Samuel'e Gönderilen Saul

1.Samuel 9:1-14

Saul'un Kral Atanması

1 Benyamin oymağından Afiyah oğlu Bekorat oğlu Seror oğlu Aviel oğlu Kiş adında bir adam vardı. Benyaminli Kiş sözü geçen biriydi.

2 Saul adında genç, yakışıklı bir oğlu vardı. ısrail halkı arasında ondan daha yakışıklısı yoktu. Boyu herkesten bir baş daha uzundu.

3 Bir gün Saul'un babası Kiş'in eşekleri kayboldu. Kiş, oğlu Saul'a, "Hizmetkârlardan birini yanına al da git, eşekleri ara" dedi.

4 Saul Efrayim dağlık bölgesinden geçip şalişa topraklarını dolaştı. Ama eşekleri bulamadılar. şaalim bölgesine geçtiler. Eşekler orada da yoktu. Sonra Benyamin bölgesinden geçtilerse de, hayvanları bulamadılar.

5 Suf bölgesine varınca, Saul yanındaki hizmetkârına, "Haydi dönelim! Yoksa babam eşekleri düşünmekten vazgeçip bizim için kaygılanmaya başlar" dedi.

6 Hizmetkâr, "Bak, bu kentte saygın bir Tanrı adamı vardır" diye karşılık verdi, "Bütün söyledikleri bir bir yerine geliyor. şimdi ona gidelim. Belki gideceğimiz yolu o bize gösterir."

7 Saul, "Gidersek, adama ne götüreceğiz?" dedi, "Torbalarımızdaki ekmek tükendi. Tanrı adamına götürecek bir armağanımız yok. Neyimiz kaldı ki?"

8 Hizmetkâr, "Bak, bende çeyrek şekel gümüş var" diye karşılık verdi, "Gideceğimiz yolu bize göstermesi için bunu Tanrı adamına vereceğim."

9 (Eskiden ısrail'de biri Tanrı'ya bir şey sormak istediğinde, "Haydi, biliciye gidelim" derdi. Çünkü bugün peygamber denilene o zaman bilici denirdi.)

10 Saul, hizmetkârına, "ıyi, haydi gidelim" dedi. Böylece Tanrı adamının yaşadığı kente gittiler.

11 Yokuştan kente doğru çıkarlarken, kuyudan su çekmeye giden kızlarla karşılaştılar. Onlara, "Bilici burada mı?" diye sordular.

12 Kızlar, "Evet, ilerde" diye karşılık verdiler, "şimdi çabuk davranın. Kentimize bugün geldi. Çünkü halk bugün tapınma yerinde bir kurban sunacak.

13 Kente girer girmez, yemek için tapınma yerine çıkmadan önce onu bulacaksınız. Kurbanı o kutsayacağı için, kendisi gelmeden halk yemek yemez. Çağrılı olanlar o geldikten sonra yemeye başlar. şimdi gidin, onu hemen bulursunuz."

14 Saul'la hizmetkârı kente gittiler. Kente girdiklerinde, tapınma yerine çıkmaya hazırlanan Samuel onlara doğru ilerliyordu.

Samuel'e Gönderilen Saul

Tanrı'nın krallığıyla insanın krallığı arasındaki uçurumu göstermek için Tanrı dünyasal kralı bizzat Kendi seçer. Bu metinde, gelecekte kral olacak Saul ile onu denetleyecek olan Peygamber Samuel'in karşılaşmasını göreceğiz.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-14. ayetler: Tanrı, bir kral seçilmesine izin verdiği halde, hâlâ ısrail'in Kralı'dır. Bunun için de Samuel aracılığıyla kralı bizzat Kendi seçer. Tesadüf gibi görünen Samuel ile Saul'un karşılaşmaları, Tanrı'nın planının gerçekleşmesinin kaçınılmazlığına işaret eder. Güne, bugün karşılaşaca­ğımız insanlar ve durumlarda da Tanrı'nın bizim için olan planını gerçekleştireceğini umut ederek başlayalım.

1, 2. ayetler: Tanrı, egemenliği için görev vereceği kişiyi Kendisi çağırır. Tanrı'nın çağrısına uygun bir yaşamım var mı? Kilisemdeki kardeşleri de Tanrı'nın gönderdiğini düşünerek birlikte çalışıyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3-5. ayetler: Saul, ailesinin sözüne itaat eden, onları anlamaya çalışan iyi yürekli bir delikanlıydı. Zorluklar karşısında şikayet etmeden, sadakatle sonuna kadar gayretli bir şekilde çalışıp evine geç kaldığında babasının kaygılanmasından endişelendi. Bir önceki bölümde söz edilen Samuel'in oğul larıyla Saul kıyaslanarak, bu delikanlının Samuel'in yolundan yürüyeceğini ima edilmektedir. Anne babamızın sözüne itaat ederek, onları hoşnut ediyor muyuz? Benden beklenen iş zor da olsa şikayet etmeden elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyor muyum?

6. ayet: Samuel insanlardan saygı gördü. Kilise üyesi ya da önder olarak ben de saygı görüyor muyum?

7, 8. ayetler: Armağan götürerek incelik gösteren Saul'un alçakgönüllü bir tavır sergilediği görülmektedir. Lütufkar davranmam gereken bir kom­şum var mı?

Dua: Rabbim, bütün yaşamımın senin lütfuna ve isteğine göre olacağına iman ediyorum.

 
Mujde.org