Yonatan'ın Filistliler'e Karşı Savaşı

1.Samuel 14:1-23

1 Bir gün Saul oğlu Yonatan, silahını taşıyan genç hizmetkârına, "Gel, karşı taraftaki Filist ordugahına geçelim" dedi. Ama bunu babasına haber vermedi.

2 Saul, Giva Kenti yakınındaki Migron'da bir nar ağacının altında oturmaktaydı. Yanında altı yüz kadar asker vardı.

3 Efod giymiş olan Ahiya da aralarındaydı. Ahiya şilo'da RAB'bin kâhini olan Eli oğlu, Pinehas oğlu ıkavot'un erkek kardeşi Ahituv'un oğluydu. Halk Yonatan'ın gittiğini fark etmemişti.

4 Yonatan'ın Filist ordugahına ulaşmak için geçmeyi tasarladığı geçidin her iki yanında iki sivri kaya vardı; birine Boses, öbürüne Sene denirdi.

5 Kayalardan biri kuzeyde Mikmas'a, öbürü güneyde Giva'ya bakardı.

6 Yonatan, silahını taşıyan genç hizmetkârına, "Gel, şu sünnetsizlerin ordugahına gidelim" dedi, "Belki RAB bizim için bir şeyler yapar. Çünkü gerek çoklukta, gerekse azlıkta RAB'bin zafere ulaştırmasına engel yoktur."

7 Silahını taşıyan genç, "Ne düşünüyorsan öyle yap" diye yanıtladı, "Haydi yürü! Düşündüğün her şeyde seninleyim."

8 Yonatan, "Bu adamlara gidelim, bizi görsünler" dedi,

9 "Eğer bize, 'Yanınıza gelene dek bekleyin' derlerse, olduğumuz yerde kalırız, gitmeyiz.

10 Ama, 'Yanımıza gelin' derlerse, gideriz. Çünkü bu, RAB'bin Filistliler'i elimize teslim ettiğine ilişkin bir belirti olacak bizim için."

11 Böylece ikisi de Filistliler'in askerlerine göründüler. Filistliler, "Bakın! ıbraniler gizlendikleri çukurlardan çıkmaya başlıyor!" dediler.

12 Sonra Yonatan'la silahını taşıyan gence, "Buraya, yanımıza gelin, size bir şey söyleyeceğiz" diye seslendiler. Bunun üzerine Yonatan, silahını taşıyana, "Ardımdan gel" dedi, "RAB onları ısrailliler'in eline teslim etti."

13 Yonatan elleriyle ayaklarını kullanarak yukarıya tırmandı; silahını taşıyan genç de onu izledi. Yonatan Filistliler'i yenilgiye uğrattı. Silahını taşıyan genç de onu izliyor ve Filistliler'i öldürüyordu.

14 Yonatan'la silahını taşıyan genç bu ilk saldırıda iki dönümlük bir alanda yirmi kadar asker öldürdüler.

15 Ordugahta ve kırsal alanda bütün Filist halkı arasında dehşet hüküm sürüyordu. Askerlerle akıncılar bile titriyordu. Derken yer sarsıldı; sanki Tanrı'dan gelen bir titremeydi bu.

16 Benyamin topraklarındaki Giva Kenti'nde Saul'un nöbetçileri büyük bir kalabalığın oraya buraya dağıldığını gördüler.

17 Bunun üzerine Saul, yanındaki adamlara, "Yoklama yapın da aramızdan kimin ayrıldığını görün" dedi. Yoklama yapılınca Yonatan'la silahını taşıyan gencin orada olmadığını anladılar.

18 Saul, Ahiya'ya, "Tanrı'nın Sandığı'nı getir" dedi. O sırada Tanrı'nın Sandığı ısrail halkındaydı.

19 Saul kâhinle konuşurken, Filistliler'in ordugahındaki kargaşa da giderek artmaktaydı. Bunun üzerine Saul kâhine, "Elini çek" dedi.

20 Saul'la yanındaki askerlerin tümü toplanıp savaş alanına gittiler. Orada büyük bir kargaşa vardı. Herkes birbirine kılıç çekiyordu.

21 Daha önce Filistliler'in yanında yer alıp onların ordugahına katılan ıbraniler bile saf değiştirerek Saul'la Yonatan'ın yanındaki ısrail birliklerine katıldılar.

22 Efrayim dağlık bölgesinde gizlenen ısrailliler de Filistliler'in kaçtığını duyunca onları savaş alanında kovalamaya başladılar.

23 Böylece RAB ısrail'i o gün zafere ulaştırdı. Savaş Beyt-Aven'in ötesine dek yayıldı.

Yonatan'ın Filistliler'e Karşı Savaşı

Saul'un önderlik yeteneğinin eksikliğinden dolayı ısrail zor durumda kalmıştı. Ama Saul'un oğlu Yonatan Tanrı'ya güveniyordu. ıman dolu yüreğiyle Filist ordugahına ce- surca saldırarak galibiyetin ilk aşamasını gerçekleştirmişti.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

6. ayet: Savaşta galip gelmek askeri güce değil, Tanrı'ya bağlıdır. Bu yüzden önem- li olan askeri strateji ya da güç değil, Tanrı'nın bizim tarafımızda olup olmadığını anlamaktır. Tanrı daima Kendisine güvenenden yanadır. Tanrı benim de yanımda mı?

8-15. ayetler: Yonatan Tanrı'ya hakaret eden Filistliler'in bu davranışını görmezlikten gelmedi ve silahını taşıyan hizmetkârıyla birlikte düşmanın içine daldı. Tanrı Yonatan'la beraberdi. Filistliler'i yer sarsıntısıyla da dehşete düşürerek Yonatan'a yardımcı olmuştu. Tanrı'nın, Kendisine güvenenlere sağladığı zaferin tadını biliyor muyum?

23. ayet: Tanrı Saul'u meshederek kral olması için çağırdı. Ama onunla değil, Rab korkusuyla dolu, Tanrı'ya güvenen insanlar aracılığıyla etkinliğini sergiledi. Önder olmakla gururlanmamalıyız. Hizmetimizde yetkinin kısıtlı oluşunu bahane ederek bize düşen sorumlulukları ihmal etmemeliyiz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Yonatan, ısrail'in askeri gücünün zayıflığına aldırmadan, Tanrı'yı tanımayan sünnetsizlerin O'nun ismini ve halkını hor görmelerine izin vermeyerek Filistliler'e saldırmaya karar verdi. Ama Tanrı'nın kesin belirtisini görene kadar hareket etmedi. Her şeyden önce Tanrı'nın isteğini aramamak, gerçek imana yakışma- yan bir davranıştır.

16-20. ayetler: Savaşın ön cephesinde olması gereken Saul, savaşın yalnızca seyircisi olarak tanımlanmaktadır. Tanrı'nın Egemenliği'nin ilerlediğini yalnızca seyreden biri miyim?

21-23. ayetler: Saul'dan ayrılanlar Tanrı'nın savaşa girdiğini görünce tekrar toplanmaya başlarlar. Kendi çabamızla sayımızı arttırmaya çalışmaktansa, Tanrı'nın bize destek vermesi için, O'nun sözüne göre yaşamaya gayret edelim. Ruhsal savaşa katılacak kişileri Rab toplayacaktır.

Dua: Rabbim, değersiz ve zayıf olduğum halde, sana güvenerek ilerlemek istiyorum .

 
Mujde.org