ıtaat Kurbandan ıyidir

1.Samuel 15:17-35

17 Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kendini önemsiz saydığın halde, sen ısrail oymaklarının önderi olmadın mı? RAB seni ısrail'e kral meshetti.

18 RAB seni bir göreve gönderip, 'Git, o günahlı Amalekliler'i tümüyle yok et; hepsini ortadan kaldırıncaya dek onlarla savaş' dedi.

19 Öyleyse neden RAB'bin sözüne kulak asmadın? Neden yağmalanan mallara saldırarak RAB'bin gözünde kötü olanı yaptın?"

20 Saul, "Ama ben RAB'bin sözüne kulak verdim!" diye yanıtladı, "RAB'bin beni gönderdiği yere gittim. Amalekliler'i tümüyle yok ettim, Amalek Kralı Agag'ı da buraya getirdim.

21 Ne var ki askerler, Gilgal'da Tanrın RAB'be kurban sunmak üzere yağmalanmış bazı malları, yok edilmeye adanmış en iyi koyunlarla sığırları aldılar."

22 Samuel şöyle karşılık verdi:

"RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı?

ışte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.

23 Çünkü başkaldırma, falcılık kadar günahtır

ve büyüklenme, putatapıcılık kadar kötüdür.

Sen RAB'bin buyruğunu reddettiğin için,

RAB de senin kral olmanı reddetti."

24 Bunun üzerine Saul, "Günah işledim! Evet, RAB'bin buyruğunu da, senin sözlerini de çiğnedim" dedi, "Halktan korktuğum için onların sözünü dinledim.

25 Ama şimdi yalvarırım, günahımı bağışla ve benimle birlikte dön ki, RAB'be tapınayım."

26 Samuel, "Seninle dönmem" dedi, "Çünkü sen RAB'bin buyruğunu reddettin, RAB de ısrail Kralı olmanı reddetti!"

27 Samuel dönüp gitmeye davranınca, Saul onun cüppesinin eteğini tuttu. Cüppe yırtıldı.

28 Samuel, "Bugün RAB ısrail Krallığı'nı elinden aldı ve senden daha iyi birine verdi" dedi,

29 "ısrail'in Yüceliği olan Tanrı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü O insan değil ki, düşüncesini değiştirsin."

30 Saul, "Günah işledim!" dedi, "Ama ne olur halkımın ileri gelenleri ve ısrailliler karşısında beni onurlandır. Tanrın RAB'be tapınmam için benimle dön."

31 Böylece Samuel Saul'la birlikte geri döndü ve Saul RAB'be tapındı.

32 Samuel, "Amalek Kralı Agag'ı bana getirin" diye buyurdu. Agag güvenle geldi. Çünkü, "Ölüm tehlikesi kesinlikle geçti" diye düşünüyordu.

33 Ama Samuel,

"Kılıcın kadınları nasıl çocuksuz bıraktıysa

senin annen de kadınlar arasında

çocuksuz bırakılacak"

diyerek Agag'ı Gilgal'da RAB'bin önünde kılıçla parçaladı.

34 Samuel Rama'ya, Saul da Giva'daki evine gitti.

35 Samuel ölümüne dek Saul'u bir daha görmediyse de, onun için üzüldü. RAB da Saul'u ısrail Kralı yaptığına pişmandı.

ıtaat Kurbandan ıyidir

Saul, halkın kurban sunmak üzere davarların ve sığırların en iyilerini esirgediğini öne sürerek sorumluluğu (15) onlara yükler. Ama Tanrı, onun krallığını reddedeceğini söyler.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

17-19. ayetler: Tanrı, önemsiz ve alçakgönüllü olanı yükseltendir. Saul ısrail'in en küçük oymağından geldiği için, kendini alçaltıp küçük görmesinden dolayı Tanrı onu kral olarak atadı. Ama Saul Tanrı'nın sevgisinden ve lütfundan vazgeçip O'nun sözünü dinlemeyince Tanrı da onu reddetti. Bir zamanlar hepimiz böyle gazap çocuklarıydık, ama şimdi Kral'ın kâhinleri olarak bizi kabul eden Tanrı'nın lütfunu hiç unutmamamız gerekiyor.

20-23. ayetler: Tanrı, Kendisine en iyi davarların, en iyi sığırların kurban olarak sunulmasını değil, sözüne itaat edilmesini ister. Tanrı'ya itaat edilmeden sunulan kurbanın, kendi tutkularımızı yerine getirmek için putlara sunulan kurbanlardan farkı yoktur. Tanrı, sözünü dinlemeden yaptığımız gösterişli törenlerden hoşlanmaz.

26, 29. ayetler: Rab, seçip atadığı kralı reddeder. O'nun Kendi halkını da reddedebileceği gerçeği şaşırtıcıdır. Tanrı'yı dinlemekten vazgeçersem bana da bu gerçeğin uygulanabileceğini düşünmeliyim. O, sonsuz yaşam vaadiyle birlikte yargı sö- zünü de mutlaka yerine getirecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

17-21, 24. ayetler: Saul'un, ‘RAB'be kurban sunmak üzere' sözleriyle başlayan iddiasına, Samuel hiç gecikmeden, ‘Yağmalanan mallara saldırarak' sözleriyle sert bir yanıt verir. O zaman Saul geri adım atarak sorumluluğu halka yükler. Bu söz üzerine Samuel, ‘Tanrı'nın sözünden korkmayıp, halktan korkarak' onların sözünü dinlediği için onu tekrar eleştirir (24). Kendi isteklerini yerine getirmek için yanlış öğreti yayan kişileri arayanlar, son günde kimin sesinden daha çok korkacaklardır. Çobanın sesini iyice dinleyerek O'nun izleyen bir kuzu muyum?

24-31. ayetler: Saul'un halkın saygı duyduğu Samuel'i çağırıp kurban sunmak is- temesinin amacı, halkın önünde kendini göstererek krallığını korumak istemesiydi. Tanrı korkusunu unutacak derecede başka şeylere yönelerek aldanmadım mı?

Dua: Ya Rab, sana itaat ederek yaşantımı her gün diri kurban olarak sunmak istiyorum

 
Mujde.org