Kendini Yönetecek Bir Kral ısteyen ısrail

1.Samuel 8:1-22

ısrail Halkı Bir Kral ıstiyor

1 Samuel yaşlanınca oğullarını ısrail'e önder atadı.

2 Beer-şeva'da görev yapan ilk oğlunun adı Yoel, ikinci oğlunun adıysa Aviya'ydı.

3 Ama oğulları onun yolunda yürümediler. Tersine, haksız kazanca yönelip rüşvet alır, yargıda yan tutarlardı.

4 Bu yüzden ısrail'in bütün ileri gelenleri toplanıp Rama'ya, Samuel'in yanına vardılar.

5 Ona, "Bak, sen yaşlandın" dediler, "Oğulların da senin yolunda yürümüyor. şimdi, öbür uluslarda olduğu gibi, bizi yönetecek bir kral ata."

6 Ne var ki, "Bizi yönetecek bir kral ata" demeleri Samuel'in hoşuna gitmedi. Samuel RAB'be yakardı.

7 RAB, Samuel'e şu karşılığı verdi: "Halkın sana bütün söylediklerini dinle. Çünkü reddettikleri sen değilsin; kralları olarak beni reddettiler.

8 Onları Mısır'dan çıkardığım günden bu yana bütün yaptıklarının aynısını sana da yapıyorlar: Beni bırakıp başka ilahlara kulluk ettiler.

9 şimdi onları dinle. Ancak onları açıkça uyar ve kendilerine krallık yapacak kişinin nasıl yöneteceğini söyle."

10 Samuel kendisinden kral isteyen halka RAB'bin bütün söylediklerini bildirdi:

11 "Size krallık yapacak kişinin yönetimi şöyle olacak: Oğullarınızı alıp savaş arabalarında ve atlı birliklerinde görevlendirecek. Onun savaş arabalarının önünde koşacaklar.

12 Bazılarını biner, bazılarını ellişer kişilik birliklere komutan atayacak. Kimisini toprağını sürüp ekinini biçmek, kimisini de silahların ve savaş arabalarının donatımını yapmak için görevlendirecek.

13 Kızlarınızı ıtriyatçı, aşçı, fırıncı olmak üzere alacak.

14 En seçme tarlalarınızı, bağlarınızı, zeytinliklerinizi alıp hizmetkârlarına verecek.

15 Tahıllarınızın, üzümlerinizin ondalığını alıp saray görevlileriyle öbür hizmetkârlarına dağıtacak.

16 Erkek, kadın kölelerinizi, en seçkin boğalarınızı, eşeklerinizi alıp kendi işinde çalıştıracak.

17 Sürülerinizin de ondalığını alacak. Sizler ise onun köleleri olacaksınız.

18 Bunlar gerçekleştiğinde, seçtiğiniz kral yüzünden feryat edeceksiniz. Ama RAB o gün size karşılık vermeyecek."

19 Ne var ki, halk Samuel'in sözünü dinlemek istemedi. "Hayır, bizi yönetecek bir kral olsun" dediler,

20 "Böylece biz de bütün uluslar gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidip savaşlarımızı sürdürecek."

21 Halkın bütün söylediklerini dinleyen Samuel, bunları RAB'be aktardı.

22 RAB, Samuel'e, "Onların sözünü dinle ve başlarına bir kral ata" diye buyurdu. Bunun üzerine Samuel ısrailliler'e, "Herkes kendi kentine dönsün" dedi.

Kendini Yönetecek Bir Kral ısteyen ısrail

Samuel’in önderliğindeki uzun bir barış sürecinin ardından, Samuel’in yaşlanması üzerine ısrail, diğer ulusların oluşturdukları tehdit karşısında siyasi ve askeri kararlar alabilecek güçlü bir kral ister. Tanrı ise bu isteklerine şartlı izin verir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

4-9. ayetler: Tanrı, halkının Kendi Krallığı’nı reddedip ‘öteki uluslar gibi’ kral istediğini biliyordu (7. ayet). Her ne kadar kulağa hoş gelen sözcüklerle, mantıklı nedenlerle açıklamalar yapsak da, Tanrı yüreğimizde sakladıklarımızı açıkça görür ve bilir. Tanrı’nın isteğine uygun olmayan her şey O’nun tarafından reddedilir.

7-9. ayetler: Kral isteyen ısrail’in tepkisi karşısında Samuel boş yere gayret gösterip hizmet etmiş olduğunu hissetmiş olmalı. Ama Tanrı, bu durumun kıt imanlarından kaynaklandığını ve halkın Samuel’i değil, Kendisini terk ettiklerini söyleyerek onu teselli eder.

10-18. ayetler: Samuel halkın isteklerinin doğru olmadığını bildiği halde, silahlarla donanmış Filist ordusunun oluşturduğu tehdit karşısında, ıs­rail’in isteğini reddetmeyerek başlarına bir kral atamayı kabul eder. Ama bu istekleri nedeniyle ileride pişmanlık duyacaklarını da belirtir. Tıpkı ‘diğer uluslar’ gibi, kralın köleleri olarak zorluk ve acılar içinde yaşayacaklarını detaylı bir şekilde onlara anlatır; böylece halkın dünyasal krala beslediği umudu yok eder. ‘Çaresizlik’ bahanesiyle arzularımıza dayana­rak verdiğimiz kararları Tanrı’ya kabul ettirmeye çalışmamalıyız. Dünyasal istekler yerine ‘gökteki vatandaşlığımız’ ve ‘Kral’ın kâhinleri’ olma ayrıcalığımızdan zevk alalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19, 20. ayetler: Samuel’in sözünü dinlemeyi reddeden halka baktığımızda, kendi itaatsizliğimizi ve inatçı tavrımızı görüyoruz. Kardeşlerimizin ve önderlerimizin öğütlerini dinleyip itaat ediyor muyuz?

Dua: Rabbim,tüm çaresizliklerimde ve sıkıntılı zamanlarda Kralım ve Efendim olarak sana itaat ederek yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org