Yargının Yerine Gelmesi

1.Samuel 3:19-4:11

19 Samuel büyürken RAB onunla birlikteydi. RAB ona verdiği sözlerin hiçbirinin boşa çıkmasına izin vermedi.

20 Samuel'in RAB'bin bir peygamberi olarak onaylandığını Dan'dan Beer-şeva'ya kadar bütün ısrail anladı.

21 RAB şilo'da görünmeyi sürdürdü. Orada sözü aracılığıyla kendisini Samuel'e tanıttı.

Samuel'in sözü bütün ısrail'de yayıldı.

Antlaşma Sandığı Ele Geçiriliyor

1 ısrailliler Filistliler'le savaşmak üzere yola çıktılar. ısrailliler Even-Ezer'de, Filistliler de Afek'te ordugah kurdu.

2 Filistliler ısrail'e karşı savaş düzenine girdiler. Savaş her yere yayılınca, Filistliler ısrailliler'i bozguna uğrattı. Savaş alanında dört bine yakın ısrailli'yi öldürdüler.

3 Askerler ordugaha dönünce, ısrail'in ileri gelenleri, "Neden bugün RAB bizi Filistliler'in önünde bozguna uğrattı?" diye sordular, "RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı şilo'dan buraya getirelim ki, aramıza geldiğinde bizi düşmanlarımızın elinden kurtarsın."

4 Halk şilo'ya adamlar gönderdi. Keruvlar arasında taht kurmuş, Her şeye Egemen RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı oradan getirdiler. Eli'nin iki oğlu, Hofni ile Pinehas da Tanrı'nın Antlaşma Sandığı'nın yanındaydılar.

5 RAB'bin Antlaşma Sandığı ordugaha varınca, bütün ısrailliler öyle yüksek sesle bağırdılar ki, yer yerinden oynadı.

6 Filistliler bağrışmaları duyunca, "ıbraniler'in ordugahındaki bu yüksek bağrışmaların anlamı ne?" diye sordular. RAB'bin Sandığı'nın ordugaha getirildiğini öğrenince,

7 korkarak, "Tanrılar ordugaha gelmiş" dediler, "Vay başımıza! Daha önce buna benzer bir olay olmamıştı.

8 Vay başımıza! Bu güçlü tanrıların elinden bizi kim kurtarabilir? Çölde Mısırlılar'ı her tür belaya çarptıran tanrılar bunlar.

9 Güçlü olun, ey Filistliler! Yiğitçe davranın! Yoksa, ıbraniler size nasıl boyun eğdiyse, siz de onlara öyle boyun eğeceksiniz. Bu yüzden yiğitçe davranın ve savaşın!"

10 Böylece Filistliler savaşıp ısrailliler'i bozguna uğrattılar. ısrailliler'in hepsi evlerine kaçtı. Yenilgi öyle büyüktü ki, ısrailliler otuz bin yaya asker yitirdi,

11 Tanrı'nın Sandığı alındı, Eli'nin iki oğlu, Hofni ile Pinehas öldü.

Yargının Yerine Gelmesi

Samuel büyürken Rab onunla birlikteydi ve ısrail’in önderi olarak da onu onayladı. Bu metinle birlikte 4-6. bölümlerde, Rab’bin sözünü (Antlaşma Sandığı’nı) merkez alıp Eli’ye ve ısrail’e açıkladığı yargısını gerçekleştirir.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

19-21. ayetler: Samuel büyürken onunla birlikte olan Rab, onun peygamberliğini de onaylayarak, Kendini Samuel’e tanıtır. Samuel’in yetkisi Tanrı’dan olduğu için, ağzından çıkan sözlerin tamamı yerine gelir ve bütün ısrail halkı onun yetkisini onaylar. Rab’bin sözünde yürüdükçe, bizim yetkimiz de ailemiz ve kilisemiz tarafından onaylanacaktır. Gizemli bir şekilde Tanrı’yı tanımak çabası yerine, O’nu, sözünü derin düşünerek tanıyalım.

4:1, 11. ayetler: Tanrı ısrail’i, önceden açıkladığı gibi, Filistliler’le olan savaşları aracılığıyla yargıladı.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5-11. ayetler: Filistliler, çölde Mısırlılar’a karşı ısrail’i yöneten Tanrı’dan korktular, oysa ısrailliler’in kendileri Tanrı’yı tamamen unutmuşlardı. ısrail nihayet büyük bir bozguna uğratıldı ve Eli’nin iki oğlu önceden söylendiği gibi savaşta öldürüldü. Hatta Tanrı’nın Sandığı da Filistliler tarafından ele geçirildi. Bu durumdan, Tanrı’nın Kendi halkına karşı savaştığı anlaşılıyordu.

Dua: Rab, seni puta tapanlar ve kişiselliğini bilmeyen dindarlar gibi değil, sözün aracılığıyla tanımak istiyorum.

 
Mujde.org