Samuel'i Karşılayan Saul

1.Samuel 9:15-27

15 Saul gelmeden bir gün önce RAB Samuel'e şunu açıklamıştı:

16 "Yarın bu saatlerde sana Benyamin bölgesinden birini göndereceğim. Onu halkım ısrail'in önderi olarak meshedeceksin. Halkımı Filistliler'in elinden o kurtaracak. Halkımın durumuna baktım; çünkü haykırışları bana ulaştı."

17 Samuel Saul'u görünce, RAB, "ışte sana sözünü ettiğim adam!" dedi, "Halkıma o önderlik edecek."

18 Saul kent kapısında duran Samuel'e yaklaştı. "Bilicinin evi nerede, lütfen söyler misin?" dedi.

19 Samuel, "Bilici benim" diye yanıtladı, "Önümden tapınma yerine çıkın. Bugün benimle birlikte yemek yiyeceksiniz. Yarın sabah düşündüğün her şeyi sana bildirip seni geri gönderirim.

20 Üç gün önce kaybolan eşeklerin için kaygılanma. Onlar bulundu. ısrail'in özlemi kime yönelik? Sana ve babanın ailesine değil mi?"

21 Saul şu karşılığı verdi: "Ben ısrail oymaklarının en küçüğü olan Benyamin oymağından değil miyim? Ait olduğum boy da Benyamin oymağının bütün boylarının en küçüğü değil mi? Bana neden böyle şeyler söylüyorsun?"

22 Samuel Saul ile hizmetkârını alıp yemek odasına götürdü; yaklaşık otuz çağrılı arasında ilk sırayı onlara verdi.

23 Sonra aşçıya, "Sana verdiğim ve bir kenara ayırmanı söylediğim payı getir" dedi.

24 Aşçı but etini getirip Saul'un önüne koydu. Samuel, "ışte senin için ayrılan parça, buyur ye!" dedi, "Çünkü bunu belirtilen gün çağırdığım halkla birlikte yemen için sakladım." O gün Saul Samuel'le yemek yedi.

25 Tapınma yerinden kente indikten sonra Samuel evinin damında Saul'la konuştu.

26 Sabah erkenden, şafak sökerken kalktılar. Samuel, damdan Saul'u çağırıp, "Hazırlan, seni göndereceğim" dedi. Saul kalktı. Samuel'le birlikte dışarı çıktılar.

27 Kentin sınırına yaklaşırken Samuel, Saul'a, "Hizmetkâra önümüzden gitmesini söyle" dedi. Hizmetkâr öne geçince, Samuel, "Ama sen dur" diye ekledi, "Sana Tanrı'nın sözünü bildireceğim."

Samuel'i Karşılayan Saul

Tanrı Samuel'e gelecekte Saul aracılığıyla yapacağı işi bildirip önceden hazırlanma­sını sağladı. Böylece Samuel, eşeğini bulmak için kendisine gelen Saul'u hoş karşıladı.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

15-17. ayetler: ısrail'de krallık sisteminin kuruluşunu, büyük ve geniş çapta kur tarış tasarısını, önemsiz görülebilecek ‘kaybolan eşek' olayını Tanrı, Mesih'in Krallığı'na hazırlık olarak başlatmıştır. Bugün basit gibi görünen itaatim süreklilik ka zandığında, Tanrı Egemenliği'nin denizine dökülen asil ve onurlu bir akarsuyu gibi olacaktır. Nazik, dürüst ve sadık yüreğimden kaynaklanan uygulamaları Tanrı Kendi kurtarış işinde kullanılacaktır. Bu yüzden basit gibi görünen itaatlerimizi küçümsemeden Tanrı sözünü uygulamaya devam edelim.

16, 21. ayetler: Tanrı, halkının haykırışlarını duyup, krallık yönetimine izin verir. Ama onların kralları ‘öteki ulusların kralları' gibi soylu bir aileden gelmeyecek, en küçük oymaktan ve bu oymağın en küçük ailesinden seçilecekti. Halkın sesini değil, lütfuyla çağıranın sesini dinlemesi gerektiğini öğretmek için Tanrı, hiç beklenmedik birini seçecekti. Konumumuz, kariyerimiz ve gururumuz arasında sürüklenmeyelim. Unutmayalım ki, Tanrı değersiz ya da küçük görünen şeyler aracılığıyla da bizlere seslenir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18-21. ayetler: Samuel Saul'u karşılayarak ‘kaybolan eşeklerin için kaygılanma' diye öğüt verir. Saul küçük oymağına yönelik bu övgüyü alçakgönüllülükle reddeder. Tanrı bana da ‘…….........in için kaygılanma' diyor mu? Kaybettiklerimizden çok daha büyük ve önemli bir iş için bizi de çağırmadı mı?

22-24. ayetler: Samuel Saul'u karşılamak için önceden hazırlık yapmıştı. Bu bize, Tanrı'nın yönlendirişinin bizim isteğimize ve içinde bulunduğumuz duruma göre değiştirilemeyeceğini gösterir. O'nun bize önceden gösterdiği şekilde hazırlanmak gerekir.

25. ayet: Yemekten sonra konuşmak için dama çıktıklarında, büyük olasılıkla Samuel, Tanrı'nın tasarladığı krallıkla ilgili Saul'e bilgi vermiş olmalı. Bilgisizce ve amaçsızca gösterilen gayret, insanı boş ve tutucu inançlara sürükler. Tanrı'nın Egemenliği'ni doğru bir şekilde anlamadan, önder olmak veya atamak için hemen karar vermeyelim.

Dua: Tanrım, bana yaptığın çağrıya imanla itaat etmem için yardım et!

 
Mujde.org