Önder Olarak Atanan Saul

1.Samuel 10:1-16

1 Sonra Samuel yağ kabını alıp yağı Saul'un başına döktü. Onu öpüp şöyle dedi: "RAB seni kendi halkına önder olarak meshetti.

2 Bugün benden ayrıldıktan sonra Benyamin sınırında, Selsah'taki Rahel'in mezarı yanında iki kişiyle karşılaşacaksın. Sana, 'Aramaya çıktığın eşekler bulundu' diyecekler, 'Baban eşekleri düşünmekten vazgeçti, oğlum için ne yapsam diye sizin için kaygılanmaya başladı.'

3 Oradan daha ilerleyip Tavor'daki meşe ağacına varacaksın. Orada biri üç oğlak, biri üç somun ekmek, öbürü de bir tulum şarapla Tanrı'nun huzuruna, Beyt-El'e çıkan üç adamla karşılaşacaksın.

4 Seni selamlayıp iki somun ekmek verecekler. Sen de kabul edeceksin.

5 Sonra Filist ordugahının bulunduğu Giva Elohim'e varacaksın. Kente girince, önlerinde çenk, tef, kaval ve lir çalanlarla birlikte peygamberlik ederek tapınma yerinden inen bir peygamber topluluğuyla karşılaşacaksın.

6 RAB'bin Ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin.

7 Bu belirtiler yerine geldiğinde, duruma göre gerekeni yap. Çünkü Tanrı seninledir.

8 şimdi benden önce Gilgal'a git. Yakmalık sunuları sunmak ve esenlik kurbanlarını kesmek için ben de yanına geleceğim. Ancak, ben yanına gelip ne yapacağını bildirene dek yedi gün beklemen gerekecek."

9 Saul, Samuel'in yanından ayrılmak üzere ona sırtını döner dönmez, Tanrı ona başka bir kişilik verdi. O gün bütün bu belirtiler yerine geldi.

10 Giva'ya varınca, Saul'u bir peygamber topluluğu karşıladı. Tanrı'nın Ruhu güçlü bir biçimde üzerine indi ve Saul onlarla birlikte peygamberlikte bulunmaya başladı.

11 Onu önceden tanıyanların hepsi, peygamberlerle birlikte peygamberlikte bulunduğunu görünce, birbirlerine, "Ne oldu Kiş oğluna? Saul da mı peygamberler arasında?" diye sordular.

12 Orada oturanlardan biri, "Ya onların babası kim?" dedi. ışte, "Saul da mı peygamberler arasında?" sözü buradan gelir.

13 Saul peygamberlikte bulunduktan sonra tapınma yerine çıktı.

14 Amcası, Saul ile hizmetkârına, "Nerede kaldınız?" diye sordu. Saul, "Eşekleri arıyorduk" diye karşılık verdi, "Onları bulamayınca, Samuel'e gittik."

15 Amcası, "Samuel sana neler söyledi, lütfen bana da anlat" dedi.

16 Saul, "Eşeklerin bulunduğunu bize açıkça bildirdi" diye yanıtladı. Ama Samuel'in krallıkla ilgili sözlerini amcasına açıklamadı.

Önder Olarak Atanan Saul

Samuel, ‘Tanrı için ayrılmış ve adanmış' olmayı simgeleyen yağ dökme töreni aracılığıyla Saul'u kral olarak atar ve onu Tanrı'nın seçtiğini kanıtlayan üç belirtiyi açıklar.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Samuel Saul'un başına yağ dökerek ona, Tanrı'nın kendisini halkına önder olarak meshettiğini söyledi. Bu olay Saul'e yetki ve güç sağlayıp, görevini yasallaştıran bir tören olmasının yanı sıra, günlük işlerinden sıyrılıp Tanrı'nın işine adanmak üzere çağrıldığını da belirtmektedir. Böylece ısrail'in kralı olan Saul'un, gerçek yüce Kral olan Tanrı'yı kabul ederek O'nun yüceliğini ilan etmesi gerekiyordu.

1-10. ayetler: Tanrı gösterdiği belirtiler aracılığıyla Saul'a gereksinim duyduğu güveni sağlar. Saul hâlâ krallık görevine layık olmadığını düşünerek ken- dine güvenmiyordu. Onun bu düşüncesini bilen Tanrı, ona ve halkına Saul'u ça-ğırdığını ve görevini kesinleştirdiğini belirtilerle gösterir. Biz de böyle titiz bir şekilde önderlerimizi, Tanrı'nın çağırdığından emin olduktan sonra mı atadık?

6, 9. ayetler: Tanrı Saul'u Kutsal Ruhu'yla doldurup yeni bir yürekle göreve başlamasını sağlamıştır. Bize emanet edilen görev ne olursa olsun, Kutsal Ruh'un gücü ve Tanrı bizimle olmazsa bunu başaramayız. Görevimizi, armağanımız ve gayretimizle başardığımızı düşünmemiz, Tanrı'yı değil, kendimize yücelttiğimiz anlamına gelir.

7. ayet: Tanrı Saul'la beraberdir. ışte bu ayrıcalık, ‘öteki ulusların' hiçbirinde olmayan ısrail Krallığı'nın özelliğidir. Saul yalnızca Tanrı onunla olduğu süre boyunca krallık görevini hakkıyla yapabilecekti. Saul Tanrı'dan ayrıldığında, Tanrı da ondan ayrılacaktı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

14-16. ayetler: Saul başına gelenleri amcasına açıklar, ama Samuel'in kral­lıkla ilgili sözlerinden bahsetmez. Bu, Samuel'in öğretişine itaat ettiğini gös­teren bir davranıştır (8. ayet). Saul büyük olasılıkla hâlâ kendisine verilen bu göreve la- yık olmadığını düşünüyordu. Tanrı'nın isteği açık olduğu halde, O'nun uygun gördüğü zaman gelinceye kadar alçakgönüllü bir şekilde sabırla beklenmesi gerekir.

Dua: Tanrım, beni görevlendirdiğin gibi, bu görevi yerine getirmemi sağlayacak güç ve belirtileri de vereceğine iman ediyorum.

 
Mujde.org