Yücelik ısrailden Ayrıldı!

1.Samuel 4:12-22

Eli'nin Ölümü

12 Benyaminli bir adam savaş alanından koşarak aynı gün şilo'ya ulaştı. Giysileri yırtılmış, başı toz toprak içindeydi.

13 Adam şilo'ya vardığında, Tanrı'nın Sandığı için yüreği titreyen Eli, yol kıyısında bir sandalyeye oturmuş, kaygıyla bekliyordu. Adam kente girip olup bitenleri anlatınca, kenttekilerin tümü haykırdı.

14 Eli haykırışları duyunca, "Bu gürültünün anlamı ne?" diye sordu. Adam olanları Eli'ye bildirmek için hemen onun yanına geldi.

15 O sırada Eli doksan sekiz yaşındaydı. Gözleri zayıflamış, göremiyordu.

16 Adam Eli'ye, "Ben savaş alanından geliyorum" dedi, "Savaş alanından bugün kaçtım." Eli, "Ne oldu, oğlum?" diye sordu.

17 Haber getiren adam şöyle yanıtladı: "ısrailliler Filistliler'in önünden kaçtı. Askerler büyük bir yenilgiye uğradı. ıki oğlun, Hofni'yle Pinehas öldü. Tanrı'nın Sandığı da ele geçirildi."

18 Adam Tanrı'nın Sandığı'ndan söz edince, Eli sandalyeden geriye, kapının yanına düştü. Yaşlı ve şişman olduğundan boynu kırılıp öldü. ısrail halkını kırk yıl süreyle yönetmişti.

19 Eli'nin gelini - Pinehas'ın karısı - gebeydi, doğurmak üzereydi. Tanrı'nın Sandığı'nın ele geçirildiğini, kayınbabasıyla kocasının öldüğünü duyunca birden sancıları tuttu, yere çömelip doğurdu.

20 Ölmek üzereyken ona yardım eden kadınlar, "Korkma, bir oğlun oldu" dediler. Ama o aldırmadı, karşılık da vermedi.

21 Tanrı'nın Sandığı ele geçirilmiş, kayınbabasıyla kocası ölmüştü. Bu yüzden, "Yücelik ısrail'den ayrıldı!" diyerek çocuğa ıkavot adını verdi.

22 "Yücelik ısrail'den ayrıldı!" dedi, "Çünkü Tanrı'nın Sandığı ele geçirildi."

Yücelik ısrail’den Ayrıldı!

Savaşta alınan yenilgi ve oğullarının ölüm haberinden dolayı, Eli şok geçirip düşer ve boynu kırılarak ölür. Kocasını kaybeden gelini ise bir oğlan doğurduğu halde sevinemez. Bütün bunlar, Tanrı’nın yüceliğinin ısrail’den ayrılmasının sonucuydu.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

17. ayet: Tanrı herhangi bir maddeyle ya da yerle bir tutulamaz. Tanrı’nın yüceliğiyle dolu olmayan sandık ise yararsız bir kutudan farksızdır. Günah işlenerek Tanrı’nın vaadine saygı gösterilmeyen yerde, tapınma törenleri ne kadar güzel yapılırsa yapılsın, Tanrı orada bulunmayacaktır.

17-22. ayetler: Adil Tanrı, çocuklarını Kendisinden daha çok seven Eli’nin ve onun iki oğlunun günahlarını görmezden gelemezdi. Yargı hemen gelmediği için gevşememeliyiz. Tanrı’yı tanımayan çocuklarımızın iyi karnelerle ve getirdikleri takdirlerle teselli olmamalıyız. ımanlı olmadığı halde, yalnızca iyi ve terbiyeli olduğu için herhangi biriyle evlenmemeliyiz. Bu gibi olayları kontrol altına alamamamız nedeniyle duyacağımız pişmanlık, bize hiçbir yarar sağlamayacaktır.

21, 22. ayetler: Tanrı, Kendi egemenliğinden çıkan ve günah içinde yaşayan halkını bırakarak ısrail’den ayrılır. Beni kurtaran Tanrı’yı terk edersem, Tanrı da beni dünyanın kölesi olmam için terk eder. Tanrı’nın terk ettiği Kenan ülkesi böylece vaat edilen ülke olmaktan çıkmıştır. Ben de Tanrı’nın Egemenliği’nde olmadığım halde, Tanrı’nın halkından olduğumu söylüyor muyum? Bu konuda derin düşünelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

17, 18. ayetler: Kendisine önceden bildirildiği halde, oğullarının savaşta öldüğünü duyun Eli şok geçirerek düşüp ölür. 40 yıl boyunca hakim olarak hizmet eden bir önderin bu ölümü benim için ne ifade ediyor? Genç olmama rağmen ruhsal olarak yaşlı ve hantal bir durumda, yalnızca mevki edinmek için mi çalışıyorum?

19-22. ayetler: Çocuk doğurduğu için sevinmesi gerekirken, Eli’nin gelini üzüntü ve acı dolu bir gün yaşadı. Sevinçli olmamız gereken özel günlerde, Tanrı bizden ayrıldığı için üzüntü duyabiliriz. Ağıt yakacağımız gün gelmeden davranışlarımızı değiştirelim.

Dua: Rab, benden ayrılmaman için sana sadık kalarak yaşamak istiyorum.

 
Mujde.org