Krala Hizmet Eden Davut

1.Samuel 16:14-23

Davut Saul'a Lir Çalıyor

14 Bu sıralarda RAB'bin Ruhu Saul'dan ayrılmıştı. RAB'bin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu.

15 Hizmetkârları, Saul'a, "Bak, Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh sana sıkıntı çektiriyor" dediler,

16 "Efendimiz, biz hizmetkârlarına buyruk ver, iyi lir çalan birini bulalım. Öyle ki, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh üzerine gelince, o lir çalar, sen de rahatlarsın."

17 Saul, hizmetkârlarına, "ıyi lir çalan birini bulup bana getirin" diye buyurdu.

18 Hizmetkârlardan biri, "Beytlehemli Yişay'ın oğullarından birini gördüm" dedi, "ıyi lir çalar. Üstelik yürekli, güçlü bir savaşçıdır; akıllıca konuşur, yakışıklıdır. RAB de onunladır."

19 Bunun üzerine Saul, Yişay'a ulaklar göndererek, "Koyunları güden oğlun Davut'u bana gönder" dedi.

20 Yişay ekmek yüklü bir eşek, bir tulum şarap, bir de oğlak alıp oğlu Davut'la birlikte Saul'a gönderdi.

21 Davut Saul'un yanına varıp onun hizmetine girdi. Saul Davut'u çok sevdi ve ona silahlarını taşıma görevini verdi.

22 Saul Yişay'a şu haberi gönderdi: "ızin ver de Davut hizmetimde kalsın; ondan hoşnudum."

23 O günden sonra, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh ne zaman Saul'un üzerine gelse, Davut liri alıp çalar, Saul rahatlayıp kendine gelirdi. Kötü ruh da ondan uzaklaşırdı.

Krala Hizmet Eden Davut

Davut'un meshedildikten sonra ilk yaptığı iş krala hizmet etmekti. Krallık ve kul-luk görevleri arasında hiç fark yoktur. Kulluk yapamayan kral da olamaz. Tanrı'nın hükümdarlığına atanmış kralın kul olarak hizmet etmesi görevinin temellidir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

17-19. ayetler: Tanrı, uygun zamanda, uygun bir yöntemle Davut'u Kral Saul'a hizmetkâr olarak atadı. Davut meshedildiği halde hâlâ sıradan bir çoban olarak çalışıyordu. Tanrı'ya sadık kalarak, O'nun uygun göreceği zamanı bekliyordu. Hazır olanları Kendi egemenliği için kullanan Tanrı'nın isteğine tam olarak güvenip sabrediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

14. ayet: Saul'un ilk durumuyla (1Sa.9) şimdiki durumu tamamen farklı­dır. O yalnızca dünyasal bir kral olmayı tercih etmekle Tanrı'nın Egemenliği'ni ortaya çıkaran kral niteliğini kaybetmiş oldu. Başlangıçtan bugüne kadar değişmeyen bir imana sahip miyim?

15, 16. ayetler: Saul'un hizmetkârları onun sıkıntısının nedenini bildikleri için, doğru bir çözüm önerdiler. Zor durumda kalanları gördüğüm halde, görmemiş gibi davrandım mı? Yardımıma ihtiyacı olan biri olabilir mi?

21, 22. ayetler: Saul Davut'u sever ve ona güvenir. Ama bencilce olan bu sevgi çok kİsa sürer ve Davut'un herkes tarafından sevildiğini görünce onu öldürmeye çalışır. Saul'un sevgisi, nefret ve kıskançlık duygularıyla kolayca yer değiştirdi. Benim sevgim de bencilce şartlara mı dayanıyor?

23. ayet: Davut meshedildikten sonra ilk olarak Saul'un hastalığını iyileştirme görevini üstlenir. Böylece Davut yaptığı iş aracılığıyla Tanrı'nın karakterini ve düzenini ortaya çıkardı. ınanlılar bu dünyada Tanrı'nın işinin temsilcileri olarak çağrıldılar. Tanrı'nın verdiği görevi elimden geldiği kadar iyi yaparak karışık durumlarda Tanrı'nın düzenini yansıtıyor muyum?

Dua: Tanrım, verdiğin görev aracılığıyla senin karakterini ve düzenini göstermek istiyorum.

 
Mujde.org