Yeni Önder

1.Samuel 16:1-13

Davut'un Kral Olarak Kutsanması

1 RAB, Samuel'e, "Ben Saul'un ısrail Kralı olmasını reddettim diye sen daha ne zamana dek onun için üzüleceksin?" dedi, "Yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Seni Beytlehemli Yişay'ın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim."

2 Samuel, "Nasıl gidebilirim? Saul bunu duyarsa beni öldürür!" dedi. RAB şöyle yanıtladı: "Yanına bir düve al ve, 'RAB'be kurban sunmak için geldim' de.

3 Yişay'ı kurban törenine çağır. O zaman ne yapman gerektiğini ben sana bildireceğim. Sana belirteceğim kişiyi benim adıma kral olarak meshedeceksin."

4 Samuel RAB'bin sözüne uyarak Beytlehem Kenti'ne gitti. Kentin ileri gelenleri onu titreyerek karşıladılar ve, "Barış için mi geldin?" diye sordular.

5 Samuel, "Evet, barış için" diye yanıtladı, "RAB'be kurban sunmaya geldim. Kendinizi kutsayıp benimle birlikte kurban törenine gelin." Sonra Yişay ile oğullarını kutsayıp kurban törenine çağırdı.

6 Yişay ile oğulları gelince Samuel Eliav'ı gördü ve, "Gerçekten RAB'bin önünde duran bu adam kuşkusuz O'nun meshettiği kişidir" diye düşündü.

7 Ama RAB, Samuel'e, "Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma" dedi, "Ben onu reddettim. Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar."

8 Yişay, oğlu Avinadav'ı çağırıp Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, "RAB bunu da seçmedi" dedi.

9 Bunun üzerine Yişay şamma'yı da geçirdi. Samuel yine, "RAB bunu da seçmedi" dedi.

10 Böylece Yişay yedi oğlunu da Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, "RAB bunlardan hiçbirini seçmedi" dedi.

11 Sonra Yişay'a, "Oğullarının hepsi bunlar mı?" diye sordu. Yişay, "Bir de en küçüğü var" dedi, "Sürüyü güdüyor." Samuel, "Birini gönder de onu getirsin" dedi, "O buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız."

12 Yişay birini gönderip oğlunu getirtti. Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı. RAB, Samuel'e, "Kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi odur" dedi.

13 Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti. O günden başlayarak RAB'bin Ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Rama'ya döndü.

Yeni Önder

Tanrı Saul yerine yeni bir kral atadı. Yeni kral Tanrı'nın standartlarına göre, kişinin yüreğine bakılarak seçilmişti. Bu metinde Tanrı'nın standardını anlamayan Samuel ile ışay'ın dünyasal görüşleri açıklanmaktadır. Tanrı'nın Egemenliği, insanın seviyesine ve niteliğine göre tutum takınan dünyasal egemenliklerden farklıdır.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

2 , 3. ayetler: Rab Samuel'in üzüntüsünü gidererek yapması gereken işi gösterir. şu sıralarda hangi konuda üzülüyorum? Yüreğinizdeki bütün sıkıntıları açıkça ve alçakgönüllü bir biçimde Tanrı'ya bildirin, O sizi mutlaka yönlendirecektir.

7. ayet: Rab kişinin yüreğine bakar. Tanrı'nın gözünde önemli olan dış görünüş değil, yürektir. Rab'bin sözünü her gün derin düşünerek yüreğime bakıyor muyum? Acaba yüreğimde birikmiş kötülükler var mı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Dünyasal duygulara kapılarak Tanrı'nın işini geciktirdiğim oluyor mu? ınsansal duygular gereklidir. Ama bunlar, Tanrı'nın isteği önünde engel oluş- turuyorlarsa hemen kaldırılmalıdırlar. Tanrı'nın önceden belirleyerek karar verdiği isteklere hâlâ üzülüyor muyuz?

6. ayet: Samuel Saul'un başarısızlığını gördükten sonra bile, hâlâ dış görünüşe bakıyordu. Dünyasal şartlara da ihtiyaç duyabiliriz, ama bu gibi unsurlara kararı etkileyecek kadar önem verilmemelidir. Hangi standartlara göre karar vererek hareket ediyorum?

11. ayet: Davut en küçük kardeş olduğundan kolayca hor görülebilecek bir konumdaydı. Sosyal sıralamada asla gözetilecek bir yerde değildi. ınsanları soylarına ya da sınıflarına göre değerlendiriyor muyum? Ailemde hor görülüp küçük düşürülen kimse yok mu? Kilisede bu durum nasıl?

13. ayet: Davut Kutsal Ruh'un yönetimindeydi. Tanrı'nın işine adanmadan önce Kutsal Ruh Davut'un üzerine güçlü bir biçimde inmişti. Kutsal Ruh kendimize değil, Tanrı'ya daha çok güvenmemiz için yardım eder. Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla hizmet eden biri miyim?

Dua: Rabbim, dünyasal standartları bırakıp, senin standardına göre yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org