ısrail Tanrısının Sandığını Ne Yapalım?

1.Samuel 5:1-12

Antlaşma Sandığı Aşdot'a ve Ekron'a Taşınıyor

1 Filistliler, Tanrı'nın Sandığı'nı ele geçirdikten sonra, onu Even-Ezer'den Aşdot'a götürdüler.

2 Tanrı'nın Sandığı'nı Dagon Tapınağı'na taşıyıp Dagon heykelinin yanına yerleştirdiler.

3 Ertesi gün erkenden kalkan Aşdotlular, Dagon'u RAB'bin Sandığı'nın önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Dagon'u alıp yerine koydular.

4 Ama ertesi sabah erkenden kalktıklarında, Dagon'u yine RAB'bin Sandığı'nın önünde yüzüstü yere düşmüş buldular. Bu kez Dagon'un başıyla iki eli kırılmış, eşiğin üzerinde duruyordu; yalnızca gövdesi kalmıştı.

5 Dagon kâhinleri de, Aşdot'taki Dagon Tapınağı'na bütün gelenler de bu yüzden bugüne dek tapınağın eşiğine basmazlar.

6 RAB Aşdotlular'ı ve çevrelerindeki halkı ağır biçimde cezalandırdı; onları urlarla cezalandırıp sıkıntıya soktu.

7 Aşdotlular, olup bitenleri görünce, "ısrail Tanrısı'nın Sandığı yanımızda kalmamalı; çünkü O bizi de, ilahımız Dagon'u da ağır bir biçimde cezalandırıyor" dediler.

8 Bunun üzerine ulaklar gönderip bütün Filist beylerini çağırttılar ve, "ısrail Tanrısı'nın Sandığı'nı ne yapalım?" diye sordular. Filist beyleri, "ısrail Tanrısı'nın Sandığı Gat'a götürülsün" dediler. Böylece ısrail Tanrısı'nın Sandığı'nı Gat'a götürdüler.

9 Ama sandık oraya götürüldükten sonra, RAB o kenti de cezalandırdı. Kenti çok büyük bir korku sardı. RAB kent halkını, büyük küçük herkesi urlarla cezalandırdı.

10 Bu yüzden Tanrı'nın Sandığı'nı Ekron'a gönderdiler. Tanrı'nın Sandığı kente girer girmez Ekronlular, "Bizi ve halkımızı yok etmek için ısrail Tanrısı'nın Sandığı'nı bize getirdiler!" diye bağırdılar.

11 Bütün Filist beylerini toplayarak, "ısrail Tanrısı'nın Sandığı'nı buradan uzaklaştırın" dediler, "Sandık yerine geri gönderilsin; öyle ki, bizi de halkımızı da yok etmesin." Çünkü kentin her yanını ölüm korkusu sarmıştı. Tanrı'nın onlara verdiği ceza çok ağırdı.

12 Sağ kalanlarda urlar çıktı. Kent halkının haykırışı göklere yükseldi.

ısrail Tanrısı’nın Sandığı’nı Ne Yapalım?

Filistliler ele geçirdiklerini düşündükleri Antlaşma Sandığı’nı Dagon Tapınağı’na götürürler. ısrail’in Tanrısı, Filist halkının ve ilahlarının önünde gücünü göstererek, kendisinin tek ve gerçek Tanrı olduğunu bildirir. Böylece, Kendi halkı olan ısrail’e, her şeyin bitmediğini ve onlar için hâlâ bir umut ışığı olduğunu belli eder.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-3. ayetler: Filistliler savaş ganimeti olarak ‘Tanrı’nın Sandığı’nı’ kendi ilahlarına armağan olarak sunmak için tapınağa götürdüler. Ama Tanrı, Filistliler’in ilahı Dagon’u yere düşürerek Kendi gücünü gösterdi. Tanrı, sahte ilahların ne kadar boş olduğunu Filistliler’e bu şekilde açıkça göstermiş oluyordu.

4, 5. ayetler: Dagon’un ikinci düşüşünde bu defa başıyla iki eli kırılmıştı. Bazı yorumcuların, Tanrı’nın Dagon’u Kendi önünde secde ettirdiği (yüzüstü düştü) ve sunu olarak (eli ve başı kırıldı) sunulduğunu açıklayan ilginç yorumları vardır. Tanrı’dan daha çok sevilen her ne olursa olsun puttur. Tanrı’ya Efendimiz olarak hizmet ettiğimizde, O’nun hizmetinde kullanılan birer araç olabiliriz.

6-12. ayetler: Dagon’un ‘elini kıran Tanrı, Kendi ‘eli’ (7, 11. ayetler) ile Filistliler’i urlarla cezalandırıp Kendisinin kim olduğunu gösterir (10. ayet). ınsanların güvendikleri putların boş olduğunu göstererek, Kendisini açıklayan Tanrı’nın sağlayışını yaşamımızda hissettik mi?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8-12. ayetler: Filistliler Antlaşma Sandığı’nı geri verdiklerinde her şeyin yoluna gi-receğini sandılar, ama Tanrı’nın eli onların üzerinde daha da ağırlaşıyordu. Filistliler gerçek Tanrı’yı gördükleri halde kendi ilahlarından vazgeçmediler. Onların bu tavırları, insanların kendi sınırlarını bilmelerine rağmen, Tanrı’yı aramak yerine dünyasal yöntemlerle sorunları çözmeye çalışmalarıdır. Gerçek esenliği yalnızca Tanrı’yı yaşamımızın merkezi haline getirirsek yaşayabiliriz. Yaşamımdaki temel sorunların kaynağını düşünmeden yalnızca içinde bulunduğum durumdan mı kurtulmak istiyorum?

Dua: Rabbim, hayatım boyunca tek ve gerçek olan sana kulluk etmek istiyorum.

 
Mujde.org