Rabbin Buyruğuna Uymayan Saul

1.Samuel 13:8-23

8 Saul, Samuel tarafından belirlenen süreye uyarak, yedi gün bekledi. Ama Samuel Gilgal'a gelmeyince, halk Saul'un yanından dağılmaya başladı.

9 Saul, "Yakmalık ve esenlik sunularını bana getirin" dedi. Sonra yakmalık sunuyu sundu.

10 Saul yakmalık sununun sunulmasını bitirir bitirmez Samuel geldi. Saul selamlamak için onu karşılamaya çıktı.

11 Samuel, "Ne yaptın?" diye sordu. Saul, "Halk yanımdan dağılıyordu" diye karşılık verdi, "Sen de belirlenen gün gelmedin. Üstelik Filistliler Mikmas'ta toplandılar. Bunları görünce,

12 'şimdi Filistliler Gilgal'da üzerime yürüyecek; oysa ben RAB'bin yardımını dilememiştim' diye düşündüm. Bu nedenle, yakmalık sunuyu sunma gerekliliğini duydum."

13 Samuel, "Akılsızca davrandın" dedi, "Tanrın RAB'bin sana verdiği buyruğa uymadın; yoksa, RAB ısrail üzerinde senin krallığının sonsuza dek sürmesini sağlayacaktı.

14 Ama artık krallığın sürmeyecek. RAB kendi isteklerine uygun birini arayıp onu kendi halkına önder olarak atamaya kararlı. Çünkü sen RAB'bin buyruğunu tutmadın."

15 Bundan sonra Samuel Gilgal'dan ayrılarak Benyaminoğulları'nın Giva Kenti'ne gitti. Saul yanında kalan halkı saydı; yaklaşık altı yüz kişiydi.

16 Saul, oğlu Yonatan ve yanlarındaki halk Benyaminliler'in bölgesindeki Giva'da kalıyorlardı. Filistliler ise Mikmas'ta ordugah kurmuşlardı.

17 Akıncılar üç koldan Filistliler'in ordugahından çıktılar. Kollardan biri şual bölgesindeki Ofra'ya,

18 biri Beyt-Horon'a, öbürü ise çöle, Sevoyim Vadisi'ne bakan sınıra doğru ilerledi.

19 Bütün ısrail ülkesinde bir tek demirci yoktu. Filistliler, "ıbraniler kılıç, mızrak yapmasın" demişlerdi.

20 Bu nedenle bütün ısrailliler saban demirlerini, kazma, balta ve oraklarını biletmek için Filistliler'e gitmek zorundaydılar.

21 Saban demiriyle kazmanın bileme fiyatı, şekelin üçte ikisi kadardı. Beller, baltalar, üvendireler için istenilen fiyat ise şekelin üçte biriydi.

22 ışte bu yüzden, savaş sırasında Saul ile Yonatan dışında, yanlarındaki hiç kimsenin elinde kılıç, mızrak yoktu.

Filistliler'e Karşı Savaş

23 O sırada Filistliler'in bir kolu Mikmas Geçidi'ne çıkmıştı.

Rab’bin Buyruğuna Uymayan Saul

Askerler dağılmaya başlamış ve Samuel’in gecikmesi karşısında da Saul’un huzursuzluğu artmıştı. Bu nedenle kurbanı kendisi sunarak yapmaması gereken bir şeyi yapmış ve günah işlemişti. Bu olay karşısında Samuel, onun itirazlarına aldırmayıp egemenliğinin uzun sürmeyeceğini ilan eder.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

12, 13. ayetler: Tanrı bizden kurban değil, itaat bekler.

14. ayet: Tanrı itaatsiz önderi terk edip gönlüne uygun önderi onaylar. ısrail Kralı’nın Tanrı’nın kulu olması gerekirken, Saul yaklaşık 2 yıl içinde alçakgönüllü davranışlarını bırakıp öteki ulusların kralları gibi askeri bir kral olmaya başladı. Uzun boylu ve yakışıklı görünüşüyle ordusunun başına yakışan; ama Tanrı’nın gönlüne uygun biri değildi. Tanrı’nın gönlüne uygun biri miyim?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8-10. ayetler: Saul, Samuel’i beklerken düşmanın sayısının gittikçe artırmasından ve kendi askerlerinin dağılmaya başlamalarından rahatsız olup kurbanı kendi sunmaya karar verdi. Yalnızca Tanrı için sunulması gereken sunuyu, kendi isteğini yerine getirmek için kullanmıştı. Tapınma ve hizmeti, lütuf görmek için vasıta olarak kul-lanmaya çalışmak gibi gizli niyetlerimize karşı uyanık olalım. Acil bir durumla karşılaştığımızda, öncelikle dünyasal çözümler aramaya başlarız. Her şeyden önce Rab’be güvenelim.

11, 12. ayetler: Saul yanlış davranışından dolayı tövbe etmek yerine, sorumluluğu halka yükleyerek, “Çaresiz kaldım” bahanesini kullandı. Bu olay, Saul’un sonunun başlangıcı oldu.

15-23. ayetler: Saul buyruğa uymayarak kurban sunduğu halde, dağılan askerlerin sayısı daha da artmış ve üç bine yakın askeri olan ordusundan geriye yaklaşık altı yüz savaşçı kalmıştı. Demir silahlarla donanmış Filistliler’le kıyaslandığında Saul ve Yonatan dışında hiç kimsede kılıç ve mızrak yoktu. Ama Saul bu durumda bile tövbe etmedi.

Dua: Tanrım, senin gönlüne uygun biri olmak istiyorum.

 
Mujde.org