Golyat'ın Meydan Okuması

1.Samuel 17:1-16

Davut'un Golyat'ı Öldürmesi

1 Savaşmak üzere ordularını bir araya getiren Filistliler, Yahuda'nın Soko Kenti'nde toplandılar. Soko ile Azeka Kenti arasındaki Efes-Dammim'de ordugah kurdular.

2 Saul ile ısrailliler de toplandılar. Ela Vadisi'nde ordugah kurup Filistliler'e karşı savaş düzeni aldılar.

3 Filistliler tepenin bir yanında, ısrailliler de karşı tepede yerlerini aldı. Aralarında vadi vardı.

4 Filist ordugahından Gatlı Golyat adında usta bir dövüşçü ortaya çıktı. Boyu altı arşın bir karıştı.

5 Başına tunç miğfer takmış, pullu bir zırh kuşanmıştı. Tunç zırhın ağırlığı beş bin şekeldi.

6 Baldırları zırhlarla korunmuştu. Omuzları arasında tunç bir pala asılıydı.

7 Mızrağının sapı dokumacı tezgahının sırığı gibiydi. Mızrağın demir başının ağırlığı altı yüz şekeldi. Golyat'ın önüsıra kocaman kalkanını taşıyan bir adam yürüyordu.

8 Golyat durup ısrail ordusuna, "Neden savaş düzeni aldınız?" diye haykırdı, "Ben Filistli'yim, sizse Saul'un kölelerisiniz. Aranızdan karşıma çıkacak birini seçin.

9 Dövüşte beni yenip öldürebilirse, biz sizin köleniz oluruz. Ama ben üstün gelip onu yok edebilirsem, siz bizim kölemiz olur, bize kulluk edersiniz."

10 Filistli Golyat konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bugün ısrail ordusuna meydan okuyorum! Benimle dövüşecek birini çıkarın karşıma!"

11 Filistli'nin bu sözlerini duyunca, Saul da ısrailliler de çok korkup dehşet içinde kaldılar.

12 Davut Yahuda'nın Beytlehem Kenti'nden Efratlı Yişay adında bir adamın oğluydu. Yişay'ın sekiz oğlu vardı. Saul'un krallığı döneminde Yişay'ın yaşı oldukça ilerlemişti.

13 Yişay'ın üç büyük oğlu Saul'la birlikte savaşa katılmıştı. Savaşa giden en büyük oğlunun adı Eliav, ikincisinin adı Avinadav, üçüncüsünün adıysa şamma'ydı.

14 Davut en küçükleriydi. Üç büyük oğul Saul'un yanındaydı.

15 Davut ise babasının sürüsüne bakmak için Saul'un yanından ayrılıp Beytlehem'e gider gelirdi.

16 Filistli Golyat kırk gün boyunca sabah akşam ortaya çıkıp meydan okudu.

Golyat'ın Meydan Okuması

Kötü ruh tarafından rahatsız edilen Saul, bu kez de Golyat'ın tehditleriyle sarsılır. Saul'un dış görünüşü ve boyu kimseden geride kalmıyordu, ama Galyat'tan korkmuştu. Saul, hem kendi içindeki sorunlara hem de ısrail'in dış sorunlarına çözüm getiremeyen yararsız bir kral haline gelmişti.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Filistliler Yahuda'ya ait olan Soko Kenti'nde toplanıp ordugah kurdular. Mikmas savaşından (1Sa.14:31) farklı olarak fazlasıyla güçlenip Yahuda'nın bir kısmını kontrol altına almışlardı. Dünya yenilgiye doymaz. Her yenilginin ardından bir süre sonra tekrar fırsat (Ef.4:27) arar. Dünün ga­libi bugünün galibiyeti için asla garanti veremez. Bu nedenle ruhsal savaş daima ‘şimdiki' zaman içindir. şu anda ruhsal savaşta galip miyim? Günahı hafife alıp güvenliği elden bırakmadım mı? Bugünkü Pazar ibadeti aracılığıyla Rab'bin sözüyle beslenip savaşa tekrar göğüs gerelim.

4-10. ayetler: Golyat boyunu, kılıcını ve gücünü göstererek ısrail'le alay etti. O, savaşta galibiyetin sadece kendi gücüne dayandığını düşünüyordu. Sahip olduklarımı sergileyerek başkalarını hor gördüm mü? Hayattaki başarılar sa­dece insanın kendi emeği ile ölçülür diye düşünerek yanılmadım mı? Tanrı'yı Efendi olarak kabul etmeyen herkes, güneşin yakıcı sıcağıyla kuruyan ota benzer.

10, 11. ayetler: Saul da ısrailliler de Golyat'ın bu hareketlerine karşı çıkmak yerine çok korkup dehşet içinde kalmışlardı. Benden daha üstün olduğunu düşündüğüm bu dünya karşısında korkup titremedim mi? Görünen şeyleri küçümsedim mi? Bütün egemenlik ve gücün dünyaya değil, Tanrı'ya ait olduğu gerçeğine inanarak üzerimizdeki korkuyu atmalıyız.

16. ayet: Golyat 40 gün boyunca sabah akşam ortaya çıkıp meydan okudu. ısrail Golyat'ın bu gösterisi karşısında çaresiz kalmıştı. Her gün gördüklerime ve duyduklarıma rağmen kendimi kontrol altında tutabiliyor muyum? Çocuklarımın görerek ya da işiterek etkisi altında kalabilecekleri şeyleri kontrol altında tutarak, onları olumsuz bir biçimde etkileyebilecek olanlarına karşı gerekli önlemleri alıyor muyum? Çocuklarımızı denetim altına alamazsak, gördükleri ya da dinledikleri şeylere mahkum olabilirler.

Dua: Rabbim, dünyanın gücüne ve yetkisine bağlanmadan, yalnız senin gücüne bağımlı kalayım.

 
Mujde.org