saul'a, "Bu Filistli yüzünden kimse yılmasın! Ben kulun gidip onunla dövüşeceğim!" dedi.

33 Saul, "Sen bu Filistli'yle dövüşemezsin" dedi, "Çünkü daha gençsin, o ise gençliğinden beri savaşçıdır."

34 Ama Davut, "Kulun babasının sürüsünü güder" diye karşılık verdi, "Bir aslan ya da ayı gelip sürüden bir kuzu kaçırınca,

35 peşinden gidip ona saldırır, kuzuyu ağzından kurtarırım. Eğer aslan ya da ayı üzerime gelirse, boğazından tuttuğum gibi vurur öldürürüm.

36 Kulun aslan da, ayı da öldürmüştür. Bu sünnetsiz Filistli de onlar gibi olacak. Çünkü yaşayan Tanrı'nın ordusuna meydan okudu.

37 Beni aslanın, ayının pençesinden kurtaran RAB, bu Filistli'nin elinden de kurtaracaktır." Saul, "Öyleyse git, RAB seninle birlikte olsun" dedi.

38 Sonra kendi giysilerini Davut'a verdi; başına tunç miğfer taktı, ona bir zırh giydirdi.

39 Davut giysilerinin üzerine kılıcını kuşanıp yürümeye çalıştı. Çünkü bu giysilere alışık değildi. Saul'a, "Bunlarla yürüyemiyorum" dedi, "Çünkü alışık değilim." Sonra giysileri üzerinden çıkardı.

40 Değneğini alıp dereden beş çakıl taşı seçti. Bunları çoban dağarcığının cebine koyduktan sonra sapanını alıp Filistli Golyat'a doğru ilerledi.

41 Filistli de, önünde kalkan taşıyıcısı, Davut'a doğru ilerliyordu.

42 Davut'u tepeden tırnağa süzdü. Kızıl saçlı, yakışıklı bir genç olduğu için onu küçümsedi.

43 "Ben köpek miyim ki, üzerime değnekle geliyorsun?" diyerek kendi ilahlarının adıyla Davut'u lanetledi.

44 "Bana gelsene! Bedenini gökteki kuşlara ve kırdaki hayvanlara yem edeceğim!" dedi.

45 Davut, "Sen kılıçla, mızrakla, palayla üzerime geliyorsun" diye karşılık verdi, "Bense meydan okuduğun ısrail ordusunun Tanrısı, Her şeye Egemen RAB'bin adıyla senin üzerine geliyorum.

46 Bugün RAB seni elime teslim edecek. Seni vurup başını gövdenden ayıracağım. Bugün Filistli askerlerin leşlerini gökteki kuşlarla yerdeki hayvanlara yem edeceğim. Böylece bütün dünya ısrail'de Tanrı'nın var olduğunu anlayacak.

47 Bütün bu topluluk RAB'bin kılıçla, mızrakla kurtarmadığını anlayacak. Çünkü savaş zaten RAB'bindir! O sizi elimize teslim edecek."

48 Golyat saldırmak amacıyla Davut'a doğru ilerledi. Davut da onunla dövüşmek üzere hemen Filist cephesine doğru koştu.

49 Elini dağarcığına sokup bir taş çıkardı, sapanla fırlattı. Taş Filistli'nin alnına çarpıp saplandı. Filistli yüzükoyun yere düştü.

Film Gibi Bir Galibiyet

Hem yaş, hem güç, hem de savaş deneyimi açısından Davut Golyat'la savaşabilecek niteliklere sahip değildi. Golyat'ın gözünde Davut, canına susamış ve aklını kaçırmış biriydi. Bu nedenle Golyat, Davut'u küçümseyerek biran önce onu öldürmek için saldırdı (48. ayet). Ama sonuç beklenenin tersiydi. Çünkü Tanrı Davut'la beraberdi.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

37. ayet: Tanrı, aslanların ve kır hayvanlarının saldırısından Davut'u koruyandır. Davut vahşi hayvanları kendi gücüyle değil, Tanrı'nın yardımıyla öldürdüğünü söylemektedir. ınsanın gücü olmadığında Tanrı'nın yardımını kabul etmesi kolay­dır. Ama yeterli güce sahip olunduğunda O'nun yardımını kabullenmek pek de kolay değildir. Her şeyde ve her durumda Tanrı'nın yardımını ve egemenliğini kabul etmek imanlı için en doğru davranıştır.

46, 47. ayetler: Tanrı, tüm dünyanın Kralı ve kurtuluşun Rab'bidir. Dünya güç ve yetkileriyle her şeyi yönlendirir gibi görünse de, gerçek gücün ve yetkinin kaynağı Rab'dir. Bu yüzden güçlü ve yetkili olanlardan değil, Rab'den korkalım.

48, 49. ayetler: Rab, olağanüstü bir galibiyet sağlayandır. Tanrı, önemli biri gibi görünmeyen Davut aracılığıyla Golyat'ı sapandan atılan bir taşla yere düşürdü. O, in- sanların küçümseyerek alay ettiği İsa aracılığıyla şeytan'ı yenmiştir. O'nun bu olağanüstü kurtarışını hayranlıkla izliyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

37. ayet: Davut küçük ve sıradan bir çoban olmasına rağmen, Saul olup bitenleri kendisinden dinledikten sonra görevi ona emanet eder. Yalnız dış görünüşlerine göre mi insanı yargılıyorum? Önemli olan dış görünüş değil, insanın yüreğidir.

38-40. ayetler: Saul Davut'a kendi giysilerini, tunç miğferini ve zırhını giydirdi. Ancak Davut kralın giysilerini çıkararak, yalnızca kendi değneğini aldı. Başkasına iyi gibi görünen şeyler benim için iyi olmayabilir. Yepyeni silahlara değil, Tanrı'ya güvenen ruhsal bir yaşam, Golyat'ı yenebilecek tek silahtır.

42-44. ayetler: Golyat Davut'u küçümseyerek alay eder. Ruhsal savaşta kararlı tutumlar dış unsurlarla değil, yalnızca Tanrı'ya olan bağlılıkla gerçekleşir.

Dua: Rab, benim yerime savaşıp, kurtuluş umudu verdiğin için teşekkür ederim.

 
Mujde.org