Kibirli Olan

1.Samuel 14:43-52

43 Bunun üzerine Saul Yonatan'a, "Söyle bana, ne yaptın?" diye sordu. Yonatan, "Ben yalnızca elimdeki değneğin ucuyla biraz bal alıp tattım. şimdi ölmem mi gerek?" diye karşılık verdi.

44 Saul, "Yonatan, eğer seni öldürtmezsem, Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!" dedi.

45 Ama halk, Saul'a, "ısrail'i bu büyük zafere ulaştıran Yonatan'ı mı öldürteceksin?" dedi, "Asla! Yaşayan RAB'bin adıyla deriz ki, saçının bir teline bile zarar gelmeyecektir. Çünkü bugün o ne yaptıysa Tanrı'nın yardımıyla yapmıştır." Böylece halk Yonatan'ı öldürülmekten kurtardı.

46 Bundan sonra Saul Filistliler'i kovalamaktan vazgeçti. Filistliler de yerlerine döndüler.

47 Saul ısrail'e kral atandıktan sonra, her yandaki düşmanlarına - Moav, Ammon, Edom halkları, Sova kralları ve Filistliler'e - karşı savaştı. Gittiği her yerde zafer kazandı.

48 Yiğitçe savaşarak Amalekliler'i yenilgiye uğrattı, ısrailliler'i düşmanın yağmasından kurtardı.

49 Saul'un oğulları Yonatan, Yişvi ve Malkişua idi. ıki kızından büyüğünün adı Merav, küçüğünün adı Mikal'dı.

50 Karısı, Ahimaas'ın kızı Ahinoam'dı. Ordusunun başkomutanı amcası Ner oğlu Avner'di.

51 Saul'un babası Kiş'le Avner'in babası Ner, Aviel'in oğullarıydı.

52 Saul yaşamı boyunca Filistliler'le kıyasıya savaştı. Nerede yiğit, güçlü birini görse kendi ordusuna kattı.

Kibirli Olan

Önderliğinin zayıflığı yüzünden Saul galibiyetin sevincini yaşayamadan oğlunun ve halkın tüm desteğini kaybeder. Saul'la Tanrı'nın ilişkisinin böyle olumsuz görülmesine rağmen, galibiyet haberleri ısrail'e merhamet etmeyi sürdüren Tanrı'nın sevgisini gös termektedir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

43-45. ayetler: Tanrı Saul'a, günahın kaynağının kendisi olduğunu bildirir. Halk arasında bile savaşın Saul sayesinde değil, Yonatan'ın becerileriyle kazanıldığı, Saul'un halka sadece sıkıntı çektirdiği söyleniyordu. ısrail'in kurtuluşu için atanan kişi şimdi ısrail'in kurtarıcısını öldürmeye kalkıyordu.

47, 48. ayetler: Tanrı hâlâ ısrail'le olan antlaşmasına sadık kalarak halkı korumaktadır. Bu galibiyet Saul sayesinde değil, Tanrı'nın sıkıntıya düşen halkına verdiği lü-tuf nedeniyle kazanılmıştır. Merhamet gösteren Tanrı'nın lütfunu, ‘kendi gücümüz ve gayretimizin sonucu' olarak düşünüp Tanrı'nın yüceliğini sahiplenip sahiplenmediğimizi inceleyelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

43. ayet: Yonatan babasının akılsızca verdiği buyruktan haberdar olmadığı için buyruğa uymaz. Bilmeden yaptığı hatayı bile hafife almayan Yonatan, Tanrı'nın önünde hatasını kabul eder. Kötü bir niyetle yapılmamış olsa da yapılan hata ön­derin ve topluluğun önünde alçakgönüllülükle itiraf edilmelidir.

44, 45. ayetler: ısrail halkı, Saul'un yüreğinin iyice sertleştiğini görüp, Yonatan'ı onun elinden kurtarır. Çünkü Yonatan'ın Tanrı'yla beraber olup O'nun için savaştığını anlamışlardır. Yalnızca Tanrı uğruna hizmet eden biri zor durumda kaldığında ben nasıl tepki gösteriyorum? Karışık bir olaya katılmak istemeyerek sıkıntıya girmemek için olaya seyirci mi kalıyorum?

46. ayet: ısrail'in büyük zaferiyle sona erebilecek bir savaş, Saul'un hatasıyla belirsiz bir şekilde biter. Tutkularımızdan vazgeçmedikçe, düşman her zaman içimizde kalır.

52. ayet: Her şey Tanrı'nın egemen iradesi altında olmasına rağmen, Saul kendisi için güçlü olanları aramaktadır. Kendi gücüyle övünen, kendisinden daha güçlü olanın önünde her zaman korkar.

Dua: Rabbim, kendime güvenerek akılsızca davranmamam için yardımcı ol.

 
Mujde.org