Tanrı'nın Sözüne Kulak Asmayan Saul

1.Samuel 15:1-16

Saul'un Kral Olarak Reddedilmesi

1 Samuel Saul'a şöyle dedi: "RAB seni kendi halkı ısrail'in Kralı olarak meshetmek için beni gönderdi. şimdi RAB'bin sözlerine kulak ver.

2 Her şeye Egemen RAB diyor ki, 'ısrailliler'e yaptıkları kötülükten ötürü Amalekliler'i cezalandıracağım. Çünkü Mısır'dan çıkan ısrailliler'e karşı koydular.

3 şimdi git, Amalekliler'e saldır. Onlara ait her şeyi tamamen yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Erkek, kadın, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür."

4 Bunun üzerine Saul askerlerini toplayıp Telaim Kenti'nde saydı. ıki yüz bin yaya askerin yanısıra Yahudalılar'dan da on bin kişi vardı.

5 Saul Amalek Kenti'ne varıp vadide pusu kurdu.

6 Sonra Kenliler'e şu uyarıyı gönderdi: "Haydi gidin, Amalekliler'i bırakın; öyle ki, sizi de onlarla birlikte yok etmeyeyim. Çünkü siz Mısır'dan çıkan ısrail halkına iyilik ettiniz." Bunun üzerine Kenliler Amalekliler'den ayrıldılar.

7 Saul Havila'dan Mısır'ın doğusundaki şur'a dek Amalekliler'i yenilgiye uğrattı.

8 Amalek Kralı Agag'ı sağ olarak yakaladı. Halkının tümünü de kılıçtan geçirdi.

9 Ne var ki, Saul ile adamları Agag'ı ve en iyi koyunları, sığırları, besili buzağıları, kuzuları - iyi olan ne varsa hepsini - esirgediler. Bunları tümüyle yok etmek istemediler. Ancak değersiz ve zayıf ne varsa hepsini yok ettiler.

10 RAB Samuel'e şöyle seslendi:

11 "Saul'u kral yaptığıma pişmanım. Beni izlemekten vazgeçti. Buyruklarımı yerine getirmedi." Samuel öfkelendi ve bütün geceyi RAB'be yakarmakla geçirdi.

12 Ertesi sabah Samuel Saul'la görüşmek için erkenden kalktı. Saul'un Karmel Kenti'ne gittiğini, orada kendisine bir anıt diktikten sonra aşağı inip Gilgal'a döndüğünü öğrendi.

13 Saul kendisine gelen Samuel'e, "RAB seni kutsasın! Ben RAB'bin buyruğunu yerine getirdim" dedi.

14 Samuel, "Öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun melemesi? Nedir bu duyduğum sığır böğürmesi?" diye sordu.

15 Saul şöyle yanıtladı: "Halk bunları Amalekliler'den getirdi. Tanrın RAB'be kurban sunmak üzere koyunların, sığırların en iyilerini esirgediler. Ama geri kalanları tümüyle yok ettik."

16 Samuel, "Dur da bu gece RAB'bin bana neler söylediğini sana bildireyim" dedi. Saul, "Söyle" diye karşılık verdi.

Tanrı'nın Sözüne Kulak Asmayan Saul

‘Amalekliler'e ait her şeyi tümüyle yok et' diyen Tanrı'nın buyruğunu dikkate almayan Saul, Akan'ın günahını (Yeşu 7) tekrarladı. 15. bölümdeki bu olay, Saul'un yaşamında felakete yol açan bir hataydı.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Tövbe fırsatı veren merhametli ve inayetli bir Tanrı'dır. Samuel'in Saul'e tekrar gelerek Tanrı sözünü(‘sesini') duyurması, Tanrı'nın Saul'u hâlâ terk etmediğini ve ona yeni bir fırsat vereceğini gösterir. Tanrı bugün bana da sesini duyuruyor mu?

2, 3. ayetler: Rab, vaadini mutlaka hatırlayıp yerine getirendir. ısrail'in Mısır'dan çıkışından hemen sonra, Amalekliler onlara saldıran ilk düşmanlardı. Tanrı Amalekliler'in kötülüğünü hatırlayarak Saul aracılığıyla onları yok etmek istedi. Beni sıkıntıya düşüren güçler yüzünden hayal kırıklığına uğradım mı? Tanrı'nın bunu hatırlayıp hesap soracağına inanmalıyım.

11. ayet: Rab fırsatı değerlendirmeyen Saul yüzünden pişmanlık duyar. Tanrı'nın doğasına uymayan ‘pişmanım' ifadesinden, O'nun insanın kişisel kararlarını bekleyerek etkinlikte bulunduğu anlaşılmaktadır. Tanrı'nın isteğini öğrenmeden yaptığım her işte O'nun beni bağışlayacağını düşünerek, yanlış kararlar veriyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4-9. ayetler: Saul Tanrı'nın sözünü dinlemekten vazgeçerek askeri ve siyasi kariyerini güçlendirmek için Amalek Kralı'nı sağ olarak yakalar, Amalekliler'in en iyi davalarına ve sığırlarına el koyar. Tanrı'nın kazandığı zaferin kendisine ait olduğunu düşünerek yüreğindeki istekleri gerçekleştirir. Tamamen itaat etmemek de, Tanrı'ya karşı gelmektir.

10-16. ayetler: Saul Tanrı'yı izlemekten vazgeçtikten sonra kendisine bir anıt dikti. Tanrı'nın sözünü dinlemekten vazgeçen Saul'e, Samuel'in dinlettiği koyun ve sığır sesi, aslında Saul'un tutkularının sesiydi.

11. ayet: Samuel Tanrı'nın Saul'la ilgili düşüncesini öğrenir ve bütün geceyi O'na yakararak geçirir. Böyle doğru yalvarış, ancak Tanrı'nın isteğini anlamakla mümkün olur.

Dua: Rab, adınla yapılan işlerde gizli hırslarım varsa bana göster.

 
Mujde.org