ısrail'in ılk Kralı

1.Samuel 10:17-27

17-18 Sonra Samuel, ısrail halkını Mispa'da RAB için bir araya getirip şöyle dedi: "ısrail'in Tanrısı RAB diyor ki, 'Ben ısrailliler'i Mısır'dan çıkardım. Mısırlılar'ın ve size baskı yapan bütün krallıkların elinden sizi kurtardım.'

19 Ama siz bugün bütün zorluk ve sıkıntılarınızdan sizi kurtaran Tanrınız'a sırt çevirdiniz ve, 'Hayır, bize bir kral ata' dediniz. şimdi RAB'bin önünde oymak oymak, boy boy dizilin."

20 Samuel bütün ısrail oymaklarını bir bir öne çıkardı. Bunlardan Benyamin oymağı kur'ayla seçildi.

21 Sonra Benyamin oymağını boy boy öne çağırdı. Matri'nin boyu seçildi. En sonunda da Matri boyundan Kiş oğlu Saul seçildi. Onu aradılarsa da bulamadılar.

22 Yine RAB'be, "O daha buraya gelmedi mi?" diye sordular. RAB de, "O burada, eşyaların arasında saklanıyor" dedi.

23 Bunun üzerine koşup Saul'u oradan getirdiler. Saul halkın arasına geldi. Boyu hepsinden bir baş uzundu.

24 Samuel, halka, "RAB'bin seçtiği adamı görüyor musunuz?" dedi, "Bütün halkın arasında bir benzeri daha yok." Bunun üzerine halk, "Yaşasın kral!" diye bağırdı.

25 Samuel krallığın ilkelerini halka açıkladı. Bunları kitap haline getirip RAB'bin önüne koydu. Sonra herkesi evine gönderdi.

26 Saul da Giva'ya, kendi evine döndü. Tanrı'nın isteklendirdiği yiğitler ona eşlik ettiler.

27 Ama bazı kötü kişiler, "O bizi nasıl kurtarabilir?" diyerek Saul'u küçümsediler ve ona armağan vermediler. Saul ise buna aldırmadı.

ısrail'in ılk Kralı

Samuel ısrail halkını büyük uyanışın gerçekleşeceği yer olan Mispa'da toplar. ‘Öteki uluslar gibi' kral isteyen ısrail halkına bunun yanlışlığını hatırlattıktan sonra, Saul'u kral olarak halkın önüne çıkarır; Saul eşyaların arasına saklandığı halde halk, ‘Yaşasın kral' diye bağırmaktadır.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

18, 19. ayetler: Tanrı kurtuluş sağlayandır. Samuel Mispa'da, halka Mı­sır'ın baskısı altında çaresizlik içinde yaşayan atalarını kurtaran Tanrı'nın lütfunu hatırlatır. Kral istemelerinin Tanrı'nın lütfunu ve gücünü hor gören bir davranış olduğunu, kralın yardımıyla değil, yalnız Tanrı'nın büyük gücüyle diğer ulusların ordularından kurtulabileceklerini bildirir. Bizler de kurtuluş için Tanrı'nın dışında yollar aradığımızda, O'nun lütfunu ve gücünü hor görüyoruz demektir. Kralımız olarak yalnızca Tanrı'yı kabul edip etmediğimizi gözden geçirelim.

22. ayet: Saul bu görev için yeterli olmadığını bahane ederek kaçmak istiyordu. Ama Tanrı'dan kaçabilmesi mümkün değildi. Tanrı'nın isteği kesin bir şekilde belli olduğu halde, hâlâ görmezden geliyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

27. ayetler: Saul kral seçilip atandığı zaman, halkın arasında bu seçimden şikayetçi olup desteklemeyenler de vardı. En küçük oymaktan olması ve eşyaların arasına saklanması, halkın beklentilerine uygun değildi. Önderi mi hangi standartlara göre değerlendiriyorum? Düşündüğüm gibi olmadığı için ön yargıda bulunup onu reddediyor muyum? Tanrı'nın onunla bera ber olduğuna, onu çağırdığına emin olursak zayıf ve güçsüz de görünse ona güvenmeliyiz.

27. ayet: Saul krallığının onaylandığını gördüğü halde buna aldırmamıştı. Bu şekilde davranması, alçakgönüllülüğü nedeniyle kendisini krallığa layık görmemesinden kaynaklanıyordu.

Dua: Tanrım, isteğine göre yürüttüğün işi kabul ederek sana itaat etmek istiyorum.

 
Mujde.org