Samuelin Veda Konuşması

1.Samuel 12:1-18

Samuel'in Söylevi

1 Bundan sonra Samuel ısrail halkına şöyle dedi: "Bana söylediğiniz her şeye kulak verdim: Size bir kral atadım.

2 şimdi size önderlik yapan bir kralınız var. Bense yaşlandım, saçım ağardı. Oğullarım da sizlerle birlikte. Gençliğimden bu güne dek size önderlik yaptım.

3 ışte karşınızda duruyorum. Hanginizin öküzünü aldım? Kimin eşeğine el koydum? Kimi dolandırdım? Kime baskı yaptım? Göz yummak için kimden rüşvet aldım? RAB'bin ve O'nun meshettiğinin önünde bana karşı tanıklık edin de size karşılığını vereyim."

4 Halk, "Bizi dolandırmadın" diye karşılık verdi, "Bize baskı da yapmadın. Kimsenin elinden hiçbir şey almadın."

5 Samuel, "Bana karşı bir şey bulamadığınıza bugün hem RAB, hem de O'nun meshettiği kral tanıktır" dedi. "Evet, tanıktır" dediler.

6 Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü: "Musa ile Harun'u görevlendiren, atalarınızı Mısır'dan çıkaran RAB'dir.

7 şimdi burada durun da, RAB'bin önünde, O'nun sizin ve atalarınız için yaptığı bütün doğru işlerle ilgili kanıtlar göstereyim size.

8 "Yakup Mısır'a gittikten sonra, atalarınız RAB'be yakardı. O da atalarınızı Mısır'dan çıkarıp burada yerleşmelerini sağlayan Musa ile Harun'u gönderdi.

9 Ama atalarınız Tanrıları RAB'bi unuttular. Bu yüzden RAB onları Hasor ordusunun komutanı Sisera'nın, Filistliler'in ve Moav Kralı'nın eline teslim etti. Bunlar atalarınıza karşı savaştılar.

10 Atalarınız RAB'be, 'Günah işledik; RAB'bi bırakıp Baal'ın ve Tanrıça Aştoret'in putlarına kulluk ettik. Ama şimdi bizi düşmanlarımızın elinden kurtar, sana kulluk edeceğiz' diye seslendiler.

11 RAB de Yerubbaal'ı, Bedan'ı, Yiftah'ı, ve ben Samuel'i gönderdi. Güvenlik içinde yaşamanız için sizi saran düşmanlarınızın elinden kurtardı.

12 "Ama siz Ammon Kralı Nahaş'ın üzerinize yürüdüğünü görünce, Tanrınız RAB kralınız olduğu halde bana, 'Hayır, bize bir kral önderlik yapacak' dediniz.

13 ışte seçtiğiniz, dilediğiniz kral! Evet, RAB size bir kral verdi.

14 Eğer RAB'den korkar, O'na kulluk ederseniz, O'nun sözünü dinleyip buyruklarına karşı gelmezseniz, hem siz hem de önderiniz olacak kral Tanrınız RAB'bin ardınca giderseniz, ne âlâ!

15 Ama RAB'bin sözünü dinlemez, buyruklarına karşı gelirseniz, RAB atalarınızı cezalandırdığı gibi sizi de cezalandıracaktır.

16 "şimdi olduğunuz yerde durun ve RAB'bin gözlerinizin önünde yapacağı şu olağanüstü olayı görün.

17 Bugün buğday biçme zamanı değil mi? Göğü gürletsin, yağmur yağdırsın diye RAB'be yalvaracağım. Böylece bir kral istemekle yaptığınız kötülüğün RAB'bin gözünde ne denli büyük olduğunu iyice anlayacaksınız."

18 Samuel RAB'be yalvardı ve RAB o gün göğü gürletti, yağmur yağdırdı. Halk RAB'den de, Samuel'den de çok korktu.

Samuel’in Veda Konuşması

Samuel, halkı diğer ulusların baskısından kurtaran Tanrı’nın yaptıklarını hatırlattıktan sonra, O’nun Krallığı’nı reddederek kendi aralarından bir kral isteyen ısrail’in günahını kendilerine gösterir. Hem kral hem de halk Tanrı’yı dinlemediklerinde ısrail krallığının da diğer uluslar gibi cezalandıracağını söyleyerek onları uyarır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

6-8. ayetler: Tanrı ısrail’i Mısır’dan kurtarandır. Burada geçen ‘kanıtlar’, bize de vaat edilen antlaşmaya sadık kalanları belirtmektedir. Kendi halkının yakarışını dinleyen Tanrı, vaadini hatırlayıp onları Kenan ülkesine yönlendirmiştir. Kurtuluşun sevinci kaybedilirse, doğal benliğimiz yavaş yavaş ya­şamımıza hakim olmaya başlar.

7-11. ayetler: Halkı kurtuluşun lütfunu unutup Tanrı’yı terk edince, Tanrı da onları diğer ulusların eline bırakır. Ama tövbe edip O’na yakardıklarında hakimleri göndererek onları kurtarır.

14, 15. ayetler: Samuel, ısrail halkına ve krala Tanrı’nın sözünü dinleyip, buyruklarına itaat etmelerini söyler. Tanrı bu krallığa izin vermiştir; ama gerçek Kral’ın Tanrı olduğunu gösteren Sina Dağı’nda yapılan antlaşma hâlâ geçerlidir. Benim ve topluluğumun Kralı yalnızca Tanrı mı?

16-18. ayetler: Buğday biçme zamanı, Filist’te yağmur yağmayan kurak bir mevsimdir. Böyle bir mevsimdeki hava değişikliği Tanrı’nın gücünü kanıtlamaya yeterliydi. Samuel, ısrail halkı Tanrı’nın buyruğuna itaat etmeyip sözünü dinlemezse, ‘mevsim’ uygun olsun ya da olmasın, yargının sağanak ve fırtına gibi üzerlerine geleceğini onlara bildirdi.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Tanrı’nın uygun gördüğü zamanda Samuel sorumluluğun bir kısmını Saul’e teslim eder. Tüm yetkinin Tanrı’dan geldiği kabul edildiğinde, ayrılmak için uygun zamanın belirlenmesi de kolay olur.

3-5. ayetler: Samuel halka, kendilerini aldatmadığını hatırlatır. ‘Öteki ulusların krallarına’ hiç benzemeyen, Tanrı’yı kral olarak kabul eden bir önderin görünüşüdür bu.

Dua: Rab,kurtuluşun lütfunu unutmayarak yalnızca senin sözünü dinleyeceğim.

 
Mujde.org